“Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân”


Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào.