IT Việt Nam 2020


Báo cáo thị trường IT 2020: Việt Nam sẽ trở thành quốc gia IT với nhiều chỉ số trong top thế giới Trong hội thảo công nghệ toàn quốc Vietnam Web Summit 2019 gần đây, Ông Nguyễn Hữu Bình, CEO TopDev từng chia sẻ: “Hiện nay, đang có một xu hướng đầu tư mạnh mẽ … Continue reading IT Việt Nam 2020