Gian thương khắp Internet, cướp đi việc làm hàng triệu người


Đến năm 2022, giá trị của hàng giả được dự đoán đạt 2.800 tỷ USD, cướp đi 5,4 triệu việc làm. Tại Việt Nam, các sàn thương mại điện tử bị người dùng liên tục phàn nàn vì sự tràn lan của hàng giả, nhái, ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm. Đồng thời, hàng … Continue reading Gian thương khắp Internet, cướp đi việc làm hàng triệu người