Những bệnh tâm thần kỳ lạ y học chưa giải thích được


Người mắc bệnh tin rằng toàn bộ người thân bị giả mạo, hoặc họ tự ăn những bộ phận cơ thể của mình, hay mỗi sớm tỉnh dậy với suy nghĩ rằng mình đã chết. Những năm qua các nhà khoa học đã tạo nên bước đột phá trong việc chẩn đoán và điều trị … Continue reading Những bệnh tâm thần kỳ lạ y học chưa giải thích được