Stephen Hawking nói gì trong cuốn sách cuối cùng của ông?


Vẫn có gì đó về chính con người Hawking mà bạn muốn biết, và giờ ông trả lời nốt, trước khi lên bày trò vui đâu đó giữa các vì sao. Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn Hình ảnh Stephen Hawking trên chiếc xe lăn với màn hình máy tính thường trực phía … Continue reading Stephen Hawking nói gì trong cuốn sách cuối cùng của ông?