Kinh doanh báo chí kỹ thuật số


Kinh doanh báo chí kỹ thuật số: Chạy theo lượng truy cập để dựa vào nguồn thu quảng cáo là sai lầm Doanh thu dựa trên số lần nhấp chuột, chiến lược kinh doanh suốt nhiều năm của các nhà xuất bản tin tức kỹ thuật số, thực sự thảm bại sau khi hàng loạt … Continue reading Kinh doanh báo chí kỹ thuật số