Bầu trời cuối năm


Lâu lắm mới chụp được tấm hình cầu vòng thế này nhỉ :)

Cầu vòng tháng 12, những ngày cuối năm 2020….

Nguoidentubinhduong.