Ai cũng có thể giàu, bởi giàu là một tư duy


Đọc hàng chục cuốn sách tài chính, tôi nhận ra công thức đổi đời chỉ gói gọn trong 7 chiến lược đã tồn tại suốt nghìn năm qua: Ai cũng có thể giàu, bởi giàu là một tư duy Đây chính xác là những gì người giàu có đã, đang và sẽ tiếp tục làm. … Continue reading Ai cũng có thể giàu, bởi giàu là một tư duy