Chương trình gián điệp của NSA trên không gian mạng


 

Chương trình gián điệp của NSA trên không gian mạng

Danh sách này sẽ còn cập nhật thông tin về chương trình gián điệp của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ – NSA (National Security Agency) theo trật tự thời gian, tin mới nhất lên đầu. Các bài có dấu * là các bài không nên bỏ qua.
Vài video về PRISM:
Blogger: Lê Trung Nghĩa