19 người VN nhận chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (AEC: Phần tiếp theo)


Cong Dong Kinh Te ASEAN-AEC (3)

Lần đầu tiên, chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN được trao cho các kỹ sư VN, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi. Với chứng chỉ này, các kỹ sư có thể tham gia tư vấn, thiết kế và đấu thầu những công trình lớn trong khu vực các nước ASEAN.

Lễ trao chứng chỉ do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN tổ chức, diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Kiểm, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết, việc công nhận kỹ sư chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng kỹ sư của Việt Nam lên tầm khu vực, giúp họ dễ dàng tham gia vào thị trường khu vực ASEAN.

Người đạt chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN sẽ được các nước trong khu vực thừa nhận, được hành nghề tại các nước này, cũng như nhiều đặc quyền khác trong nghề nghiệp. Để được nhận chứng chỉ, một kỹ sư phải đạt tiêu chuẩn có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 2 năm chủ trì các nhiệm vụ kỹ thuật quan trọng, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, xuất sắc trong các kỹ năng thẩm định, phản biện, đánh giá, kỹ năng thực hành và tổ chức sản xuất kinh doanh, có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp… Tuy vậy, danh hiệu kỹ sư chuyên nghiệp không phải là suốt đời, mà sẽ được xem xét cấp lại sau 3 năm hoạt động, căn cứ vào kết quả công tác và tiến bộ của người đó.

Cũng theo ông Kiểm, đợt trao này mới là thí điểm, do vậy chỉ hạn chế trong 3 lĩnh vực xây dựng, giao thông và thủy lợi. Trong tương lai, chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp sẽ được trao cho nhiều lĩnh vực khác nữa, như kiến trúc, cơ khí, điện, hóa chất, hàng hải, dầu khí, chế tạo máy, môi trường…

Việc cấp chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN đã mở đầu cho chương trình và hoạt động đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ở Việt Nam do các tổ chức và Hội nghề nghiệp thực hiện theo thông lệ quốc tế. Xa hơn nữa, nếu chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN được thế giới công nhận, kỹ sư Việt Nam có thể tham gia vào các dự án tại các nước khác trên thế giới ngoài phạm vi ASEAN.

Thuận An- http://vnexpress.net