Best Corporate Security Blog


refer: http://www.securitybloggersnetwork.com

security1

Other nominees:

McAfee Blog: click here

CloudFlare Blog: click here

SecureWorks Blog: click here

Solutionary Minds Blog: click here

Kaspersky Lab Securelist Blog: click here

Veracode Blog: click here

Trend Micro Blog: click here

AND THE WINNER IS:

Naked Security Blog: click here

Best Security Podcast

Other nominees:

Liquidmatrix Security Digest: click here

EuroTrashSecurity: click here

SANS Internet Storm Center: click here

Southern Fried Security: click here

Risky Business: click here

Sophos Security Chet Chat: click here

And the winner is:

Paul Dotcom: click here

The Most Educational Security Blog

Other nominees:

BH Consulting’s Security Watch Blog: click here

Security Uncorked Blog: click here

Dr. Kees Leune’s Blog: click here

Securosis Blog: click here

Social-Engineer.org Blog: click here

Critical Watch Blog: click here

The Security Skeptic Blog: click here

The New School of Information Security Blog: click here

And the winner is:

Krebs On Security: click here

The Most Entertaining Security Blog

Other nominees:

Packet Pushers Blog: click here

Securosis Blog: click here

Errata Security Blog: click here

Naked Security Blog: click here

Uncommon Sense Security Blog: click here

PSilvas Blog: click here

And the winner is:

J4VV4D’s Blog: click here

The Blog That Best Represents The Security Industry

Other nominees:

SpiderLabs Anterior Blog: click here

1 Raindrop Blog: click here

Naked Security Blog: click here

The Firewall (Forbes) Blog: click here

Threat Level (Wired) Blog: click here

Securosis Blog: click here

Michael Peters Blog: click here

And the winner is:

Krebs On Security Blog: click here

The Single Best Blog Post or Podcast Of The Year

Other nominees:

The Epic Hacking of Mat Honan and Our Identity Challenge: click here

Application Security Debt and Application Interest Rates: click here

Why XSS is serious business (and why Tesco needs to pay attention): click here

Levelling up in the real world: click here

Secure Business Growth, Corporate Responsibility with Ben Tomhave: click here

And the winner is:

Meet The Hackers Who Sell Spies The Tools To Crack Your PC (And Get Paid Six-Figure Fees): click here

The Security Bloggers Hall Of Fame

The other nominees are:

Richard Bejtlich

Gunnar Peterson

Naked Security Blog

Wendy Nather

And the winner is:

Jack Daniel

Intel Cloud 2015 Vision 

Khi điện toán mây (cloud computing) đang ngày càng hiển hiện rõ, phát triển các “đám mây” như thế nào để đem lại lợi ích cao nhất cần đến một chiến lược dài hạn và sự hợp tác liên kết giữa những tập đoàn “mây”. Cloud 2015 là một nỗ lực của Intel nhằm đạt được điều này : giúp điện toán mây hoạt động đồng bộ hiệu quả hơn, an ninh hơn và đơn giản hơn.

3 thành phần chính trong tầm nhìn Cloud 2015 của Intel gồm :

  • Một hệ thống “mây liên bang” giúp các doanh nghiệp lớn chia sẻ dữ liệu qua lại lẫn nhau trong “mây” của mình và “mây” của người khác
  • Một hệ thống mạng “tự động” sẽ cho phép vận chuyển các tài nguyên và ứng dụng được đảm bảo an ninh nhằm cải thiện tính hiệu quả tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu (data center)
  • Các đám mây có khả năng “nhận biết người dùng” thông qua các PC hay thiết bị điện toán cá nhân để biết loại ứng dụng, dữ liệu và hàm lệnh nào phù hợp với nhu cầu của người dùng, nhằm cải thiện trải nghiệm “mây” của họ

Để Cloud 2015 trở thành hiện thực, Intel triển khai 2 chương trình gồm Liên minh Trung tâm Dữ liệu Mở (Open Data Center Alliance) và Những người Dựng mây (Intel Cloud Builders).

Open Data Center Alliance

Là một liên minh trên 70 công ty hàng đầu có tổng số vốn đầu tư hàng năm lên đến 50 tỷ USD. Các thành viên trong ban chỉ đạo liên minh gồm BMW, China Life, Deutsche Bank, J.P. Morgan Chase, Lockheed Martin, Marriott International, Inc., National Australia Bank, Shell, Terremark và UBS. Vai trò của liên minh này nhằm vạch ra những yêu cầu về phần cứng và phần mềm trong tương lai, để từ đấy tạo ra các sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu của nền công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp điện toán mây.

Chức năng của Intel trong liên minh này sẽ là cố vấn kỹ thuật, trong khi các thành viên chủ chốt còn lại tập trung vào các sản phẩm cho khách hàng của họ thay vì thiên về công nghệ.

Intel Cloud Builders

Mục tiêu của chương trình này là liên kết các đối tác chủ chốt về xây dựng các data center bao gồm cả phần cứng lẫn các hệ điều hành và các giải pháp phần mềm để từ đó thống nhất được cách triển khai, duy tu bảo trì và tối ưu các hệ thống trên, đương nhiên là dưới sự góp sức của Intel.

Các thành viên chính của Cloud Builders gồm Canonical, Cisco, Citrix, Dell, EMC, Enomaly, Eucalyptus Systems, Gproxy, HP, IBM, Joyent, Microsoft, NetApp, NetSuite, Novell, Parallels, Red Hat, Univa và VMware.

Đối với các bạn độc giả, những người được thừa hưởng lợi ích từ điện toán mây, đoạn clip sau của Intel có lẽ sẽ khái quát hết thảy mọi thứ nếu bạn mong muốn một thông tin gì đó trực quan hơn.

http://voz.vn/2010/10/28/intel-he-lo-tam-nhin-dien-toan-may-cloud-2015


Intel® Cloud Builders
Intel Cloud Builders brings together leading systems and
software solutions vendors to provide best practices and
practical guidance on how to deploy, maintain, and optimize
a cloud infrastructure based on Intel architecture. In short,
Intel Cloud Builders provides the industry a central point for
cloud innovation based on the IT requirements defined by
the Open Data Center Alliance and other IT end users. Intel
Cloud Builders publishes detailed reference architectures,
success stories, and best practices that you can use right now
to deploy and enhance your cloud. Using this guidance and
interaction with cloud leaders, IT managers can begin utiliz-
ing proven solutions to improve cloud security and efficiency
while simplifying data center management and operations.
Learn more at www.intel.com/cloudbuilders.

Intel’s Vision of the Ongoing  Shift to Cloud Computing
Executive Overview
Cloud computing is an important transition and a paradigm shift in IT services delivery – one
that promises large gains in efficiency and flexibility at a time when demands on data centers
are growing exponentially. The tools, building blocks, solutions, and best practices for cloud
computing are evolving, and challenges to deploying cloud solutions need to be considered.
The technology and industry leadership that Intel brings to this environment is broader
and deeper than most realize. Intel’s Cloud 2015 Vision is that cloud computing is federated,
automated, and client-aware. Moving the industry toward that promise will require a focus
on three industry-wide pillars of cloud computing – efficiency, simplification, and security –
and on solutions that are open, multi-vendor, and interoperable.
A Paradigm Shift
Rather than a revolution, cloud computing is an important transition, a paradigm shift in IT delivery – one that has broad
impact and important challenges to consider. Cloud computing offers the potential for a transformation in the design,
development, and deployment of next-generation technologies – technologies that enable flexible, pay-as-you-go
business models that will alter the future of computing from mobile platforms and devices to the data center.
The impetus behind cloud computing is the ever-increasing demands placed on data centers that are near capacity
and resource-constrained. These demands include growing needs to manage business growth and increase IT
flexibility. In response to these challenges, cloud computing is evolving in the forms of both public clouds (deployed
by Internet companies, telcos, hosting service providers, and others) and private or enterprise clouds (deployed by
enterprises behind a firewall for an organization’s internal use).

Download PDF : http://www.intel.com/content/dam/doc/white-paper/cloud-computing-intel-cloud-2015-vision.pdf

http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-intel-cloud-2015-vision.html

Endastories

Being Dad makes me mad, sad, but truly glad

Mami Knows Everything

Blogging life's joyful misery

Da12thKind's Official Website

The new home for all of Andrew "Da12thKind" Dornan's content!

WALKIN', WRITIN', WIT & WHIMSY

Strolling around SE Michigan & sending joy in the journey.

The CNM Chronicle

The Voice of Central New Mexico College

Liverpool University Press Blog

Liverpool University Press is the UK's 3rd oldest university press and one of its fastest growing publishers. We publish humanities and social sciences.

Wise Not Withered

Expanding Media Representation of Middle-Aged + Elderly Women

...

We Support Teachers!

whereIwonder&why

where my bicycle, my feet, my mind wander & wonder

JLV College Counseling

Free college admissions and financial aid information and advice

Friends of Copey

All about the Copey Learning Center

Forever Sauce

I had to acquire this sauce

Jen Belly Dance

Belly Dance Enthusiast in Belfast, Northern Ireland

Ramblin' Recon

Meanderings and Manuscripts of an Outdoor Adventurer

Tiempos de Cambio/Times of Change

Ciencia y Espiritualidad para una Nueva Conciencia

Beauty and More

Beauty and style inspiration

PLAN-B-EATRIZ

All that life is to me. Good, not so good, but always real.

%d bloggers like this: