Cảnh giác cú sốc lạm phát


Không thể chủ quan trước nguy cơ lạm phát ngóc đầu dậy trong năm nay, gây bất ổn cho đà phục hồi của nền kinh tế và đời sống người dân. https://youtu.be/kDdwY-iPmxY Giá cả nhiều loại hàng hóa phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân đang tăng … Continue reading Cảnh giác cú sốc lạm phát

Tư vấn tài chính là gì? Kỹ năng cần có của chuyên viên tư vấn tài chính?


Mục lục: 1.Tư vấn tài chính là gì?2.Các loại tư vấn tài chính2.1. Tư vấn tài chính cá nhân 2.2. Tư vấn dịch vụ tài chính doanh nghiệp3.Công việc của một chuyên viên tư vấn tài chínhCông việc chung của chuyên viên tư vấn tài chính:Công việc chi tiết của chuyên viên tư vấn tài … Continue reading Tư vấn tài chính là gì? Kỹ năng cần có của chuyên viên tư vấn tài chính?