Đâu là giới hạn của việc sử dụng kỹ thuật số?


Tiêu thụ số tăng gấp đôi sau mỗi 5 năm. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng thiết bị kỹ thuật số và việc sử dụng chúng ngày càng tăng, gây ra những tác động lớn đến môi trường. Vậy làm thế nào để tìm ra một điểm cân bằng giữa con người và … Continue reading Đâu là giới hạn của việc sử dụng kỹ thuật số?