Lạm phát trong lịch sử – Các chỉ số kinh tế cần quan tâm khi đầu tư


Đây là những bài học mà nhà đầu tư có thể rút ra từ các đợt lạm phát trong lịch sử Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thị trường chứng khoán đã diễn biến tốt bất chấp nền kinh tế phải vật lộn với lạm phát. Gần đây lạm phát ở Mỹ đang tăng … Continue reading Lạm phát trong lịch sử – Các chỉ số kinh tế cần quan tâm khi đầu tư