Một nghịch lý quái quỷ của nền kinh tế hiện đại


Một nghịch lý quái quỷ đang diễn ra trên đất Mỹ: số lượng các công ty phải tuyên bố phá sản, kể cả các tên tuổi rất lớn, ngày càng nhiều trong khi số lượng tỉ phú cũng tăng, tỉ phú cũ đã giàu càng giàu thêm. Vì sao có nghịch lý này? Nó có … Continue reading Một nghịch lý quái quỷ của nền kinh tế hiện đại