Những cuốn sách chứa độc chất: Một phần lịch sử của giới xuất bản


Khi lật giở lại những trang sách cũ theo nhiều cách, người ta có thể tình cờ phát hiện ra những điều thú vị mà ngày nay ít người biết đến. Trong tiểu thuyết Il nome della rosa (đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Tên của đóa hồng) do Umberto Eco viết năm 1980, cuốn Poetics(Thi … Continue reading Những cuốn sách chứa độc chất: Một phần lịch sử của giới xuất bản