15 Questions and Answers on “Online Marketing Strategy”


https://www.youtube.com/embed/IPYeCltXpxw?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent 15 Questions and Answers on “Online Marketing Strategy” A carefully designed business strategy is crucial for the long-term success of a company. This leads to the most critical questions regarding the online marketing strategy. What is an online marketing strategy? The online marketing strategy defines which goal is to be achieved with which means: … Continue reading 15 Questions and Answers on “Online Marketing Strategy”

Phân biệt Digital Marketing và Growth Hacking là gì?


Bạn đã nghe nói về Growth hacking và thắc mắc không biết Growth hacking là gì? Và một điều nữa, growth hacker là ai? Trong bài này, tôi không chỉ giải thích cho bạn growth hacking là làm gì qua 3 case study kinh điển, mà còn giúp bạn phân biệt digital marketing và growth … Continue reading Phân biệt Digital Marketing và Growth Hacking là gì?

13 CÔNG CỤ HỖ TRỢ DIGITAL MARKETING DÀNH CHO NHỮNG BẠN ĐANG KINH DOANH ONLINE


Vinh Nguyen's house

13 CÔNG CỤ HỖ TRỢ DIGITAL MARKETING DÀNH CHO NHỮNG BẠN ĐANG KINH DOANH ONLINE

1. Tạo Logo chỉ trong 30 giây
Link: http://www.logoshuffle.com/

2. Thư viện thông tin của Google
Link: https://www.thinkwithgoogle.com/data-gallery/

3. Builder Landing page
https://instapage.com/
http://ezimar.me/homepg

4. Dò quét, hỗ trợ sáng tạo nội dung
http://buzzsumo.com/
https://www.scribesoft.com/

5. Goolge Trends
https://trends.google.com/trends/

6. Thư viện UX Tools
Link: http://uxtools.co/#/

7. Email marketing insight
Link: https://beetle.email/

8. Chatbot for starup
Link: http://diky.co/sideprojects/kukie/

9. CRM dành cho Gmail
Link: http://nethunt.com/

10. Tạo và quản lý Proposal
Link: https://proppy.io/

11. Công cụ theo dõi mạng xã hội
https://www.google.com/alerts
http://buzzmetrics.com/

12. Công cụ A/B testing
https://www.google.com/analytics/analytics/features/

13. Tìm kiếm thông tin khách hàng chính xác
https://rapportive.com/

View original post