Cách nào để học, chọn nghề không sai lầm?


Việc có công cụ hỗ trợ giúp học sinh phổ thông trung học hiểu được sở thích, thế mạnh, điểm yếu để xác định được ngành nghề phù hợp là một nhu cầu bức thiết.  https://youtu.be/shEDJmy8i-A "Nghề chọn mình, chứ mình không chọn nghề", đó là một trong những câu nói phổ biến của rất … Continue reading Cách nào để học, chọn nghề không sai lầm?