[Câu hỏi] Tại sao nhân viên công ty chứng khoán không tự đầu tư làm giàu ?


Môi giới chứng khoán, đầu tư được không? Một số công ty chứng khoán đã tuyên bố không hoạt động tự doanh để toàn tâm phát triển mảng việc môi giới, tư vấn cho khách hàng. Tuy nhiên, với những người hành nghề môi giới chứng khoán thì sao? Việc ông Chu Trường Giang, cựu … Continue reading [Câu hỏi] Tại sao nhân viên công ty chứng khoán không tự đầu tư làm giàu ?

Môi giới chứng khoán là gì?


Môi giới chứng khoán là gì? - Tổng quan dành cho người mới bắt đầu Giữa thị trường chứng khoán mới nổi, sôi động nhưng cũng đầy biến động tại Việt Nam thì môi giới chứng khoán là gì, đóng vai trò như thế nào? Các nhà đầu tư có nên lựa chọn các chuyên … Continue reading Môi giới chứng khoán là gì?