Google công bố công cụ tìm kiếm cho dữ liệu mở


Công cụ này, được gọi là Google Dataset Search, sẽ giúp các nhà nghiên cứu tìm thấy dữ liệu họ cần một cách dễ dàng hơn. Giao diện thử nghiệm của Google Dataset Search. Google đã công bố một công cụ tìm kiếm để giúp các nhà nghiên cứu định vị và sử dụng dữ … Continue reading Google công bố công cụ tìm kiếm cho dữ liệu mở

Các tài liệu dịch được đưa lên Internet 6 tháng đầu năm 2013


A. Sách về nguồn mở Sách chỉ dẫn tham chiếu PostgreSQL 9.0 - Tập 1A - Tham chiếu ngôn ngữ SQL. Nhóm Phát triển Toàn cầu PostgreSQL xuất bản, 454 trang Tải về: http://ubuntuone.com/3ZIk9hR0ygnQ8L1WRhMZKT B. Chính sách về phần mềm tự do nguồn mở và chuẩn mở trên thế giới Chỉ thị của Thủ tướng … Continue reading Các tài liệu dịch được đưa lên Internet 6 tháng đầu năm 2013