Câu truyện ngụ ngôn “Bẫy gà tây”


Câu truyện ngụ ngôn “Bẫy gà tây” và bài học khắc cốt trong đầu tư chứng khoán Bẫy gà tây Nếu không biết quản trị rủi ro thì việc tham gia thị trường chứng khoán chẳng khác nào chơi một trò chơi may rủi… Một ông lão đang tìm cách bắt lũ gà tây hoang … Continue reading Câu truyện ngụ ngôn “Bẫy gà tây”