PingBack và TrackBack


Đối với người dùng đã quen sử dụng WordPress có lẽ không còn xa lạ với thuật ngữ Pingback và Trackback trong blog của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Trong bài viết này mình sẽ cố gắng đem đến cho các bạn khái niệm cơ bản về Pingback và Trackback cũng như tác dụng của nó đối với blog hay website.

1. Trackbacks là gì?

 

Trackbacks được phát triển đầu tiên bởi SixApart, là chủ sở hữu gói blog MovebleType. SixApart đã có một bài giới thiệu rất đầy đủ về trackbacks.

Tóm lược lại định nghĩa đã được SixApart nhắc đến, nói TracbBack là một giao thức được tạo ra như một công cụ giao tiếp giữa các website. Nói cách khác, Blogger A muốn nói với Blogger B rằng “đây là cái bạn quan tâm” thì Blogger A gửi một TrackBack ping đến Blogger B.

 

Chúng ta tóm lược quá trình như sau:

 

+ Blogger A viết một entry về bất kỳ vấn đề nào đó trên blog của mình.
+ Blogger B muốn comment trên blog của Blogger A, nhưng lại muốn người đọc trên blog của mình nhìn thấy những gì mà mình đã nói trên blog của Blogger A, và có thể viết comment cho blog của Blogger A trên chính blog của Blogger B.
+ Blogger B viết trên chính blog của mình và gửi một trackback đến blog của Blogger A.
+ Blog của Blogger A nhận được trackback, và hiển thị nó dưới dạng một comment trên bài viết gốc của Blogger A. Comment này chứa một link đến bài viết của Blogger B.

 

Ý tưởng này giúp cho các bài thảo luận được giới thiệu tới nhiều người hơn (người đọc của cả Blogger A và Blogger B có thể theo các link để đọc bài viết của người khác), và có một mức xác thực cho các trackback comment bởi vì nguồn gốc của chúng là từ các blog khác. Tiếc rằng, các trackback gửi đến thường không thực sự được xác nhận, và thậm chí chúng còn có thể là giả mạo.

Hầu hết các trackback gửi tới Blogger A chỉ là một vài câu tóm tắt (được gọi là “excerpt”) của những gì mà Blogger B đã nói. Nó giống như một sự khiêu khích, khiến cho Blogger A (và người đọc của anh ta) xem một phần mà Blogger B đã viết, và khuyến khích họ click vào để ghé thăm Blogger B để đọc nốt phần còn lại.

Trackback của Blogger B gửi tới Blogger A thường được post cùng với tất cả các comment khác. Điều này có nghĩa là Blogger A có thể chỉnh sửa nội dung của trackback trên chính server của mình, và cũng có nghĩa là toàn bộ ý tưởng của “việc xác thực” gần như chưa được giải quyết (Lưu ý: Blogger A chỉ có thể chỉnh sửa nội dung của trackback trên blog của anh ta. Anh ta không thể chỉnh sửa được bài viết trên blog của Blogger B).

 

2. Pingbacks là gì?

 

Pingbacks được thiết kế để giải quyết một số vấn đề với trackback. Các tài liệu chính thức của pingback cho thấy có vẻ pingbacks tốt hơn so với trackback.

Ví dụ: Blogger A viết một bài rất hay trên blog của mình. Blogger B đọc bài viết của Blogger A và comment trên bài viết này, đồng thời linkback đến bài viết gốc của Blogger B. Bằng việc sử dụng pingback, phần mềm của Blogger B có thể tự động thông báo cho Blogger A biết bài viết của Blogger B đã được liên kết bài viết của Blogger A, và phần mềm của Blogger A có thể làm điều tương tự, tức là cũng thông báo cho Blogger B biết bài viết của Blogger A cũng đã liên kết đến bài viết của Blogger B.

 

3. Có ba khác biệt cơ bản giữa pingback và trackback, đó là:

 

+ Ping back và trackback sử dụng các công nghệ giao tiếp rất khác nhau (XML-RPCHTTP POST)
+ Pingback hỗ trợ việc tự động phát hiện, tức là phần mềm tự động tìm kiếm các link trong bài viết, và tự động thử pingback đến các URL đó. Trong khi đó trackback phải làm bằng tay bằng cách điền URL cần trackback.
+ Pingback không gửi đi bất cứ nội dung gì.
Cách tốt nhất hiểu về pingback là coi nó như những comment từ xa:
– Blogger A viết một bài viết trên blog của anh ta.
– Blogger B viết trên chính blog của cô ấy và liên kết đến bài viết của Blogger A. Liên kết này sẽ tự động gửi một pingback đến Blogger A khi cả hai blog đều bật chức năng pingback.
– Blogger A nhận được pingback này, sau đó blog của Blogger A tự động đi tới bài viết của Blogger B để xác nhận việc pingback đã được thực hiện.
Pingback thường chỉ được hiển thị trên blog của Blogger A như là một link đến bài viết của Blogger B. Theo cách này, chủ các blog không có quyền chỉnh sửa các pingback trên blog của mình (khác với trackback, người nhận được trackback có thể chỉnh sửa nội dung tóm tắt của nó). Quá trình xác nhận tự động đưa ra một mức xác thực và làm cho việc giả mạo pingback khó hơn rất nhiều.

Một số người cho rằng trackback có lợi thế hơn bời vì người đọc của Blogger A có thể ít nhất cũng xem được một chút những gì Blogger B viết, và sau đó quyết định họ có muốn đọc tiếp hay không. Một số người khác lại cho rằng pingback hay hơn vì họ có thể tạo các kết nối có thể xác minh được giữa các bài viết.

 

4. Xác minh Pingbacks và Trackbacks

 

Các comment trên các blog thường bị phê bình là thiếu tin cậy, vì ai cũng có thể viết bất cứ điều gì bằng bất cứ cái tên nào họ thích: không có quá trình xác minh nào để chắc chắn rằng có phải người đó viết hay không. Cả trackback và pingback đều có mục đích là cung cấp các cách thức xác minh cho việc viết comment trên blog

http://codex.wordpress.org

———————————————

 

Introduction to Blogging

 

Languages: EnglishNederlands日本語ไทย中文(简体)中文(繁體)(Add your language)

 

Contents

What is a “blog” ?

 

“Blog” is an abbreviated version of “weblog,” which is a term used to describe web sites that maintain an ongoing chronicle of information. A blog features diary-type commentary and links to articles on other Web sites, usually presented as a list of entries in reverse chronological order. Blogs range from the personal to the political, and can focus on one narrow subject or a whole range of subjects.

Many blogs focus on a particular topic, such as web design, home staging, sports, or mobile technology. Some are more eclectic, presenting links to all types of other sites. And others are more like personal journals, presenting the author’s daily life and thoughts.

Generally speaking (although there are exceptions), blogs tend to have a few things in common:

 

diagram
 • A main content area with articles listed chronologically, newest on top. Often, the articles are organized into categories.
 • An archive of older articles.
 • A way for people to leave comments about the articles.
 • A list of links to other related sites, sometimes called a “blogroll”.
 • One or more “feeds” like RSS, Atom or RDF files.

Some blogs may have additional features beyond these. Watch this short video for a simple explanation for what a blog is.

The Blog Content

Content is the raison d’être for any web site. Retail sites feature a catalog of products. University sites contain information about their campuses, curriculum, and faculty. News sites show the latest news stories. For a personal blog, you might have a bunch of observations, or reviews. Without some sort of updated content, there is little reason to visit a web site more than once.

On a blog, the content consists of articles (also sometimes called “posts” or “entries”) that the author(s) writes. Yes, some blogs have multiple authors, each writing his/her own articles. Typically, blog authors compose their articles in a web-based interface, built into the blogging system itself. Some blogging systems also support the ability to use stand-alone “weblog client” software, which allows authors to write articles offline and upload them at a later time.

Comments

Want an interactive website? Wouldn’t it be nice if the readers of a website could leave comments, tips or impressions about the site or a specific article? With blogs, they can! Posting comments is one of the most exciting features of blogs.

Most blogs have a method to allow visitors to leave comments. There are also nifty ways for authors of other blogs to leave comments without even visiting the blog! Called “pingbacks” or “trackbacks“, they can inform other bloggers whenever they cite an article from another site in their own articles. All this ensures that online conversations can be maintained painlessly among various site users and websites.

The Difference Between a Blog and CMS?

Software that provides a method of managing your website is commonly called a CMS or “Content Management System”. Many blogging software programs are considered a specific type of CMS. They provide the features required to create and maintain a blog, and can make publishing on the internet as simple as writing an article, giving it a title, and organizing it under (one or more) categories. While some CMS programs offer vast and sophisticated features, a basic blogging tool provides an interface where you can work in an easy and, to some degree, intuitive manner while it handles the logistics involved in making your composition presentable and publicly available. In other words, you get to focus on what you want to write, and the blogging tool takes care of the rest of the site management.

WordPress is one such advanced blogging tool and it provides a rich set of features. Through its Administration Panels, you can set options for the behavior and presentation of your weblog. Via these Administration Panels, you can easily compose a blog post, push a button, and be published on the internet, instantly! WordPress goes to great pains to see that your blog posts look good, the text looks beautiful, and the html code it generates conforms to web standards.

If you’re just starting out, read Getting Started with WordPress, which contains information on how to get WordPress set up quickly and effectively, as well as information on performing basic tasks within WordPress, like creating new posts or editing existing ones.

Things Bloggers Need to Know

In addition to understanding how your specific blogging software works, such as WordPress, there are some terms and concepts you need to know.

Archives

A blog is also a good way to keep track of articles on a site. A lot of blogs feature an archive based on dates (like a monthly or yearly archive). The front page of a blog may feature a calendar of dates linked to daily archives. Archives can also be based on categories featuring all the articles related to a specific category.

It does not stop there; you can also archive your posts by author or alphabetically. The possibilities are endless. This ability to organize and present articles in a composed fashion is much of what makes blogging a popular personal publishing tool.

Feeds

A Feed is a function of special software that allows “Feedreaders” to access a site automatically looking for new content and then post updates about that new content to another site. This provides a way for users to keep up with the latest and hottest information posted on different blogging sites. Some Feeds include RSS (alternately defined as “Rich Site Summary” or “Really Simple Syndication”), Atom or RDF files. Dave Shea, author of the web design weblog Mezzoblue has written a comprehensive summary of feeds.

Blogrolls

A blogroll is a list, sometimes categorized, of links to webpages the author of a blog finds worthwhile or interesting. The links in a blogroll are usually to other blogs with similar interests. The blogroll is often in a “sidebar” on the page or featured as a dedicated separate web page. BlogRolling and blo.gs are two websites that provide some interesting functions or help related to blogrolls. These sites provide methods for users to maintain these rolls effortlessly and integrate them into weblogs. WordPress has a built-in Link Manager so users do not have to depend on a third party for creating and managing their blogroll.

Syndication

A feed is a machine readable (usually XML) content publication that is updated regularly. Many weblogs publish a feed (usually RSS, but also possibly Atom and RDF and so on, as described above). There are tools out there that call themselves “feedreaders”. What they do is they keep checking specified blogs to see if they have been updated, and when the blogs are updated, they display the new post, and a link to it, with an excerpt (or the whole contents) of the post. Each feed contains items that are published over time. When checking a feed, the feedreader is actually looking for new items. New items are automatically discovered and downloaded for you to read. Just so you don’t have to visit all the blogs you are interested in. All you have to do with these feedreaders is to add the link to the RSS feed of all the blogs you are interested in. The feedreader will then inform you when any of the blogs have new posts in them. Most blogs have these “Syndication” feeds available for the readers to use.

Managing Comments

One of the most exciting features of blogging tools are the comments. This highly interactive feature allows users to comment upon article posts and link to your posts and comment on and recommend them. These are known as trackbacks and pingbacks . We’ll also discuss how to moderate and manage comments and how to deal with the annoying trend in “comment spam”, when unwanted comments are posted to your blog.

Trackbacks

Trackbacks were originally developed by SixApart, creators of the MovableType blog package. SixApart has a good introduction to trackbacks:

In a nutshell, TrackBack was designed to provide a method of notification between websites: it is a method of person A saying to person B, “This is something you may be interested in.” To do that, person A sends a TrackBack ping to person B.

A better explanation is this:

 • Person A writes something on their blog.
 • Person B wants to comment on Person A’s blog, but wants her own readers to see what she had to say, and be able to comment on her own blog
 • Person B posts on her own blog and sends a trackback to Person A’s blog
 • Person A’s blog receives the trackback, and displays it as a comment to the original post. This comment contains a link to Person B’s post

The idea here is that more people are introduced to the conversation (both Person A’s and Person B’s readers can follow links to the other’s post), and that there is a level of authenticity to the trackback comments because they originated from another weblog. Unfortunately, there is no actual verification performed on the incoming trackback, and indeed they can even be faked.

Most trackbacks send to Person A only a small portion (called an “excerpt”) of what Person B had to say. This is meant to act as a “teaser”, letting Person A (and his readers) see some of what Person B had to say, and encouraging them all to click over to Person B’s site to read the rest (and possibly comment).

Person B’s trackback to Person A’s blog generally gets posted along with all the comments. This means that Person A can edit the contents of the trackback on his own server, which means that the whole idea of “authenticity” isn’t really solved. (Note: Person A can only edit the contents of the trackback on his own site. He cannot edit the post on Person B’s site that sent the trackback.)

SixApart has published an official trackback specification.

Pingbacks

Pingbacks were designed to solve some of the problems that people saw with trackbacks. The official pingback documentation makes pingbacks sound an awful lot like trackbacks:

For example, Yvonne writes an interesting article on her Web log. Kathleen reads Yvonne’s article and comments about it, linking back to Yvonne’s original post. Using pingback, Kathleen’s software can automatically notify Yvonne that her post has been linked to, and Yvonne’s software can then include this information on her site.

There are three significant differences between pingbacks and trackbacks, though.

 1. Pingbacks and trackbacks use drastically different communication technologies (XML-RPC and HTTP POST, respectively).
 2. Pingbacks do not send any content.

The best way to think about pingbacks is as remote comments:

 • Person A posts something on his blog.
 • Person B posts on her own blog, linking to Person A’s post. This automatically sends a pingback to Person A when both have pingback enabled blogs.
 • Person A’s blog receives the pingback, then automatically goes to Person B’s post to confirm that the pingback did, in fact, originate there.

The pingback is generally displayed on Person A’s blog as simply a link to Person B’s post. In this way, all editorial control over posts rests exclusively with the individual authors (unlike the trackback excerpt, which can be edited by the trackback recipient). The automatic verification process introduces a level of authenticity, making it harder to fake a pingback.

Some feel that trackbacks are superior because readers of Person A’s blog can at least see some of what Person B has to say, and then decide if they want to read more (and therefore click over to Person B’s blog). Others feel that pingbacks are superior because they create a verifiable connection between posts.

Verifying Pingbacks and Trackbacks

Comments on blogs are often criticized as lacking authority, since anyone can post anything using any name they like: there’s no verification process to ensure that the person is who they claim to be. Trackbacks and Pingbacks both aim to provide some verification to blog commenting.

Comment Moderation

Comment Moderation is a feature which allows the website owner and author to monitor and control the comments on the different article posts, and can help in tackling comment spam. It lets you moderate comments, & you can delete unwanted comments, approve cool comments and make other decisions about the comments.

Comment Spam

Comment Spam refers to useless comments (or trackbacks, or pingbacks) to posts on a blog. These are often irrelevant to the context value of the post. They can contain one or more links to other websites or domains. Spammers use Comment Spam as a medium to get higher page rank for their domains in Google, so that they can sell those domains at a higher price sometime in future or to obtain a high ranking in search results for an existing website.

Spammers are relentless; because there can be substantial money involved, they work hard at their “job.” They even build automated tools (robots) to rapidly submit their spam to the same or multiple weblogs. Many webloggers, especially beginners, sometimes feel overwhelmed by Comment Spam.

There are solutions, though, to avoiding Comment Spam. WordPress includes many tools for combating Comment Spam. With a little up front effort, Comment Spam can be manageable, and certainly no reason to give up weblogging.

Pretty Permalinks

Permalinks are the permanent URLs to your individual weblog posts, as well as categories and other lists of weblog postings. A permalink is what another weblogger will use to refer to your article (or section), or how you might send a link to your story in an e-mail message. Because others may link to your individual postings, the URL to that article shouldn’t change. Permalinks are intended to be permanent (valid for a long time).

“Pretty” Permalinks is the idea that URLs are frequently visible to the people who click them, and should therefore be crafted in such a way that they make sense, and not be filled with incomprehensible parameters. The best Permalinks are “hackable,” meaning a user might modify the link text in their browser to navigate to another section or listing of the weblog. For example, this is how the default Permalink to a story might look in a default WordPress installation:

/index.php?p=423

How is a user to know what “p” represents? Where did the number 423 come from?

In contrast, here is a well-structured, “Pretty” Permalink which could link to the same article, once the installation is configured to modify permalinks:

/archives/2003/05/23/my-cheese-sandwich/

One can easily guess that the Permalink includes the date of the posting, and the title, just by looking at the URL. One might also guess that hacking the URL to be /archives/2003/05/ would get a list of all the postings from May of 2003. Pretty (cool). For more information on possible Permalink patterns in WordPress, see Using Permalinks.

Blog by email

Some blogging tools offer the ability to email your posts directly to your blog, all without direct interaction through the blogging tool interface. WordPress offers this cool feature. Using email, you can now send in your post content to a pre-determined email address & voila! Your post is published!

Post Slugs

If you’re using Pretty Permalinks, the Post Slug is the title of your article post within the link. The blogging tool software may simplify or truncate your title into a more appropriate form for using as a link. A title such as “I’ll Make A Wish” might be truncated to “ill-make-a-wish”. In WordPress, you can change the Post Slug to something else, like “make-a-wish”, which sounds better than a wish made when sick.

Excerpt

Excerpts are condensed summaries of your blog posts, with blogging tools being able to handle these in various ways. In WordPress, Excerpts can be specifically written to summarize the post, or generated automatically by using the first few paragraphs of a post or using the post up to a specific point, assigned by you.

Plugins

Plugins are cool bits of programming scripts that add additional functionality to your blog. These are often features which either enhance already available features or add them to your site.

WordPress offers simple and easy ways of adding Plugins to your blog. From the Administraton Panel, there is a Plugin Page. Once you have uploaded a Plugin to your WordPress plugin directory, activate it from the Plugins Management SubPanel, and sit back and watch your Plugin work. Not all Plugins are so easily installed, but WordPress Plugin authors and developers make the process as easy as possible.

Basics-A Few Blogging Tips

Starting a new blog is difficult and this can put many people off. Some may get off to a good start only to become quickly discouraged because of the lack of comments or visits. You want to stand out from this crowd of millions of bloggers, you want to be one of the few hundred thousand blogs that are actually visited. Here are some simple tips to help you on your way to blogging mastery:

 1. Post regularly, but don’t post if you have nothing worth posting about.
 2. Stick with only a few specific genres to talk about.
 3. Don’t put ‘subscribe’ and ‘vote me’ links all over the front page until you have people that like your blog enough to ignore them (they’re usually just in the way).
 4. Use a clean and simple theme if at all possible.
 5. Enjoy, blog for fun, comment on other peoples’ blogs (as they normally visit back).
—————————————————————

Trackbacks

 

,

Trackbacks are a way to notify legacy blog systems that you’ve linked to them. If you link other WordPress blogs they’ll be notified automatically using pingbacks, no other action necessary.

Think of trackbacks as the equivalent of acknowledgements and references at the end of an academic paper or chapter in a text book.

To send a trackback, add the trackback URI from the other blog post to the Send Trackbacks module in your blog post before you publish it. A trackback URI from a WordPress blog will end with /trackback/.

How do I send a Trackback

Go to the post on the other person’s blog and look for the ‘Trackback URI’ or similar.

trackbacks0

Once you have that link you need to copy the URL of the link.

In Firefox, Right-click on the link and Copy Link Location.

trackbacks1

In Internet Explorer, Right-click on the link and Copy Shortcut.

trackbacks2

Back on your blog, scroll down from the editor to the Trackbacks module and paste the URL into that box. If the blog where it was copied from is a WordPress blog, the URL will end with /trackback/.

trackbacks3

Publish your post and the trackback will be sent. Please note that your trackback might be sent but the receiving site may choose not to display it.

http://en.support.wordpress.com/trackbacks/

——————————————————

Trackback

Jump to: navigation, search
This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (August 2010)

A trackback is one of three types of linkback methods for Web-site authors to request notification when somebody links to one of their documents. This enables authors to keep track of who is linking to their articles. Some weblog software, such as WordPress, Drupal, and Movable Type, supports automatic pingbacks where all the links in a published article can be pinged when the article is published. The term is used colloquially for any kind of linkback.

 

Contents

History

The TrackBack specification was created by Six Apart, which first implemented it in its Movable Type blogging software in August 2002.[1] The TrackBack has since been implemented in most other blogging tools. Six Apart started a working group in February 2006 to improve the Trackback protocol with the goal to eventually have it approved as an Internet standard by the IETF. One notable blogging service that does not support trackback is Blogger. Instead, Blogger provides “backlinks”,[2] which allow users to employ Google’s search infrastructure to show links between blog entries.

Function

A trackback is an acknowledgment. This acknowledgment is sent via a network signal (ping) from the originating site to the receiving site. The receptor often publishes a link back to the originator indicating its worthiness. Trackback requires both sites to be trackback-enabled in order to establish this communication.

Trackbacks are used primarily to facilitate communication between blogs; if a blogger writes a new entry commenting on, or referring to, an entry found at another blog, and both blogging tools support the TrackBack protocol, then the commenting blogger can notify the other blog with a “TrackBack ping“; the receiving blog will typically display summaries of, and links to, all the commenting entries below the original entry. This allows for conversations spanning several blogs that readers can easily follow.

Software support

Blogging software that supports the TrackBack protocol displays a “TrackBack URL” with every entry. This URL is used by the commenting blogger, whose software will send XML-formatted information about the new entry to this URL. Some blogging tools are able to discover these TrackBack URLs automatically, others require the commenting blogger to enter them manually.

Selected software supporting trackbacks

Spam

Main article: Sping

Some individuals or companies have abused the TrackBack feature to insert spam links on some blogs. This is similar to comment spam but avoids some of the safeguards designed to stop the latter practice. As a result, TrackBack spam filters similar to those implemented against comment spam now exist in many weblog publishing systems. Many blogs have stopped using trackbacks because dealing with spam became too much of a burden.[citation needed]

See also

 • Linkback, the suite of protocols that allows websites to manually and automatically link to one another
 • Pingback, a similar protocol less prone to spam
 • Refback, another similar protocol
 • Referrer, identifies the address of the webpage of the resource which links to it
 • Search engine optimization
 • Sping, short for “spam ping”

References

 1. ^ TrackBack Technical Specification
 2. ^ Blogger: backlinks feature (not quite trackback) – A Consuming Experience

External links

Look up trackback in Wiktionary, the free dictionary.

Official technical specification

 

From Wikipedia, the free encyclopedia

Cloud storage


Cloud storage

Cloud storage is a model of networked online storage where data is stored in virtualized pools of storage which are generally hosted by third parties. Hosting companies operate large data centers, and people who require their data to be hosted buy or lease storage capacity from them. The data center operators, in the background, virtualize the resources according to the requirements of the customer and expose them as storage pools, which the customers can themselves use to store files or data objects. Physically, the resource may span across multiple servers.

Cloud storage services may be accessed through a web service application programming interface (API), or through a Web-based user interface.

Contents

Cloud storage architecture

Cloud storage has the same characteristics as cloud computing in terms of agilityscalability, elasticity and multi-tenancy. It is believed to have been invented by Joseph Carl Robnett Licklider in the 1960s.[1] Since the sixties, cloud computing has developed along a number of lines, with Web 2.0 being the most recent evolution. However, since the internet only started to offer significant bandwidth in the nineties, cloud computing for the masses has been something of a late developer.

One of the first milestones for cloud computing was the arrival of Salesforce.com in 1999, which pioneered the concept of delivering enterprise applications via a simple website. The services firm paved the way for both specialist and mainstream software firms to deliver applications over the internet. FilesAnywhere also helped pioneer cloud based storage services that also enable users to securely share files online. Both of these companies continue to offer those services today.

It is difficult to pin down a canonical definition of cloud storage architecture, but object storage is reasonably analogous. Cloud storage services like Amazon S3, cloud storage products like EMC Atmos, and distributed storage research projects like OceanStore[2] are all examples of object storage and infer the following guidelines.

Cloud storage is:[2]

 • made up of many distributed resources, but still acts as one
 • highly fault tolerant through redundancy and distribution of data
 • highly durable through the creation of versioned copies
 • typically eventually consistent with regard to data replicas

Cloud storage advantages

 • Companies need only pay for the storage they actually use as it is also possible for companies by utilizing actual virtual storage features like thin provisioning.[3]
 • Companies do not need to install physical storage devices in their own datacenter or offices, but the fact that storage has to be placed anywhere stays the same (maybe localization costs are lower in offshore locations).[3]
 • Storage maintenance tasks, such as backup, data replication, and purchasing additional storage devices are offloaded to the responsibility of a service provider, allowing organizations to focus on their core business, but the fact stays the same that someone has to pay for the administrative effort for these tasks [3]
 • Cloud storage provides users with immediate access to a broad range of resources and applications hosted in the infrastructure of another organization via a web service interface.[4]

Potential concerns

 • Security of stored data and data in transit may be a concern when storing sensitive data at a cloud storage provider [3]
 • Performance may be lower than local storage depending on how much a customer is willing to spend for WAN bandwidth [3]
 • Reliability and availability depends on wide area network availability and on the level of precautions taken by the service provider.[citation needed]
 • Users with specific records-keeping requirements, such as public agencies that must retain electronic records according to statute, may encounter complications with using cloud computing and storage.[citation needed]

Examples of cloud storage

See also

References

 1. ^ ComputerWeekly Article: A History of Cloud Computing[1]
 2. a b Sean Rhea, Chris Wells, Patrick Eaton, Dennis Geels, Ben Zhao, Hakim Weatherspoon, and John Kubiatowicz, Maintenance-Free Global Data Storage. IEEE Internet Computing , Vol 5, No 5, September/October 2001, pp 40–49. [2]

  [3]

 3. a b c d e ZDNet, Nasuni Cloud Storage Gateway By Dan Kusnetzky, June 1, 2010, [4]
 4. ^ O’Brien, J. A. & Marakas, G. M. (2011). Computer Software. Management Information Systems 10th ed. 145. McGraw-Hill/Irwin
Clients
Applications
Platforms
Infrastructure
Technologies
—————————————————————————

Google Storage

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Google Cloud Storage)
Google Cloud Storage
URL developers.google.com/storage/

Type of site File hosting service
Registration Required
Availablelanguage(s) English
Owner Google
Launched May 19, 2010
Current status Active

Google Cloud Storage is a RESTful online storage web service for storing and accessing your data on Google‘s infrastructure. The service combines the performance and scalability of Google’s cloud with advanced security and sharing capabilities. It is an Infrastructure as a Service (IaaS), comparable to Amazon S3online storage service.

Contents

Feasibility

User activation is resourced through the API Developer Console. Google Account holders must first access the service by logging in and then agreeing to the Terms of Service, followed by enabling a billing structure. As of May 21, 2011, the console is part of Google Labs, and is free up until a generous usage quota.

Design

Google Storage (GS) stores objects (originally limited to 100 GiB, currently up to 1 TiB) that are organized into buckets (as S3 does) identified within each bucket by a unique, user-assigned key. All requests are authorized using an access control list associated with each bucket and object. Bucket names and keys are chosen so that objects are addressable using HTTP URLs:

 • http://commondatastorage.googleapis.com/bucket/object
 • http://bucket.commondatastorage.googleapis.com/object

Features

 • Interoperability – Google Storage is interoperable with other cloud storage tools and libraries that work with services such as Amazon S3 and Eucalyptus Systems.[dubious – discuss]
 • Consistency – Upload operations to Google Storage are atomic, providing strong read-after-write consistency for all upload operations.
 • Access Control – Google Storage uses access control list (ACLs) to manage object and bucket access. An ACL consists of one or more entries, each granting a specific permission to a scope. Permissions define what someone can do with an object or bucket (for example, READ or WRITE). Scopes define who the permission applies to. For example, a specific user or a group of users (such as Google account email addresses, Google Apps domain, public access, etc.)
 • Resumable Uploads – Google Storage provides a resumable data transfer feature that allows to resume upload operations after a communication failure has interrupted the flow of data.

References

External links

Clients
Applications
Platforms
Infrastructure
Technologies
Advertising
Communication
Software
Platforms
Development tools
Publishing
Search (PageRank)
Discontinued
Related
——————————————————————————————-

Ubuntu One

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Ubuntuone)
Ubuntu One
Ubuntu One Logo
Developer(s) Canonical Ltd.
Initial release May 2009
Development status Active
Written in Python[1]
Operating system Ubuntu 9.04 and higher, Android 2.1 or newer, iOS 3.1 or newer or Windows XP or newer
Available in English
Type Cloud Service
License Server-side: Proprietary[2]
Client-side: GPLv3[3]
Website one.ubuntu.com

Ubuntu One is a personal cloud service operated by Canonical Ltd.

The service enables users to store files online and sync them between computers and mobile devices, as well as stream audio and music from cloud to mobile devices.

Contents

Features

Ubuntu One has a client application that runs on Ubuntu 9.04 and later or Windows XP or newer. There is an Ubuntu One music app for iOS devices, but not currently one for OSX computers. [4] A free Ubuntu One account offers 5 GB of storage. Users may increase their storage by adding additional 20 GB “20-packs” for $2.99 per month or $29.99 per year.

“Ubuntu One Music Streaming” offers music-streaming apps for iPhone and Android phones. The “Music Streaming” package costs $3.99 a month or $39.99 per year.

The Ubuntu One service is similar to services such as SpiderOakDropboxBox.netMozyWualaAmazon Cloud PlayerGoogle MusicHumyoiDiskJungle Diskand Live Mesh. Its client code is written in Python. It uses Twisted for its low-level networking and Protocol Buffers for protocol description. Data is synced over a custom protocol called “u1storage”, and stored on Amazon S3.[5]

Additional features like the integration with other services sets Ubuntu One apart from the other similar service-providers. Examples include the automatic upload of photos taken from Android mobile devices for immediate sync across computers; integration with Mozilla Thunderbird for contacts and with Tomboy for notes due to the access to the local CouchDB instance.[6] Further possibilities include the capability of editing the contacts, as well as the Tomboy notes, online via the Ubuntu One Web interface; synching contacts with mobile devices; and purchasing DRM-free music while synchronizing them automatically with an Ubuntu One Account via the Ubuntu One Music Store (in partnership with 7digital).

Application Developer Program

Ubuntu One publishes APIs for developers wishing to build applications utilizing file and data synchronization or music streaming.

Reception

The Ubuntu One App has a 4.5 star (out of 5) rating on the iTunes App Store[7], a 4.5 star (out of 5) rating on the Chrome Web Store[8], and 4.5 star (out of 5) rating on the Android Market[9].

Ubuntu One has been criticized within the Ubuntu Community for its server software being proprietary[10][11].

There is not yet a native client integration for the Kubuntu variant of the Ubuntu operating system (as of January 2012).[12] Kubuntu integration is under development and has also received a grant from the Google Summer of Code 2010.

Further criticism concerns the unclear revenue share that will be granted to the community.[citation needed] The Amarok development team has announced that they will not add support for the Ubuntu One Music Store to the Amarok media player for the moment[13], unlike what they have done with Magnatune media store, which funds the project with 10% of the revenue produced via the interface to the store built in Amarok.[14]

See also

References

 1. ^ “What is Ubuntu One”

  . 13 May 2009.

 2. ^ “Ubuntu One Servers in Launchpad”

  . Retrieved 2010-10-22. “Other/Proprietary”

 3. ^ “One license notice example”

  . Retrieved 2010-10-22. “under the terms of the GNU General Public License version 3, as published by the Free Software Foundation.”

 4. ^ “Ubuntu One: Downloads”

  . Retrieved 2011-10-01.

 5. ^ “Ubuntu One Technical Details”

  . Ubuntu.com. Retrieved 17 February 2012.

 6. ^ “Relaxed Ubuntu 9.10: CouchDB to be Integrated – Linux Magazine Online”

  . Linux-magazine.com. 2009-10-15. Retrieved 2010-01-26.

 7. ^ “App Store – Ubuntu One Files”

  . Retrieved 18 February 2012.

 8. ^ “Chrome Web Store – Ubuntu One”

  . Retrieved 18 February 2012.

 9. ^ “Ubuntu One Files – Apps on Android Market”

  . Retrieved 18 February 2012.

 10. ^ Bug #375272 in Ubuntu One Servers: «Server software is closed source» — Launchpad
 11. ^ Bradley M. Kuhn (2010-01-14). “Back Home, with Debian!”

  . Retrieved 2010-10-22. “UbuntuOne’s server side system is proprietary software with no prospects of liberation.”

 12. ^ “Launchpad bug #375145 – Ubuntu One should have a KDE client”

  . Retrieved 2012-01-08.

 13. ^ Kretschmann, Mark. “Ubuntu One Music Store integration • KDE Community Forums”

  . Retrieved 16 April 2010.

 14. ^ “buckman’s magnatune blog: Giving money to open source”

  . Retrieved 2011-12-3.

External links

General
People
Official derivatives
Unofficial derivatives
Software and support
Fonts
Media
Related software
————————————————————————————————

Azure Services Platform

From Wikipedia, the free encyclopedia
Windows Azure
Part of the Windows family
Windows Azure logo.png
Windows Azure
Developer
Microsoft
Website Official website

Releases
Release date 1 February 2010; 2 years ago[1][citation needed]
Source model Closed source

Microsoft Windows Azure Platform[2] is a Microsoft cloud computing platform used to build, host and scale web applications through Microsoft data centers. Azure is classified as platform as a service and forms part of Microsoft’s cloud computing strategy, along with its software as a service offering, Microsoft Online Services. The platform consists of various on-demand services hosted in Microsoft data centers and commoditized through three product brands. These are Windows Azure[3](an operating system providing scalable compute and storage facilities), SQL Azure (a cloud-based, scale-out version of SQL Server) and Windows Azure AppFabric(a collection of services supporting applications both in the cloud and on premise). Microsoft has announced free Ingress[clarification needed] for all the customers of Azure from 1 July 2011.

Microsoft has also published plans to offer the Windows Azure Platform Appliance, which can be hosted in non-Microsoft data centers. This will enable resellers, such as HPDellFujitsu and eBay, to offer cloud services based on the Microsoft Azure Platform.[4]

Contents

Overview

The Windows Azure Platform is an application platform in the cloud that allows Microsoft datacenters to host and run applications. It provides a cloud operating system called Windows Azure that serves as aruntime for the applications and provides a set of services that allows development, management, and hosting of applications off-premises.[5] All Azure Services and applications built using them run on top of Windows Azure.

Windows Azure has three core components: ComputeStorage, and Fabric. As the names suggest, Compute provides a computation environment with Web RoleWorker Role, and VM Role while Storage focuses on providing scalable storage (Blobs, non-relational Tables, and Queues) for large-scale needs. Relational Database functionality is offered through SQL Azure, which is a scalable version of SQL Server that runs on the Azure platform.

The Windows Azure fabric is the networking underpinnings of the Windows Azure platform which uses high-speed connections, and switches to connect nodes consisting of several servers together. The Fabric along with the Compute and Storage resources make up the Windows Azure Platform.

Fabric resources, applications, and services running are managed by the Windows Azure Fabric Controller service. It acts as the kernel of the Windows Azure distributed cloud operating system, providing scheduling, resource allocation, device management, and fault tolerance for the nodes in the Fabric. It also provides high-level application models for intelligently managing the complete application lifecycle, including deployment, health monitoring, upgrades, and de-activation.

The Windows Azure Platform provides an API built on RESTHTTP, and XML that allows a developer to interact with the services provided by Windows Azure. Microsoft also provides a client-side managed class library which encapsulates the functions of interacting with the services. It also integrates with Microsoft Visual Studio so that it can be used as the IDE to develop and publish Azure-hosted applications.

Windows Azure became commercially available on 1 Feb 2010.[citation needed]

Windows Azure also offers Content Delivery (CDN) services as an option. The Azure CDN enables worldwide low-latency delivery of static content from Azure Storage to end-users from 24 data centers worldwide.[6][7]

Windows Azure ranked first among all cloud-platform providers in Cloud speed test conducted by application performance management vendor Compuware[8]

Services

 • Windows Azure Compute
  • Web Role
  • Worker Role
  • VM Role
 • Windows Azure Storage
  • Table
  • Queue
  • Blob
 • SQL Azure
  • SQL Azure Data Sync
  • SQL Azure Reporting
 • Content Delivery Network
 • Azure AppFabric
  • Access Control
  • Caching
  • Service Bus
 • Azure Market Place
 • Azure Virtual Network
  • Azure Connect
  • Azure Traffic Manager

Implementation

The Windows Azure platform uses a specialized operating system, called Windows Azure, to run its “fabric layer” — a cluster hosted at Microsoft’s datacenters that manages computing and storage resources of the computers and provisions the resources (or a subset of them) to applications running on top of Windows Azure. Windows Azure has been described as a “cloud layer” on top of a number of Windows Serversystems, which use Windows Server 2008 and a customized version of Hyper-V,[9] known as the Windows Azure Hypervisor[10] to provide virtualization of services.[11]

The platform includes five services — Live ServicesSQL Azure (formerly SQL Services), AppFabric (formerly .NET Services), SharePoint Services, and Dynamics CRM Services[12] — which the developers can use to build the applications that will run in the cloud. A client library, in managed code, and associated tools are also provided for developing cloud applications in Visual Studio. Scaling and reliability are controlled by the Windows Azure Fabric Controller so the services and environment do not crash if one of the servers crashes within the Microsoft datacenter and provides the management of the user’s web application like memory resources and load balancing.

The Azure Services Platform can currently run .NET Framework applications compiled for the CLR, while supporting the ASP.NET application framework and associated deployment methods to deploy the applications onto the cloud platform. It can also support PHP websites. Two SDKs have been made available for interoperability with the Azure Services Platform: The Java SDK for AppFabric and the Ruby SDK for AppFabric. These enable Java and Ruby developers to integrate with AppFabric Internet services.

Access to Windows Azure libraries for .NETJava, and Node.js is now available under Apache 2 open source license and hosted on GitHub. A new Windows Azure SDK for Node.js makes Windows Azure a first-class environment for Node applications, and a limited preview of an Apache Hadoop-based service for Windows Azure enables Hadoop apps to be deployed in hours instead of days.

History

October 2008 (PDC LA)

 • Announced the Windows Azure Platform
 • First CTP of Windows Azure

March 2009

 • Announced SQL Azure Relational Database

November 2009

 • Updated Windows Azure CTP
 • Enabled full trust, PHP, Java, CDN CTP and more
 • Announced VM Role, Project Sidney, Pricing and SLAs
 • Project “Dallas” CTP

February 2010

 • Windows Azure Platform commercially available

June 2010

 • Windows Azure Update
  • .NET Framework 4
  • OS Versioning
  • CDN
 • SQL Azure Update (Service Update 3[13])
  • 50GB databases
  • Spatial data support
  • DAC support

October 2010 (PDC)

 • Platform Enhancements
  • Windows Azure Virtual Machine Role
  • Role enhancements
  • Admin mode, Startup tasks
  • Full-IIS support
  • Extra Small Instances
 • Windows Azure Connect
  • Access to on-premise resource for cross-premise apps
  • Support for Domain-joining VMs
  • Direct role-instance connectivity for easier development
  • Use your existing remote administration tools
 • Improved Dev / IT Pro Experience
  • New Windows Azure Platform Management Portal
  • Multiple users & roles for management
  • Remote Desktop
  • Enhanced Dev Tools
  • PHP Development
  • Marketplace

AZURE Platform

Datacenters

Some datacenters have servers grouped inside containers – each containing 1800-2500 servers. [14] [15]

The location of the data centers [16] are:

 • North America
  • North-central US – Chicago, IL
  • South-central US – San Antonio, TX
 • Asia
  • East Asia – Hong Kong, China
  • South East Asia – Singapore
 • Europe
  • West Europe – Amsterdam, Netherlands
  • North Europe – Dublin, Ireland

The CDN nodes are located in 24 countries.[17][18][19]

In Ireland

As of July 2010, Microsoft had completed 6,000 installations of Azure in Ireland.[20] Executives at Microsoft hoped that this figure would rise to 100,000 installations by 2011.[20] Examples of companies using Azure in Ireland are Aer Lingus and HR Locker. “Aer Lingus is using Azure to create an interactive web application that integrates route maps with their reservation and booking process”.[21] HR Locker, a Web 2.0 provider of HR solutions to small- to medium-size companies, was built on the Azure platform. HR Locker chose to use Azure in order to improve scalability, backup, security and the various other issues associated with hosting.[22]

The $500 million facility[23] is one of the largest construction projects in Ireland over last 12 months and has generated approximately 1 million man-hours of work with a peak workforce of around 2,100 workers. The data center will also provide approximately 35-50 jobs in the Dublin area. The facility, which began operating on July 1, 2009, currently covers 303,000 square feet (2.815 hectares), with 5.4 mega watts of critical power available to deliver services to consumers and business customers. Over time, the data center can expand to a total of 22.2 mega watts of critical power to support future growth.

SQL Azure

The Windows Azure platform offers the optional SQL Azure database as a supplement to the data storage provided by the Storage AppFabric[24] [25]. SQL Azure is built on top of Microsoft SQL Servertechnologies[26] and as a result of that, it offers all the standard relational database features that one would expect to find in a Microsoft SQL Server database instance, such as tables, indexes, views, triggers, stored procedures, referential integrity, and transactions[27].

Competitors

References

 1. ^ “Windows Azure Platform Launch schedule”

  Microsoft. Retrieved 15 January 2011.

 2. ^ “Windows Azure Platform”

  Microsoft. Retrieved 15 January 2011.

 3. ^ “Windows Azure”

  Microsoft. Retrieved 15 January 2011.

 4. ^ “Windows Azure Platform Appliance”

  Microsoft. Retrieved 15 January 2011.

 5. ^ “Windows Azure FAQ”

  Microsoft. Retrieved 16 April 2009.

 6. ^ “Windows Azure CDN Announcement”

  Microsoft.

 7. ^ “UPDATED: 24 Nodes Available Globally for the Windows Azure CDN Including New Node in Doha, QT”

  Microsoft.

 8. ^ http://arstechnica.com/business/news/2011/10/windows-azure-faster-than-amazon-ec2-and-google-app-engine-in-yearlong-cloud-speed-test.ars
 9. ^ Keith Ward. “More Azure Hypervisor Details”

  . Virtualization Review. Retrieved 16 April 2009.

 10. ^ Alessandro Perilli. “Windows Azure uses a hypervisor but it’s not Hyper-V”

  . Virtualization Info. Retrieved 16 April 2009.

 11. ^ Cesar de la Torre (2 November 2008). “Microsoft Azure Services Platform”

  . Microsoft. Retrieved 18 November 2008.

 12. ^ Microsoft Azure Services Platform
 13. ^ http://blogs.msdn.com/b/sqlazure/archive/2010/06/25/10030461.aspx
 14. ^ http://www.neowin.net/news/main/09/11/02/inside-windows-azures-data-center-one-of-worlds-largest
 15. ^ http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/03/23/video-building-microsofts-itpac-container/
 16. ^ http://joranmarkx.wordpress.com/2012/01/16/microsoft-azure-data-center-locations-worl-wide
 17. ^ http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2010/08/09/20-nodes-available-globally-for-the-windows-azure-cdn.aspx
 18. ^ http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2010/09/02/two-new-nodes-for-the-windows-azure-cdn-enhance-service-across-asia.aspx
 19. ^ http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2010/08/09/20-nodes-available-globally-for-the-windows-azure-cdn.aspx
 20. a b Sunday Business Post
 21. ^ Silicon: Microsoft Azure
 22. ^ Microsoft Ireland
 23. ^ “Microsoft’s new Dublin Data Centre to support demand for online services for business and consumers.”

  .

 24. ^ “An Introduction to Windows Azure platform AppFabric for Developers”

  Microsoft. Retrieved 8 April 2010.

 25. ^ “Storage – Features – Windows Azure”

  . Microsoft. Retrieved 24 February 2012.

 26. ^ “SQL Azure – Features – Windows Azure”

  . Microsoft. Retrieved 24 February 2012.

 27. ^ “Windows Azure: Using Windows Azure’s Service Bus to Solve Data Security Issues”

  . Rebus Technologies. Retrieved 15 July 2010.

Windows Azure Cloud Computing Platform: Technology Partner selection Guide

External links

Clients
Applications
Platforms
Infrastructure
Technologies
Azure Services Platform
WinFabric layer
 • Windows Azure
AppFabric layer
Services layer
Online applications
Board of directors
Operating systems
Desktop software
Mobile software
Server software
Technologies
Web properties
Websites
and
services
Gaming
Hardware
Released
Prototypes
Discontinued
Education
and
recognition
Licensing
Conferences
Criticism
Litigation
Acquisitions
Further information: List of Microsoft topics
—————————————————————————————————————-

Amazon S3

From Wikipedia, the free encyclopedia
Amazon Simple Storage Service
AWS Simple Icons Storage Amazon S3 Bucket with Objects.svg
An S3 Bucket with Objects
URL aws.amazon.com/s3/

Type of site File hosting service
Registration Required
Availablelanguage(s) English
Owner Amazon.com
Launched March 14, 2006
Current status Active

Amazon S3 (Simple Storage Service) is an online storage web service offered by Amazon Web Services. Amazon S3 provides storage through web servicesinterfaces (RESTSOAP, and BitTorrent).[1] Amazon launched S3, its first publicly-available web service, in the United States in March 2006[2] and in Europe in November 2007.[3]

At its inception, Amazon charged end users US$0.15 per gigabyte-month, with additional charges for bandwidth used in sending and receiving data, and a per-request (get or put) charge.[4] As of November 1, 2008, pricing moved to tiers where end users storing more than 50 terabytes receive discounted pricing.[5] Amazon claims that S3 uses the same scalable storage infrastructure that Amazon.com uses to run its own global e-commerce network.[6]

Amazon S3 is reported to store more than 762 billion objects as of December 2011[7]. This is up from 102 billion objects as of March 2010,[8] 64 billion objects in August 2009,[9] 52 billion in March 2009,[10] 29 billion in October 2008,[5] 14 billion in January 2008, and 10 billion in October 2007.[11] S3 uses include web hosting, image hosting, and storage for backup systems. S3 comes with a 99.9% monthly uptime guarantee[12] which equates to approximately 43 minutes of downtime per month.[13]

Contents

Design

Details of S3’s design are not made public by Amazon. According to Amazon, S3’s design aims to provide scalabilityhigh availability, and low latency at commodity costs.

S3 is designed to provide 99.999999999% durability and 99.99% availability of objects over a given year.[14]

S3 stores arbitrary objects (computer files) up to 5 terabytes in size, each accompanied by up to 2 kilobytes of metadata. Objects are organized into buckets (each owned by an Amazon Web Services or AWS account), and identified within each bucket by a unique, user-assigned key. Amazon Machine Images (AMIs) which are modified in the Elastic Compute Cloud (EC2) can be exported to S3 as bundles.[15]

Buckets and objects can be created, listed, and retrieved using either a REST-style HTTP interface or a SOAP interface. Additionally, objects can be downloaded using the HTTP GET interface and the BitTorrentprotocol.

Requests are authorized using an access control list associated with each bucket and object.

Bucket names and keys are chosen so that objects are addressable using HTTP URLs:

 • http://s3.amazonaws.com/bucket/key
 • http://bucket.s3.amazonaws.com/key
 • http://bucket/key (where bucket is a DNS CNAME record pointing to bucket.s3.amazonaws.com)

Because objects are accessible by unmodified HTTP clients, S3 can be used to replace significant existing (static) web hosting infrastructure.[16] The Amazon AWS Authentication mechanism allows the bucket owner to create an authenticated URL with time-bounded validity. That is, someone can construct a URL that can be handed off to a third-party for access for a period such as the next 30 minutes, or the next 24 hours.

Every item in a bucket can also be served up as a BitTorrent feed. The S3 store can act as a seed host for a torrent and any BitTorrent client can retrieve the file. This drastically reduces the bandwidth costs for the download of popular objects. While the use of BitTorrent does reduce bandwidth, AWS does not provide native bandwidth limiting and as such users have no access to automated cost control. This can lead to users on the ‘free-tier’ S3 or small hobby users to amass dramatic bills. AWS representatives have previously stated that such a feature was on the design table from 2006-2010[17] but have recently stated the feature is no longer in development.[18]

A bucket can be configured to save HTTP log information to a sibling bucket; this can be used in later data mining operations. This feature is currently still in beta.

Hosting entire websites

As of February 18, 2011, Amazon S3 provides options to host static websites with Index document support and error document support.[19] This support was added as a result of user requests dating at least to 2006.[20] For example, suppose that Amazon S3 was configured with CNAME records to host http://subdomain.example.com/. In the past, a visitor to this URL would find only an XML-formatted list of objects instead of a general landing page (e.g., index.html) to accommodate casual visitors. Now, however, websites hosted on S3 may designate a default page to display, and another page to display in the event of a partially invalid URL. However, the current domain registration infrastructure only allows a subdomain to be hosted this way, not a second level domain. That is, subdomain.example.com can be hosted, but not example.com. One may use an A record pointing to the S3 server, but this method is not documented by Amazon.

Notable uses

Photo hosting service SmugMug has used S3 since April 2006. They experienced a number of initial outages and slowdowns,[21] but after one year they described it as being “considerably more reliable than our own internal storage” and claimed to have saved almost $1 million in storage costs.[22]

There is a User Mode File System (FUSE) for Unix-like operating systems (Linux, etc.) that lets EC2-hosted Xen images mount an S3 bucket as a file system. Note that as the semantics of the S3 file system are not that of a Posix file system, the file system may not behave entirely as expected.[citation needed]

Apache Hadoop file systems can be hosted on S3, as its requirements of a file system are met by S3. As a result, Hadoop can be used to run MapReduce algorithms on EC2 servers, reading data and writing results back to S3.

Dropbox[23]Zmanda and Ubuntu One are some of the many online backup and synchronization services that use S3 as their storage and transfer facility.

Minecraft hosts game updates and player skins on the S3 servers.[24]

TumblrFormspring and Posterous images are hosted on the S3 servers.

Notes

 1. ^ http://aws.amazon.com/s3/
 2. ^ “Amazon Web Services Launches “Amazon S3″”

  (Press release). Amazon.com. 2006-03-14.

 3. ^ Dorsey, John (2007-11-06). “Amazon S3 Storage Now Available in Europe”

  Dr. Dobb’s Portal. Retrieved 2008-03-26.

 4. ^ “Amazon Simple Storage Service pricing”

  Amazon.com. 2009-02-05.

 5. a b “Amazon S3 – Busier Than Ever”

  Amazon.com. 2008-10-08.

 6. ^ The same data storage infrastructure that Amazon uses to run its own global network of web sites
 7. ^ Amazon S3 Growth for 2011 – Now 762 Billion Objects
 8. ^ Brian Lillie of Equinix said that Amazon now is hosting 102 billion objects in S3
 9. ^ S3 (Amazon’s Simple Storage Service) alone has over 64 billion objects in it.
 10. ^ Just a year ago, there were 18 billion objects in S3. As of today there are 52 billion
 11. ^ Vogels, Werner (2008-03-19). “Happy Birthday, Amazon S3!”

  All Things Distributed.

 12. ^ Amazon S3 SLA
 13. ^ 60 min/hour * 24 hours in a day * 30 days * 0.1% = 43.2
 14. ^ Amazon S3 Protecting Your Data
 15. ^ Starting Websphere in Cloud and saving the data in S3
 16. ^ How to use Amazon S3 for Web Hosting
 17. ^ https://forums.aws.amazon.com/thread.jspa?threadID=10532&start=0&tstart=0
 18. ^ https://forums.aws.amazon.com/thread.jspa?threadID=58127&tstart=75
 19. ^ http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/index.html?WebsiteHosting.html
 20. ^ Garnaat, Mitch, (19 Nov 2009). “Re: default key or ‘default document’ – is it possible to specify in S3?”

  . Retrieved 21 Sep 2010.

 21. ^ “Amazon S3 Outages, Slowdowns, and Problems”

  SmugBlog. SmugMug. January 30, 2007.

 22. ^ “Amazon S3: Show Me the Money”

  SmugMug Blog. SmugMug. November 10, 2006.

 23. ^ “Where are my files stored?”

  . November 28, 2010.

 24. ^ “Minecraft Beta 1.2_02”

  . January 21, 2010.

References

External links

Clients
Applications
Platforms
Infrastructure
Technologies
People
Products and services
Websites
Digital
Technology
Publishing
Investments
Other
 • Annual revenue increase US$48 billion (2011)
 • Employees 56,200 (2012)
 • Stock symbol NASDAQAMZN
 • Website Amazon.com
———————————————————————————————————————————-

EMC Atmos

From Wikipedia, the free encyclopedia

EMC Atmos is a cloud storage services platform developed by EMC Corporation. Atmos can be deployed as either a hardware appliance[1] or as software in a virtual environment.[2] The Atmos technology is designed to manage petabytes of information and billions of objects across multiple geographic locations as a single system. [3][4]

Atmos can be used as data storage for custom or packaged applications using either a REST or SOAP data API, or more traditional storage interfaces like NFS and CIFS. It presents a single unified namespace or object-space, stores information as objects (files + metadata), and manages information by user or administrator-defined policies.[5]

History

Atmos was organically developed by EMC Corporation and was made generally available in November 2008.[6] A second major release in February 2010 added a “GeoProtect” distributed data protection feature, faster processors and denser hard drives.[7]

During EMC World in May 2011, EMC announced the 2.0 version of Atmos with better performance, more efficient “GeoParity” data protection and expanded access with Windows client software (Atmos GeoDrive) and an Atmos SDK with Centera/XAM and Apple iOS compatibility.[8]

References

 1. ^ Atmos hardware specification sheet: http://www.emc.com/collateral/software/specification-sheet/h5853-atmos-stor-hrdw-ss.pdf
 2. ^ Atmos Virtual Edition data sheet: http://www.emc.com/collateral/software/data-sheet/h7295-atmos-virt-ed-ds.pdf
 3. ^ Brodkin, Jon. EMC unveils Atmos cloud offering

  Infoworld

 4. ^ Lawson, Stephen. EMC’s Atmos cloud storage gains more efficient data protection

  InfoWorld

 5. ^ Brodkin, Jon. EMC unveils Atmos cloud offering

  Infoworld

 6. ^ EMC Corporation News Release: http://www.emc.com/about/news/press/2008/20081110-01.htm
 7. ^ Mellor, Chris. EMC adds awesome to Atmos

  The Register

 8. ^ Mosher, Barb. EMC Announces Cloud Storage Updates, Hadoop based BI Software#emcworld

  CMS Wire

External links

Angry Birds


 

Download Game Angry Birds :

 

http://download.angrybirds.com/

 

http://www.mediafire.com/?203gw842kb1jbod

 

http://www.mediafire.com/?yc7kik8aikymaya

 

http://www.mediafire.com/?d9cvmed353rjbvo

 

http://www.kythuatvien.com/download/s/29194/Games/Angry-Birds-for-PC-Tro-choi-chim-dien-ban-dung-cho-may-tinh.aspx

 

Game siêu “hot” Angry Birds không còn xa lạ gì với teen chúng mình, nhưng đó chỉ là những nhân vật ảo tưởng trong game. Vậy ngoài đời thực, chim Angry Birds trông ra sao nhỉ?

Màn “phù phép” của nghệ sỹ Mohamed Raoof sẽ cho chúng ta kết quả ngay đây thôi. Chụp lại hình ảnh của một vài loài chim có thân hình hao hao chim Angry Birds, rồi sử dụng kỹ xảo xử lý hình ảnh, nghệ sỹ này đã tạo phiên bản thực tế của Angry Birds mà chưa ai biết đến trước đó.

Ngạc nhiên hơn, những bức ảnh Angry Birds này chân thực đến mức mà ai cũng ngỡ chim Angry Birds có tồn tại.

Nghía qua loạt nhân vật Angry Birds bằng xương bằng thịt này nhé.

Papai

 

 

 

 

 

 

 

 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 

Angry Birds

Hãng phát triển Rovio Mobile
Hãng phát hành Chillingo/Clickgamer (iOS, PSP/PlayStation 3)
Rovio Mobile (Maemo, Symbian^3, Android)
Phiên bản mới nhất 1.6.2 (iOS, Android, Microsoft Windows)
1.6.0[1] (Symbian)
1.5.3 (Windows Phone)
1.5.2 (Maemo, Mac OS X)
1.5.0 (PlayStation Portable, PlayStation 3)
1.1.3 (WebGL)
Hệ máy iOS, Maemo, Palm webOS, Android, Symbian^3, PSP/PlayStation 3, Mac OS X, Windows, WebGL, Windows Phone 7
Ngày phát hành 10 tháng 12, 2009[2]
Thể loại Trò chơi điện tử giải đố
Kiểu chơi Chơi đơn
Đánh giá

Apple: 4+

 

Angry Birds là một trò chơi đố được phát triển bởi nhà phát triển có trụ sở tại Phần LanRovio Mobile. Phát hành lần đầu trên nền iOS của Apple vào tháng 12 năm 2009,[2] trò chơi này đã được tải về khoảng 12 triệu lần từ App Store.[3] Thành công này đã khiến công ty mở rộng trò chơi trên các thiết bị điện thoại thông minh khác, chẳng hạn như các thiết bị trên nền tảng Android.

Angry Birds nhận được rất nhiều lời khen cho những sự kết hợp giữa cách chơi mới lạ, phong phú, phong cách truyện tranh và giá thành rẻ. Sự phổ biến của nó đã đưa trò chơi này lên nền tảng PCconsole. Với khoảng 300 triệu lần tải về trên tất cả các nền tảng và tất cả các phiên bản,[4] Angry Birds được coi là “một trong những trò chơi có xu hướng chi phối mạnh mẽ nhất hiện nay”,[5] “một trò chơi thành công tuyệt vời của năm 2010”[6] và “ứng dụng trên nền tảng di động thành công nhất mà thế giới từng được chứng kiến”.[7]

 

Mục lục

 

Cách chơi

Angry Birds được mở đầu bằng đoạn kể về việc những con heo màu lục độc ác đã ăn cắp những quả trứng của các con chim nhiều màu,[8] và vì vậy những con chim quyết định tấn công để lấy lại trứng. Trong từng màn chơi, người chơi sẽ được cung cấp và sử dụng một số con chim nhất định. Người chơi sẽ dùng súng cao su để bắn từng con chim vào những con heo hoặc bắn vào công trình được xây bằng gỗ, băng hoặc đá[9] nơi mà những con heo màu xanh đang trú ngụ trong đó. Mục tiêu là tiêu diệt các con heo bằng cách bắn trực tiếp hay phá vỡ các công trình, gây ra các va chạm cho chúng.[10] Nếu người chơi tiêu diệt tất cả các con heo trước khi số chim bị hết thì sẽ thắng màn chơi đó.

Trò chơi bao gồm nhiều loại chim khác nhau với những màu sắc và khả năng khác nhau. Ban đầu sẽ là chim màu đỏ,[8] có sức va chạm mạnh nhưng không có khả năng đặc biệt. Dần dần những loại chim khác sẽ xuất hiện với những khả năng mạnh mẽ[10] như chim màu đen có thể nổ hoặc chim màu trắng có thể thả trứng nổ. Ngoài ra những con heo cũng có các kích thước khác nhau.

Từng màn chơi sẽ chỉ có một vài con chim nhất định. Nếu người chơi tiêu diệt tất cả các con heo trước khi số chim bị hết thì sẽ thắng màn chơi. Điểm số sẽ được cộng nếu người chơi tiêu diệt được một con heo, phá vỡ các phần của công trình hoặc còn lại ít nhất một con chim khi những con heo đã bị tiêu diệt hết (1 con chim là 10 000 điểm). Sau mỗi màn chơi thắng, người chơi sẽ nhận được một, hai, hoặc ba ngôi sao tùy thuộc vào số điểm giành được.

Điểm nổi bật ở trò chơi là phông nền tươi sáng và sinh động. Bên cạnh đó là tiếng kêu của các con chim cùng với tiếng cười khiêu khích của các con heo độc ác làm cho trò chơi trở nên vô cùng thú vị và hấp dẫn.

 

Đón nhận

 

 Đánh giá

Tổng số điểm

Tổng hợp

Điểm số

Metacritic

iOS: 80% (13 đánh giá)[11]
PSP: 77% (13 đánh giá)[12]

Điểm đánh giá

Nơi đánh giá

Điểm số

GameZone

iOS: 8.0/10[13]

IGN

iOS: 8.0/10[2]
PSP: 7.5/10[14]
Android: 8.0/10[15]

Official PlayStation Magazine (UK)

PSP: 90/100[12][16]

MacWorld

iOS: [8]

Pocket Gamer

iOS: 8.0/10[10]

Paradox Reviews

WP7: 8.8/10 [17]

 

Những đánh giá về Angry Birds nói chung là rất tích cực. Chris Holt của Macworld gọi trò chơi này là “một trò chơi đố phong phú, thông minh và đầy thử thách”.[8] Keith Andrew của Pocket Gamer thì nói Angry Birds là “một mỏ vàng của trò chơi giải đố được dọn ra với sự đậm đà của gia vị”.[10]

Angry Birds trở thành ứng dụng trả tiền bán chạy nhất của App Store UK vào tháng 2 năm 2010, và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí này tại App Store Hoa Kỳ vài tuần sau đó. Còn phiên bản Android của trò chơi đã được tải về 1 triệu lần trong 24 giờ phát hành đầu tiên.[18]

Theo Rovio, người chơi bỏ ra khoảng 1 triệu giờ mỗi ngày để chơi Angry Birds trên nền iOS[19] và 3,3 triệu giờ mỗi ngày trên tất cả các nền tảng.[20] Tháng 12 năm 2010, trong lễ kỷ niệm 1 năm phát hành trò chơi, Rovio Mobile thông báo rằng trò chơi đã được tải về tổng cộng khoảng 50 triệu lần, với 12 triệu trên iOS[3] và 10 triệu trên Android.[21] Tháng 6, 2011, 3 trò chơi Angry Birds, Angry Birds SeasonsAngry Birds Rio đã được tải về khoảng 250 triệu lần.[22]

 

Giải thưởng

 

Tháng 12 năm 2010, IGN xếp Angry Birds ở vị trí thứ 4 trong những trò chơi iPhone hay nhất mọi thời đại.[23] Tháng 4 năm 2011, Angry Birds chiến thắng ở cả hai giải là Ứng dụng trò chơi hay nhấtỨng dụng của năm của Appy Awards.[24]

Phiên bản đặc biệt

 

Angry Birds Seasons

Tháng 10 năm 2010, Rovio phát hành bản đặc biệt là Angry Birds Halloween trên nền iOS. Tháng 12 năm 2010, họ phát hành Angry Birds Seasons trên nền iOS, Android và Symbian^3. Người chơi Angry Birds Halloween có thể tải về các phần chơi của Angry Birds Seasons thông qua các nâng cấp.

Angry Birds Rio

Angry Birds Rio là phiên bản được là dựa theo phim hoạt hình Rio của hãng 20th Century Fox, được phát hành trên nền tảng iOS, Android và Mac OS X vào tháng 3 năm 2011. Lấy bối cảnh tại Rio de Janeiro, trò chơi này thay thế những con heo bằng những chiếc lồng nhốt các con chim, và nhiệm vụ của người chơi là giải thoát những con chim ra khỏi lồng. Từ khi được phát hành, trò chơi này đã được tải về khoảng 10 triệu lần.

Angry Birds Magic

Một phiên bản đặc biệt có tên là Angry Birds Magic sẽ được phát hành trên các thiết bị chạy Symbian có chức năng NFC của Nokia.

Tham khảo

 1. ^ http://store.ovi.com/content/61009?clickSource=search ^ a b c “Angry Birds Review” . IGN.com (11 tháng 2 năm 2010). Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ a b “The Supremely Addicting Angry Birds Hits 42 Million Free and Paid Downloads” , SymbianFreak.com, 22 tháng 10 năm 2010. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ BBC News (22 tháng 7 năm 2011). “Angry Birds maker Rovio sued over app patents”

. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.

 1. ^ Van Camp, Jeffrey. “Israeli Angry Birds satire goes viral”

, digitaltrends.com, 23 tháng 11 năm 2010. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.

 1. ^ Shaer, Matthew. “Angry Birds bound for Xbox, PlayStation” , 29 tháng 11 năm 2010. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ “Angry Birds will be bigger than Mickey Mouse and Mario. Is there a success formula for apps?” . MIT Entrepreneurship review (18 tháng 2 năm 2011). Truy cập 27 tháng 3 năm 2011.
 1. ^ a b c d Chris Holt, “Angry Birds Review” , Macworld. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ Rovio Mobile. Angry Birds. (bằng English). “Icepicker: 5000 ice blocks smashed”
 2. ^ a b c d Keith Andrew, “Angry Birds (iPhone) review” , Pocket Gamer, 21 tháng 12 năm 2009. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ “Angry Birds (iOS)” . Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ a b “Angry Birds (PSP)” . Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ James Pikover (12 tháng 5 năm 2010). “Angry Birds review” . GameZone.com. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ Greg Miller (10 tháng 1 năm 2011). “Angry Birds Review” . PCMag.com. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ John Mundy (13 tháng 10 năm 2010). “Angry Birds: Winging endorsement” . PocketGamer.co.uk. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^PlayStation Official Magazine (Spring 2011): 113.
 2. ^ Paradox Reviews, Chris McAulay (26 tháng 7 năm 2011). “Angry Birds WP7 review” . ParadoxReviews.com. Truy cập 26 tháng 7 năm 2011.
 1. ^ Quentyn Kennemer, “Angry Birds is Free & It’s Out”, phandroid.com, 15 tháng 10 năm 2010. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ Jon Mundy (13 tháng 10 năm 2010). “Interview: Rovio on the origin of Angry Birds, being inspired by swine flu, and why you may never see an Angry Birds 2”. Pocket Gamer. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ Leigh Alexander (14 tháng 3 năm 2011). “Angry Birds sees 100 Million Downloads” . Gamasutra.com. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ Mike Butcher, “Angry Birds hits 50 million downloads, creates simple in-app purchases on Android” , TechCenter Europe, 10 tháng 12 năm 2010. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ Brad Nicholson (15 tháng 6 năm 2011). “Angry Birds Reaches 250 Million Downloads”. Touch Arcade. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ “The Top 25 iPhone Games”(10 tháng 9 năm 2010). Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.
 1. ^ Whitworth, Dan (12 tháng 4 năm 2011). “Angry Birds triumphs at Appy Awards”. BBC Newsbeat. Truy cập 6 tháng 8 năm 2011.

Một số trang web để trải nghiệm với Angry Birds Online: http://www.playangrybirdsonline.biz/

 

—————————————-

 

 

Hành trình ra đời game “bom tấn” Angry Birds

 

Mỗi ngày, hàng triệu người tham gia chơi trò chim bắn lợn trên iPhone và Android, thậm chí có ý kiến cho rằng game này đang có sức lan tỏa hơn cả nhân vật hoạt hình biểu tượng Mickey Mouse.

Một tối cách đây 2 năm, Jaakko Iisalo ở nhà một mình vì vợ có việc phải ra ngoài. Như thường lệ, khi không có việc gì làm, chuyên gia thiết kế người Phần Lan 30 tuổi này lại giết thời gian bên máy chơi game.

Iisalo vẩn vơ nghĩ đến công ty Rovio của mình. Khi đó, công ty này đang thiếu vốn đầu tư và ban lãnh đạo đã vạch ra một kế hoạch “được ăn cả, ngã về không”: phát triển game trên Apple iPhone. Anh và nhiều nhân viên khác đã đưa ra không biết bao nhiêu là ý tưởng nhưng đều bị giám đốc gạt đi với những lý do muôn thuở: quá phức tạp, hoặc quá đơn giản, hoặc quá nhàm chán.

Jaakko Iisalo – cha đẻ của những con chim Angry Birds hiếu chiến. Ảnh: Cartina.

Iisalo hiểu anh cần tạo ra một cái gì đó thật vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng nhân vật trung tâm phải gây ấn tượng ngay từ khi mới tiếp xúc. Một ý tưởng lóe lên và Iisalo bật Photoshop, bắt đầu phác thảo ra một đàn chim béo ú với mỏ vàng, lông mày dày và đậm cùng nét mặt khó hiểu. Chúng tròn quay, không chân, không cánh.

“Tôi không nghĩ nó quá đặc biệt nên cũng không kể với vợ khi cô ấy về”, Iisalo chia sẻ. Nhưng ban lãnh đạo thích thú ngay khi nhìn thấy tác phẩm của anh. Tuy nhiên, nhân vật game lại ra đời trước cả cốt truyện và không ai biết những con chim ấy sẽ có sứ mệnh gì.

“Ngay khi nhìn thấy tôi đã mê rồi”, Niklas Hed, đồng sáng lập Rovio, nói. “Lập tức, tôi cảm thấy tôi muốn chơi game có nhân vật như thế”.

Chưa đầy 2 năm sau (từ tháng 12/2009), hàng triệu người dùng smartphone cũng có cảm giác như vậy. Angry Birds trở thành ứng dụng phổ biến nhất trên iPhone. Đây là thành công đáng nể bởi nó chỉ là một trong số 425.000 ứng dụng xuất hiện trên App Store, và nhanh chóng lan sang iPad cũng như nhiều dòng điện thoại di động khác.

Game đã được tải hơn 140 triệu lần và Thủ tướng Anh David Cameron, nằm trong số rất nhiều nhân vật tiếng tăm và bận rộn khác, đã thừa nhận nghiện trò chơi này. Nhiều bà mẹ trẻ làm bánh trang trí hình Angry Birds, những trang phục in các con chim tròn xoe được ưa chuộng toàn cầu. Trung bình mỗi ngày, người dùng dành ra tổng cộng 200 triệu phút để chơi game.

“Có nhiều game dành cho iPhone khác đã thành công nhưng đây là lần đầu tiên có một trò chơi hấp dẫn đến mức người ta liên tục nói về nó. Nó giống như hình khối lập phương Rubik. Có thời đi đâu bạn cũng thấy người ta loay hoay với nó”, James Binns thuộc công ty Edge International, nhận xét.

Một trong những điểm quan trọng giúp Angry Birds phổ biến là sự đơn giản. Tận dụng lợi thế công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm của Apple, Angry Birds không đòi hỏi người chơi bấm bất cứ phím điều khiển nào và cũng không có bước hướng dẫn nào. Sau khi mở ra, một đứa trẻ cũng biết mình cần phải làm gì.

Bên trái màn hình là đàn chim hiếu chiến với cặp lông mày xếch. Bên phải là những con lợn xanh với vẻ mặt ngạo nghễ và đang cười khẩy nằm trong chỗ trú ẩn được tạo từ gỗ, bê tông, đá và sắt. Sử dụng súng cao su, người chơi bắn chim vào đàn lợn để kiếm điểm. Thao tác duy nhất họ cần là lấy ngón tay kéo dây chun. Nhưng để có điểm cao, người dùng phải xác định chính xác đường bay để bắn trúng mục tiêu và mỗi con chim (7 loại) có sức mạnh khác nhau.

Tuy nhiên, Angry Birds không phải game thành công kiểu ăn may, mà đây là sản phẩm của một chiến lược rõ ràng. Rovio đã sản xuất hàng chục game trước đó và cần một giải pháp đột phá. Apple đã mang đến điều đó. Khi iPhone xuất hiện năm 2007, Rovio nhận thấy ngành công nghiệp di động sớm muộn sẽ phải chuyển mình. Họ cũng nhận thấy một lợi thế đặc biệt: Lần đầu tiên, người dùng trên toàn thế giới tập trung tải game từ một địa chỉ là App Store, giúp nhà sản xuất giảm chi phí đáng kể trong việc phát hành.

Từ 63 level (độ khó) khi xuất hiện vào tháng 12/2009, Rovio tăng thêm trung bình khoảng 15 level mỗi tháng và hiện game đã có hơn 200 level cùng các phiên bản khác nhau cho Giáng sinh, Halloween hay Valentine… Họ cũng hợp tác cho ra đời bộ phim ăn khách Rio vào tháng 4/2011.

Tuần này, Rovio cho hay họ đang phát triển phiên bản 3D của Angry Birds trên điện thoại LG Optimus 3D và dự kiến sẽ trình làng trong tháng 10.

Theo Châu An (VNE)

———————————————

10 bài học từ Angry Birds cho các CIO

Bất kì khi nào chơi trò này, chúng tôi lại nghĩ tới CIO (các giám đốc thông tin). Dưới đây là kết quả ban đầu của nghiên cứu: 10 bài học từ Angry Birds có thể giúp ích cho các CIO.

 

1. Bạn sẽ phải chơi để biết được luật

Cách duy nhất để học cách vượt qua một cấp độ trong Angry Birds là chơi trò chơi này. Điều tương tự cũng đúng với công nghệ. Chúng tôi vẫn chứng kiến thấy có rất nhiều CIO không sử dụng các dịch vụ truyền thông trợ giúp hoặc thực hiện rất nhiều cuộc gọi. Điều này là bởi họ cho rằng công nghệ hiện nay không phù hợp với cấu trúc của doanh nghiệp hoặc bởi chúng ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm về vấn đề sở hữu trí tuệ hoặc thông tin cá nhân của khách hàng. CIO nên nhớ rằng nếu họ không áp dụng các công nghệ hiện có và không cho phép mọi người sử dụng chúng trong công việc hàng ngày thì chẳng ai có thể biết được những hạn chế, nguy cơ tiềm ẩn của chúng hay những thuận lợi mà chúng có.

2. Một người chỉ thành công hơn tất cả khi tài năng đặc biệt được công nhận

Bất kì con chim nào trong Angry Birds đều sở hữu một tập hợp tài năng đặc biệt. Những con chim béo màu đen trắng có khả năng thả trứng và bắn lia lịa vào tường; những con màu vàng có khả năng tăng tốc khi bạn chạm hoặc nhấn vào, trong khi một con nhỏ màu xanh lại có khả năng tách thành ba khi được nhấn vào màn hình lúc còn bay trong không trung. Các CIO cũng phải là một nhà lãnh đạo tài ba (CTM, hoặc Chief Talent Manager), bằng cách giúp mọi người tìm thấy cân bằng giữa niềm đam mê với nhu cầu của tổ chức. Bên cạnh đó, CIO cũng cần phải hiểu, và đoán trước được các khả năng trong tương lai để có thể xây dựng một chiến lược thông minh sẵn sàng cho bất kì thử thách nào.

3. Bạn không thể khôi phục từ một khởi đầu quá tệ

Dừng lại những lần thua, khởi động và chơi lại. Người chơi Angry Birds có kinh nghiệm có thể biết được liệu rằng lần bắn của họ có được điểm cao hay chỉ là lần bắn tốn thời gian. Nếu họ biết được khả năng chỉ là tốn thời gian, họ thường không chơi tiếp và chơi lại trò chơi. CIO chia sẻ trực quan này về những gì đang và không được thực hiện trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, họ vẫn để mọi người “mò mẫm” với các dự án không có nổi một chút đam mê nào, cố gắng triển khai công nghệ sai địa điểm và sai thời điểm, vẫn để mặc cho công nghệ tự vượt qua các khó khăn. Thay vì thế, CIO cần phải can đảm và loại bỏ sớm những lần thua của mình hơn là sau này phải nói rằng mình đã không có đội ngũ chuẩn hoặc phương pháp thực hiện không chính xác. Sau đó, hãy suy nghĩ lại về chiến lược và chiến thuật rồi bắt đầu lại từ đầu.

4. Mỗi một vấn đề đều có chuyên gia giải quyết riêng

Các nhà lập trình của Angry Birds xây dựng các cảnh cho trò chơi này từ các vật ảo, ví như những đám mây, gỗ, bê tông và gương kính. Bất kì vật chất nào cũng đều phản ánh các thuộc tính vật lý riêng, và mỗi một vật đều phản ứng theo cách riêng đối với mỗi loại chim được dùng trong trò chơi. Chính điều này khiến trò chơi trở lên phức tạp hơn và thú vị hơn. Tuy nhiên, trở thành một CIO đôi khi lại phức tạp và nhiều thú vị hơn bởi công nghệ thường đi theo một mô hình giống nhau. Đã hết rồi những ngày bạn có thể có một “lập trình viên” giải quyết một vấn đề. Giao diện người dùng, mạng, chữa lỗi và một số quy tắc khác bên trong môi trường lập trình, đều yêu cầu các kỹ năng, kiến thức và tài năng đặc biệt. Trong Angry Birds bạn không thể thuê hỗ trợ ngoài, nhưng trong kỷ nguyên ngày nay, CIO thì có thể.

5. Loại bỏ những gì không cần thiết

Angry Birds có chứa một phiên bản “thuốc giải” rất độc đáo, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn tốt hơn cả: Nếu bạn thả một quả bom quá xa, hoặc trong một khu vực có quá nhiều bảo vệ, bạn sẽ khó có thể đánh trúng mục tiêu. Đối với CIO, hãy nghĩ sáng suốt hơn. Nếu bạn muốn tạo ra một thay đổi lớn, bạn sẽ phải nghĩ về công việc và môi trường IT như một hệ sinh thái tổng thể. Bạn không thể chỉ đưa ra một giải pháp và hy vọng rằng nó sẽ phù hợp với toàn bộ công ty mình. Chắc chắn, tổ chức của bạn phải hiểu rõ được giải pháp là gì rồi mới có thể tạo nên thay đổi.

6. Cải tiến tăng dần

Kiếm điểm cao trong Angry Birds rất khó. Hầu hết mọi lúc, khi bạn vượt qua một bàn, điểm số có thể làm bạn không hài lòng. Thậm chí, có khi bạn còn chẳng vượt qua được một bàn. Nếu muốn có điểm cao, bạn sẽ phải kiên nhẫn và đón nhận những khó khăn gia tăng bằng cách áp dụng những bài học đã học được từ các bàn trước. Có thể một lúc nào đó, bạn thay đổi chiến thuật hoặc tự nhiên phát hiện ra một phương pháp mới có thể giúp kiếm được nhiều điểm hơn. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy rất hiếm. Và khi lặp lại bàn, việc kiếm điểm cao rất khó, vượt qua bàn thậm chí còn khó hơn.

CIO cần nhận ra rằng rất khó cải thiện những đội có khả năng thực hiện cao. Nếu đội không có những người có khả năng cao, họ chỉ có thể cải thiện từng chút một, thay vì tạo một bước chuyển lớn. Điều tương tự cũng đúng với sự hài lòng của khách hàng hoặc độ tin cậy của hệ thống. Không thể chỉ vì những cải thiện tích cực đang có mà lại quên đi việc tìm kiếm các phương pháp mới. Một “bước nhảy” cơ bản sẽ làm thay đổi tất cả. Hãy tập trung vào chiến thuật, nhưng không nên bỏ qua chiến lược – và cũng đừng “chậm chân” trong việc nhận ra đổi mới mỗi khi nó xuất hiện.

7. Chuyên gia trong một lĩnh vực không đồng nghĩa với việc bạn là chuyên gia trong tất cả các mặt

Tất cả các cảnh của Angry Birds đều được sắp xếp khác nhau, nhưng hầu hết chúng đều có khá nhiều điểm chung. Cấu hình bên trong mỗi cấp độ, từ cấu trúc liên hệ giữa các vật liệu bên trong cho tới sắp xếp cảnh, tất cả đều yêu cầu chiến lược. Như đã đề cập ở trên, IT được nuôi dưỡng từ rất nhiều chuyên môn. Làm tốt ở một lĩnh vực của IT không có nghĩa là bạn tốt ở mọi mặt.

Đối với CIO, điều này có nghĩa là họ phải nhận ra được ưu và nhược điểm cá nhân cũng như chắc chắn rằng bạn có một đội ngũ nhân viên có khả năng bù trừ vào những điểm yếu mình có. Đối với các tổ chức, điều này có nghĩa là cần phải thú nhận về những gì bạn không biết, và sau đó có thể sử dụng một trong 2 cách: bỏ thời gian ra để thí nghiệm và học hỏi, hoặc tìm kiếm một người nào đó đáng tin cậy để hợp tác. Không nên chắc chắn rằng thành công trong một dự án sẽ dẫn tới thành công ở những dự án tiếp theo. Hãy đảm bảo rằng tổ chức của bạn đã có câu hỏi cùng lời giải đáp cho câu: “Lần này sự khác biệt là gì, và chúng ta sẽ lên kế hoạch ra sao cho những thay đổi này?” trước khi thực hiện bất kì điều gì.

8. Không thể thực hiện thành công một công việc nhiều lần chỉ với một phương pháp

Tương tự với bài học số 7. Ngay cả khi thực hiện một việc cùng với một phương pháp là một câu trả lời đúng, bạn vẫn không thể có cùng một kết quả. Trong Angry Birds, bạn sẽ phải tính toán về áp lực mỗi lần bắn cùng với mục tiêu. Trong một số trường hợp, hành động bắn lần thứ 2 có thể khiến một con chim thả bom hoặc kích hoạt chúng. Việc phải tính thời gian cho tất cả các yếu tố và qua rất nhiều lượt bắn, chuyện chính xác hoàn toàn dường như là điều không thể.

Hãy nghĩ về các dự án IT thông thường, ví như triển khai máy tính. Lặp lại sẽ không còn là lặp lại nữa. CIO cần phải khuyên khích nhân viên mở rộng học hỏi và trải nghiệm để mọi người có thể chấp nhận thay đổi. Bên cạnh đó, CIO cũng nên tránh việc đặt áp lực không cần thiết lên nhân viên của mình, bắt nguồn từ suy nghĩ “ngây thơ” rằng “ngày mai chỉ là một ngày khác của ngày hôm nay”.

9. Một số mục tiêu cần nhiều chim hơn

Một số cấp độ trong Angry Birds có thể chỉ phải sử dụng một loại chim cũng có thể mang lại hiệu quả không ngờ. Những bàn khác, bạn sẽ phải sử dụng tất cả số chim mình có chỉ để qua bàn. CIO cần phải hiểu được độ khó của một dự án trước khi chọn đội thực hiện, hoặc họ cũng cần phải biết sẵn sàng học hỏi nhanh chóng. Một dự án tưởng chừng như đơn giản nhưng vẫn có thể ẩn chứa rất nhiều khó khăn, phức tạp. Nếu xảy ra vấn đề, CIO cần phải khởi động lại và đầu tư thêm nhân lực mới (hoặc cũng như bài học số 3 ở trên, làm lại tất cả). Thành công của IT xoay quanh thực tế, hơn là những sự phức tạp khó hiểu.

Kinh nghiệm cho thấy sự thực thi, triển khai và khả năng chấp nhận của các dự án IT thường là mặt phức tạp nhất và cũng là mặt thiếu nhân lực nhất. CIO với hệ thống có sẵn để triển khai hoặc hệ thống mới cần được triển khai ngay thường gặp khó khăn lớn mỗi khi nhận ra giá trị của công việc. Đó là bởi họ đã không thừa nhận rằng mình đang thiếu nhân lực để có thể đẩy nhanh tốc độ công việc.

10. Có nhiều cách để chiến thắng

Một cú câu cầu vồng hoặc bắn thẳng. Đánh từ đằng trước hoặc đằng sau. Mỗi một phương pháp trong Angry Birds đều có thể giúp bạn kiếm được điểm. Nếu chỉ “trung thành” với một phương pháp nào đó, có thể chẳng bao giờ bạn biết cách kiếm được số điểm cao nhất. CIO cũng nên cởi mở với các ý tưởng mới về cách sử dụng các công nghệ hiện tại, cũng như tiếp nhận gợi ý về những công nghệ đang xuất hiện có thể mang lợi nhận cho công ty mình.

Luôn chọn một con đường an toàn không phải lúc nào cũng hay. Nếu thực sự muốn có được chiến thắng, bạn cần phải chấp nhận nguy hiểm. IT có thể là một lĩnh vực đầy cạnh tranh, hoặc nó có thể cũng chỉ là một form mà bạn chỉ việc áp dụng. CIO có khả năng phân biệt được 2 yếu tố này và chọn yếu tố ban đầu, sẽ thấy họ và tổ chức của mình ở vị trí hàng đầu.

——————————————-

7 lời khuyên giúp chinh phục angry birds !!!

“”Mặc dù tôi yêu thích trò chơi máy tính, nhưng có một lý do khiến tại sao tôi không muốn thử những trò chơi mới. Đó là bởi vì tôi rất yêu thích trò hiện tại và khó để có thể dừng một khi tôi bắt đầu chơi.
Nhưng nếu có một trò chơi mà có thể thu hút tôi đến mức muốn chơi thì đó chính là Angry Birds. Bắt đầu ra như là một trò chơi dành iPhone, nó đã đưa làm mưa làm gió trên toàn thế giới với các phiên bản cho PC, trình duyệt Chrome và ba phiên bản dành cho Android. Sức hút đến lạ lùng!!!! “”

1. Thời gian

Đây là một trong những điều mà tôi biết chắc chắn bạn cần rất nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi. Tôi biết những người cần hàng giờ liền cố gắng để vượt qua một mức độ khó khăn. Tôi cũng biết có những người tuyên bố họ đã lặp đi lặp lại một mức độ hàng trăm lần chỉ để có được ba ngôi sao và điểm số cao nhất có thể.

Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn có thời gian rảnh rỗi trước khi bạn chơi, hoặc đừng chơi. Việc phải dừng lại trước khi có thể kết thúc một cấp độ sẽ chỉ làm cho bạn thậm chí còn thất vọng hơn.

2. Hiểu rõ loài chim

Chúng ta đều biết rằng tất cả các nhân vật trong trò chơi là duy nhất, và biết tính cách của mỗi một trong số họ sẽ giúp bạn rất nhiều trong suốt trò chơi. Điều này không có nghĩa chỉ là cách di chuyển mà còn là điểm mạnh và yếu của nhân vật.

Ví dụ, chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ Bird vàng bằng cách chạm vào màn hình trong khi nó vẫn còn trong không khí. Chúng ta có thể sử dụng khả năng này để tiếp cận những nơi khó khăn và xa. Các loài chim vàng cũng mạnh mẽ khi chống lại gỗ, vì vậy nên sử dụng chúng để phá vỡ cấu trúc gỗ. Chim đen là những quả bom bay. Vì vậy hãy sử dụng chúng để đập vỡ thông qua các kết cấu bê tông.

Một ví dụ khác, chúng ta biết rằng chim trắng có thể thả một quả bom trứng, và chúng ta có thể sử dụng nó để phá hủy một cái gì đó. Nhưng bạn cũng nhận thấy rằng chim trắng sẽ tăng tốc độ lên sau khi thả quả bom? Chúng ta có thể sử dụng việc tăng tốc để hạ gục một phần khác của cơ cấu chăn nuôi lợn.

3. Thử những góc khác nhau

Nếu những nỗ lực của bạn để đẩy lùi các cấu trúc từ một góc độ nhất kết thúc trong thất bại, hãy thử góc độ khác nhau. Đừng sợ nhấn nút lặp lại. Lặp lại các nỗ lực và học hỏi từ những sai lầm. Đừng để những sai lầm làm bạn nản lòng.

4. Quan sát cẩn thận

Tiếp tục từ các điểm trước đó, bạn có thể sử dụng môi trường để giúp xác định vị trí “điểm hành động” hoàn hảo.

Ví dụ, lưu ý vị trí của ngón tay của bạn (hoặc con trỏ chuột) khi bạn khởi động con chim. Nếu tấn công thành công, hãy nhớ vị trí và di chuyển trên con chim tiếp theo. Hoặc lưu ý vị trí con chim trong không khí khi bạn chạm vào màn hình để kích hoạt di chuyển đặc biệt của nó, vì vậy bạn có thể lặp lại nếu cần thiết. Bước này thực sự giúp tôi mỗi khi tôi sử dụng gia cầm Boomerang.

5. Sáng tạo

Một trong những điều thú vị tôi tìm thấy trong trò chơi là sự sáng tạo của nó. Bạn không phải lúc nào cũng phải làm tất cả mọi thứ một cách máy móc. Ví dụ, có lần khi bạn chỉ cần sử dụng chim trắng để đạt một phần của cấu trúc mà không cần phải thả quả bom. Hoặc tình huống khi bạn phải bắn chim Boomerang lạc hậu và để cho nó đường cong để đạt được mục tiêu nếu không không thể kết nối.

6. Tìm kiếm


Khi bạn đang mắc kẹt, đừng ngại yêu cầu giúp đỡ. Hãy gọi cho bạn bè của bạn. Chia sẻ luôn là cách tốt để không lãng phí thời gian. Internet cũng là một nơi tốt để tìm thấy các cuộc thảo luận, hướng dẫn, và walkthroughs để giúp bạn vượt qua mức độ khó khăn. Một tìm kiếm nhanh sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều các liên kết đến thăm, nhưng những nơi yêu thích của tôi khi chơi Angry Birds là Rovio’s YouTube Channel and AngryBirdsNest.

7. Chủ động

May mắn đóng vai trò khá lớn trong Angry Bird. Có thể bạn sẽ thiếu may mắn trong một lần bắn và khiến điểm số không cao.

Nhưng đôi khi, may mắn là tất cả những gì cần thiết để đưa nụ cười trở lại khuôn mặt căng thẳng và thất vọng của bạn. Vì vậy, luôn luôn giữ cho ngón tay của bạn vượt qua trong suốt trò chơi.

Đừng tức giận, hãy thưởng thức trò chơi

Cuối cùng, hãy nhớ rằng đây chỉ là một trò chơi. Đừng quá nghiêm túc,hãy thả lỏng và thưởng thức nó. Bạn sẽ không phải thất vọng!!!

 

Nguồn: makeuseof.com

 

———————————————

 

From Wikipedia, the free encyclopedia

Angry Birds

 

It has been suggested that List of Angry Birds games be merged into this article or section. (Discuss) Proposed since January 2012.
This is a good article. Click here for more information.
Angry Birds
Angry Birds promo art.png
Angry Birds app logo
Developer(s) Rovio Mobile
Publisher(s) Chillingo/Clickgamer (iOS, PSP/PlayStation 3)
Rovio Mobile (Maemo, Symbian^3, Android, Microsoft Windows, Mac OS X)
Producer(s) Raine Mäki, Harro Grönberg, Mikko Häkkinen
Designer(s) Jaakko Iisalo (lead designer)
Programmer(s) Tuomo Lehtinen (lead programmer), Miika Virtanen, Antti Laitinen, Atte Järvinen, Mika Rahko, Marco Rapino, Kari Kuvaja
Artist(s) Tuomas Erikoinen (lead artist), Miisa Lopperi, Joonas Mäkilä
Composer(s) Ari Pulkkinen
Engine SDL,[1] Box2D
Version 2.0.2 (iOS, Microsoft Windows, Symbian)
2.0.1 (Mac OS X)
2.0.0 (Android)
1.6.3 (BlackBerry Tablet OS)
1.5.3 (Windows Phone, WebOS)
1.5.2 (Maemo)
1.5.0 (PlayStation Portable, PlayStation 3)
1.1.4 (WebGL)
1.3.2.0[2] (Google Chrome)
Platform(s) iOS, Maemo, MeeGo, HP webOS, Android, Symbian^3, Series 40, PSP/PlayStation 3, Mac OS X, Windows, WebGL, Windows Phone 7, Google Plus, Google Chrome (Chrome Web Store), BlackBerry Tablet OS, Bada
Release date(s) December 11, 2009[3]
Genre(s) Puzzle
Mode(s) Single player
Rating(s)

Apple: 4+

 

Angry Birds is a strategy game developed by Finnish computer game developer Rovio Mobile. Inspired primarily by a sketch of stylized wingless birds, the game was first released for Apple’s iOS in December 2009.[3] Since that time, over 12 million copies of the game have been purchased from Apple’s App Store,[4] which has prompted the company to design versions for other touchscreen-based smartphones, such as those using the Android operating system, among others.

In the game, players use a slingshot to launch birds at pigs stationed on or within various structures, with the intent of destroying all the pigs on the playfield. As players advance through the game, new birds appear, some with special abilities that can be activated by the player. Rovio Mobile has supported Angry Birds with numerous free updates that add additional game content, and the company has even released stand-alone holiday and promotional versions of the game.

Angry Birds has been praised for its successful combination of addictive gameplay, comical style, and low price. Its popularity led to versions of Angry Birds being created for personal computers and gaming consoles, a market for merchandise featuring its characters and even long-term plans for a feature film or television series. With a combined 500 million downloads across all platforms and including both regular and special editions,[5] the game has been called “one of the most mainstream games out right now”,[6] “one of the great runaway hits of 2010”,[7] and “the largest mobile app success the world has seen so far”.[8]

 

Contents

Gameplay

A yellow bird collapses a structure onto several pigs.

In Angry Birds, players control a flock of multi-colored birds that are attempting to retrieve eggs that have been taken by a group of hungry green pigs.[9] On each level, the pigs are sheltered by structures made of various materials such as wood, ice[10] and stone, and the objective of the game is to eliminate all the pigs in the level. Using a slingshot, players launch the birds with the intent of either hitting the pigs directly or damaging the structures, causing them to collapse and eliminate the pigs.[11] In various stages of the game, additional objects such as explosive crates and rocks are found in the structures, and may be used in conjunction with the birds to destroy hard-to-reach pigs.

There are several different types of birds used in the game. In the earliest levels, the basic red bird is the only one available.[9] As the player advances through the game, additional types of birds become available with specific birds being effective against particular materials. Some birds have special abilities that may be activated by the player after the bird has been launched.[11] For example, a blue bird can separate into three small birds,[9] a black bird explodes,[11] and a white bird can drop explosive eggs.[9] The pigs themselves also appear in different sizes. While small pigs are relatively weak and are easily destroyed either by direct hits or by debris from the damaged structures, larger pigs are able to sustain more damage. In addition, some pigs wear helmets as armor, making them even more resistant to damage, while pigs with crowns can take the most damage.

Each level starts with the number, types, and order of birds pre-determined.[9][11] If all of the pigs are defeated by the time the last bird is used, the level is completed and the next level is unlocked.[9] Points are scored for each pig defeated as well as for damage to, or destruction of, structures, and bonus points are awarded for any unused birds. Upon completing each level, players receive one, two, or three stars, depending on the score received. Players may re-attempt unlocked levels as many times as they wish in order to complete them successfully or to earn additional points or stars.

Development

 

Senior game designer of Angry Birds Jaakko Iisalo at Game Design Expo 2011

In early 2009, Rovio staff began reviewing proposals for potential games. One such proposal came from senior game designer Jaakko Iisalo[12] in the form of a simulated screenshot featuring some angry-looking birds with no visible legs or wings.[13] While the picture gave no clue as to what type of game was being played, the staff liked the characters,[13] and the team elected to design a game around them.[14] As the concept of Angry Birds was developed, the staff realized the birds needed an enemy.[12] At the time, the “swine flu” epidemic was in the news, so the staff made the birds’ enemies pigs.[12] The game’s mechanics were inspired by other petrary physics games that have been released over the years, including another 2009 release, Crush the Castle.[15][16] The initial cost to develop Angry Birds was estimated to exceed 100,000, not including money spent on the subsequent updates.[13] For the iOS version, Rovio partnered with distributor Chillingo to publish the game to the App Store.[17] Since then Rovio has self-published almost all of the later ports of the game, with the exception of the PlayStation Portable version, which was produced under license by Abstraction Games and then distributed by Chillingo.[18]

Prior to this meeting we had set up strict criteria to determine which game we would go with, but we threw that out for the angry bird character.

–Mikael Hed, CEO of Rovio Mobile[14]

When Rovio began writing new versions of the game for other devices, new issues came to light. As the team began working on a version for Android systems, they observed the large number of configurations of device types and versions of the Android software.[12] The number of combinations of software version, processor speed and even user interfaces was significantly larger than that for the earlier iOS version.[19] Ultimately, the team settled on a minimum set of requirements,[12] although that left nearly 30 types of Android phones unable to run the game, including some newly released phones.[19] One month after the initial release on Android, Rovio Mobile began designing a simpler version of the game for these other devices.[19]

In early 2010, Rovio began developing a variant of Angry Birds for Facebook.[20] The project became one of the company’s largest, with development taking over a year.[20] The company understood the challenges of transplanting a game concept between social platforms and mobile/gaming systems. In a March 2011 interview, Rovio’s Peter Vesterbacka said, “you can’t take an experience that works in one environment and one ecosystem and force-feed it onto another. It’s like Zynga. They can’t just take FarmVille and throw it on mobile and see what sticks. The titles that have been successful for them on mobile are the ones they’ve built from the ground up for the platform.”[20] The Facebook version is expected to incorporate social-gaming concepts and in-game purchases and was scheduled to enter beta-testing in April 2011.[20]

Future improvements planned for the game include the ability to synchronize the player’s progress across multiple devices; for example, a player who completes a level on an iOS device could log into their copy of the game on an Android device and see the same statistics and level of progress.[21]

 

Release

 

The initial iOS version of the game included a single episode entitled “Poached Eggs”, which contained three themed chapters, each with 21 levels. From time to time, Rovio has released free upgrades that include additional content, such as new levels, new in-game objects and even new birds. As updates have been released, they have been incorporated into the game’s full version offered for download from each platform’s application store.[22]

The first update, released in February 2010, added a new episode called “Mighty Hoax”, containing two new chapters with 21 levels each. Updates released in April 2010 added the “Golden Eggs” feature, which placed hidden golden eggs throughout the game that would unlock bonus content when found, and a new episode called “Danger Above”, which initially contained a single chapter of 15 levels. Two later updates added two more chapters to “Danger Above”, each with 15 levels. “The Big Setup” episode, released in June 2010, added a new chapter with 15 levels and additional Golden Egg levels.[23] “The Big Setup” was later given two more chapters of 15 levels each.

A fifth episode, called “Ham ‘Em High”, launched in December 2010, in celebration of the game’s first year in the iOS App Store.[22][24] “Ham ‘Em High” contained 15 Wild West-themed levels in a single chapter;[25] updates in February 2011 and March 2011 each added one new 15-level chapter.[26][27] “Ham ‘Em High” also introduced the Mighty Eagle, a new bird that may be used once per hour to clear any uncompleted levels.[25] The Mighty Eagle can also be used in previously completed levels, without the once-per-hour limit, to play a mini-game called “Total Destruction” in which the player attempts to destroy as much of the scenery as possible, both with the standard birds and the Mighty Eagle; achieving 100% destruction earns the player a Mighty Eagle feather for the level.[25]

The Mighty Eagle is offered as a one-time, in-game purchase,[22] and was initially only available for iOS, as its App Store customers have iTunes accounts with pre-linked credit cards.[28] In late 2011, Rovio also added the Mighty Eagle to the Chrome App version of the game. Rovio has begun testing an Android update called the “Bad Piggy Bank” with the Elisa wireless service in Finland and T-Mobile, which allows users to charge in-app purchases, such as the Mighty Eagle, to their mobile phone bills; the service is expected to become available to other Android users in the second quarter of 2011.[28]

The sixth episode, “Mine and Dine”, was released on June 16, 2011 with 15 new mining-themed levels and a new Golden Egg.[29] An August 2011 update expanded “Mine and Dine” with two more 15-level chapters.[30]

The seventh update, “Birdday Party”, was released on December 11, 2011 to commemorate the second anniversary of the first release of the iOS version into the iTunes App Store.[31] It included 15 new birthday cake-theme levels, as well as updated graphics and the addition of elements from the spin-off games, such as the scoring graphic seen in Angry Birds Rio and the introduction of the orange bird that first appeared in Angry Bird Seasons.[32] The update was later released for Android and Microsoft Windows.

 

Reception

 

Reception
Aggregate scores
Aggregator Score
Metacritic iOS: 80% (based on 13 reviews)[33]
PSP: 77% (based on 13 reviews)[34]
Review scores
Publication Score
GameZone iOS: 8.0/10[35]
IGN iOS: 8.0/10[3]
PSP: 7.5/10[36]
Android: 8.0/10[37]
Official PlayStation Magazine (UK) PSP: 90/100[34][38]
MacWorld iOS: 3.5/5 stars[9]
Pocket Gamer iOS: 8.0/10[11]

 

Reviews of Angry Birds have been highly positive. Chris Holt of Macworld called the game “an addictive, clever, and challenging puzzler”,[9] and Pocket Gamer‘s Keith Andrew said Angry Birds is “a nugget of puzzling purity dished out with relish aplenty”.[11] Jonathan Liu of Wired News wrote that “going for the maximum number of stars certainly adds a lot of replay value to a fairly extensive game”.[39]

Reviews for the first versions of the game that did not use a touch-screen, the PlayStation 3/PSP version and the Windows version, have also been positive, but with some disagreement over the different interfaces. Will Greenwald of PC Magazine, in his review of the PlayStation Network version, said that the control scheme on these platforms is good, “but they’re not nearly as satisfying as the touch-screen controls found on smartphone versions”, and that the PlayStation 3 version appeared “blocky and unpleasant, like a smartphone screen blown up to HDTV size”.[40] Conversely, Greg Miller of IGN preferred the analog control setup of the PSP version, saying it “offered me tiny variances in control that I don’t feel like I get with my fat finger on a screen”.[36] While giving the game a positive review, Miller concluded, “There’s no denying that Angry Birds is fun, but it could use polish – such as sharper visuals, a better price and smoother action.”[36] Damien McFerrin of British website Electric Pig reviewed the PC version, saying “the mouse-driven control method showcases many distinct advantages over its finger-focused counterpart”.[41]

Angry Birds became the top-selling paid application on Apple’s UK App Store in February 2010, and reached the top spot on the US App Store a few weeks later,[42] where it remained until October 2010.[43] Since release, the free, limited version of Angry Birds has been downloaded more than 11 million times for Apple’s iOS, and the full-featured paid version has been downloaded nearly 7 million times as of September 2010.[13] The Android version of the game was downloaded more than 1 million times within the first 24 hours of release,[44] even though the site crashed at one point due to the load,[45] and over 2 million downloads in its first weekend.[46] Rovio receives approximately US$1 million per month in revenue from the advertising that appears in the free Android version.[4]

According to Rovio, players log more than 1 million hours of game time each day on the iOS version of the game,[12] 3.33 million hours per day across all platforms[47] and 40 million monthly active users.[48] In November 2010, digitaltrends.com stated that “with 36 million downloads, Angry Birds is one of the most mainstream games out right now”.[6] MSNBC‘s video game news blog has written that “[n]o other game app comes close” to having such a following.[49] The Christian Science Monitor has remarked, “Angry Birds has been one of the great runaway hits of 2010″.[7] In December 2010, in honor of the one-year anniversary of the release of Angry Birds, Rovio Mobile announced that the game had been downloaded 50 million times, with more than 12 million on iOS devices[4] and 10 million on Android.[50] By November 2011, the game had reached 500 million downloads, including Angry Birds, Angry Birds Seasons and Angry Birds Rio.[5] On Christmas Day 2011 alone, 6.5 million copies of the various Angry Birds games were downloaded across all supported platforms.[51]

In the history of the Apple App Store, Angry Birds holds the record for most days at the top of the Paid Apps chart, having spent a total of 275 days at the No.1 position; Angry Birds Rio has been No.1 for a total of 23 days, ranking ninth on the list.[52] In Apple’s “iTunes Rewind” list of the most popular iTunes Store media for 2011, Angry Birds was the top-selling paid iPhone/iPod app on the App Store and its free version was the fourth-most downloaded.[53] The game’s two special-edition versions, Angry Birds Seasons and Angry Birds Rio, were also ranked in the top 10 for paid iPhone/iPod apps, while its iPad-exclusive Angry Birds HD versions were the top-selling and top-downloaded iPad apps for the year.[53]

Awards

 

In February 2010, Angry Birds was a nominee for the “Best Casual Game” award at the 6th annual International Mobile Gaming Awards in Barcelona, Spain.[54] In September 2010, IGN named Angry Birds as the fourth best iPhone game of all time.[55] In April 2011, Angry Birds won both the “Best Game App” and “App of the Year” at the UK Appy Awards.[56] At the 15th edition of the Webby Awards, Angry Birds was awarded “Best Game for Handheld Devices”.[57] And it is proven to be one of best iPhone game apps on the market as of 2011.[58]

 

Ports

Since its initial release for the Apple iPhone and iPod Touch, Rovio has released versions of Angry Birds for a number of additional devices. One of the first was for Nokia’s N900 handset,[42] through its Ovi Store. An iPad-exclusive version, Angry Birds HD, was released at the same time the iPad itself was released in April 2010.[59] In August 2010, Angry Birds was made available to the Palm Pre phone running Palm’s webOS operating system through its App Catalog online store.[60] Symbian^3 phones received a version of the game in October 2010,[61] which initially includes only the “Poached Eggs” and “Mighty Hoax” episodes.[62]

In May 2010, Rovio announced plans for a version for devices using Google’s Android operating system,[63] with a beta version being released through the Android Market in September 2010.[64] The full Android version of the game was first released instead on GetJar in October 2010,[43] though it was subsequently released on Android Market within days.[44] Rovio officials noted that GetJar had a more global reach than Android Market, and GetJar’s availability on other smartphone platforms (including Symbian and Windows Phone 7) would make cross-platform promotion of the game easier.[43] Unlike the previous versions, Angry Birds for Android is a free, ad-supported application, as paid applications aren’t available on Android in some nations.[44] An update called “Bad Piggy Bank” enabled players to buy out the in-game ads.[50]

Near the end of 2010, Rovio stated that it was developing new ports of the game, this time for devices outside of the mobile phone market. In January 2011, three of those ports launched. First, Sony announced the release of Angry Birds for its PlayStation Portable handheld system in the form of a PlayStation mini game that includes nearly 200 levels from the original game; the version is also playable on the PlayStation 3.[36][65] Next, Rovio announced the release of a Windows version of the game[66] on January 4, 2011, available for sale exclusively from the Intel AppUp center, which included 195 levels at launch and plans for exclusive features not available on the smartphone versions.[67] One day after the Windows version was released, the Mac App Store launched, with one of the first offerings being its own version of Angry Birds.[68] Ports of Angry Birds are also proposed for the Xbox 360,[4] Wii,[4] Nintendo DS[69] and Nintendo 3DS[70] systems, as is a version for Facebook,[71] which was expected to launch in May 2011.[20]

In October 2010, Microsoft suggested on one of its websites that a Windows Phone 7 version of Angry Birds was in development. Rovio complained that Microsoft had not asked permission to make such a statement, noting that at that time it had not committed to design a Windows Phone version. Although Rovio asked Microsoft to revise its site to remove references to the game,[43][72] a Windows Phone 7 version was ultimately released in June 2011.[73]

The popularity of Angry Birds has helped spread the game to other devices that were not initially designed as gaming machines. Barnes & Noble announced that a future update for its Nook Color e-reader will let the Android-based device run applications, including a port of Angry Birds.[74] In June 2011, Rovio announced plans to partner with Roku to include a version of Angry Birds on a new model of its Internet-connected set-top box, the Roku 2 XS.[75]

In May 2011, an in-browser version of Angry Birds was released in beta form. The game uses WebGL or Canvas and is distributed through the Chrome Web Store for use with Google’s Chrome web browser. It runs on any WebGL- or Canvas-enabled browser, and features exclusive content when played on Chrome, such as exclusive levels[76] and the so-called “Chrome Bombs”. The version includes offline playability and features 60 FPS gameplay with a selection of graphics settings to accommodate a variety of hardware capabilities.[77]

On October 2011, during Nokia World 2011, it was announced that Angry Birds would come preloaded in Nokia’s Asha series of Series 40 touch handsets, aimed at emerging markets such as India, China and South Africa.[78] In December 2011, Rovio released Angry Birds HD, Angry Birds Seasons HD and Angry Birds Rio HD on the BlackBerry PlayBook tablet from Research In Motion.[79] In January 2012, Angry Birds was released for devices using Bada OS.[80]

 

Special editions

 

Angry Birds Seasons

 

Angry Birds Seasons
ABS-YotD.png
Logo for the Year of the Dragon update
Developer(s) Rovio Mobile
Publisher(s) Rovio Mobile
Version 2.2.0 (iOS, Android, Microsoft Windows)
2.1.0 (Mac OS X, Symbian)
2.0.0 (BlackBerry Tablet OS)
1.6.0 (webOS)
Platform(s) iOS, Android, Symbian^3, webOS, Microsoft Windows, Mac OS X, BlackBerry Tablet OS
Release date(s) October 21, 2010[81]

 

 

In October 2010, Rovio released a special Halloween edition of game.[81] Angry Birds Halloween, exclusive to iOS at the time and a separate application from the main game, included new levels with Halloween-themed music and graphics.[81] In December 2010, Rovio released Angry Birds Seasons to iOS, Android and Symbian^3 devices.[82][83] Seasons introduced 25 Christmas-themed levels, one for each day leading to the holiday, similar to an Advent calendar.[82][83] All versions include the previously-exclusive Halloween levels and are offered as separate, stand-alone paid applications, with the exception of the free, ad-supported Android version;[84] Angry Birds Halloween users on iOS received the Seasons levels as a free upgrade.[82] The Halloween version was given the episode title “Trick or Treat”, while the Christmas episode was entitled “Season’s Greedings”. In February 2011, Rovio released a new Valentine’s Day update to Angry Birds Seasons, entitled “Hogs and Kisses”, complete with new themed levels and graphics, as well as the option to send Angry Birds-themed Valentine’s Day messages through Facebook.[85] In March 2011, Rovio released a new St. Patrick’s Day update, entitled “Go Green, Get Lucky”,[86] followed by an Easter update, entitled “Easter Eggs”, in April 2011[87] and a summer update, “Summer Pignic”, in June 2011.[88] In September 2011, “Mooncake Festival” was released in conjunction with the Chinese Mid-Autumn Festival.[89] In October 2011, “Ham’O’Ween” was released and introduced a new orange bird, known as the globe bird.[90] In December 2011, “Wreck the Halls” was released with 25 Christmas-theme levels also arranged in an Advent calendar setting. “Year of the Dragon,” a Chinese New Year-themed update, was released on January 20, 2012 (around midnight China Standard Time or January 19, 4:00 p.m. GMT).[91] The update includes an episode-exclusive Mighty Dragon. Its function is the same as the Mighty Eagle, but it can be used even by iOS users who have not purchased the Mighty Eagle, as well as Android and Symbian^3 users, whose versions do not carry the Mighty Eagle. [92]

Angry Birds Rio

Main article: Angry Birds Rio

Rovio launched Angry Birds Rio in March 2011.[93] In this version, based on the 20th Century Fox animated film Rio, the Angry Birds characters appear in Rio de Janeiro and interact with characters from the film.[93] Angry Birds Rio initially included two chapters including a warehouse chapter entitled “Smuggler’s Den” and a jungle chapter entitled “Jungle Escape”, but it has been updated with additional chapters and levels including a beach chapter entitled “Beach Volley”, a carnival chapter entitled “Carnival Upheaval”, an airfield chapter entitled “Airfield Chase”, and one more chapter as “Smuggler’s Plane.” Since release, Angry Birds Rio has been downloaded more than 10 million times.[94]

Angry Birds Magic

 

A special version of the game, called Angry Birds Magic, will be developed exclusively for Nokia‘s NFC-enabled Symbian devices. This version of the game will include functionality that will unlock game levels upon contact with another NFC-enabled phone running the game. A free version of Angry Birds Magic came preinstalled with all NFC Symbian devices to be sold in 2011, starting with the Nokia C7. [95]

Other media

 

The Angry Birds characters have been referenced in television programs throughout the world. The Israeli comedy show Eretz Nehederet (in English: a Wonderful Country), one of the nation’s most popular TV programs, satirized recent failed Israeli-Palestinian peace attempts by featuring the Angry Birds in peace negotiations with the pigs. Clips of the segment went viral, getting viewers from all around the world. The sketch received favorable coverage from a variety of independent blogs such as digitaltrends.com,[6] hotair.com[96] and intomobile.com,[97] as well as from online news media agencies such as Haaretz,[98] The Christian Science Monitor,[7] The Guardian,[99] and MSNBC.[49] American television hosts Conan O’ Brien, Jon Stewart and Daniel Tosh have referenced the game in comedy sketches on their respective series, Conan, The Daily Show, and Tosh.0.[100][101][102] In the 30 Rock episode “Plan B”, guest star Aaron Sorkin laments to Liz Lemon, “Our craft is dying while people are playing Angry Birds and poking each other on Facebook”. He then provides a tip for Liz to improve her score in the game. In February 2011, American journalist Jake Tapper mockingly introduced U.S. Senator Chris Coons as the “Angry Birds champion of the Senate” during the National Press Club’s annual dinner.[103] Some of the game’s more notable fans include Prime Minister David Cameron of the United Kingdom, who plays the iPad version of the game, and author Salman Rushdie, who claims he is “something of a master at Angry Birds“.[104] Basketball star Kevin Durant is a huge fan of Angry Birds, and regularly plays other NBA stars in matches, although he is weary of cheating. [105

A screenshot from the T-Mobile Advert

Angry Birds and its characters have been featured in advertisements for other products. In March 2011, the characters began appearing in a series of advertisements for Microsoft’s Bing search engine.[106] At the 2011 South by Southwest festival in Austin, Texas, Nokia used scrims on a downtown building to project an advertisement for its new N8 handset that included the game’s characters.[107] A June 2011 T-Mobile advertisement filmed in Barcelona, Spain included a real-life mock-up of the game in a city plaza,[108] while Nokia used the game in Kuala Lumpur, Malaysia to promote an attempt to set a world record for the largest number of people playing a single mobile game.[109] Finnair has also used Angry Birds in their advertising, including taping an Airbus A340 airliner with the Angry Birds figures and holding an Angry Birds tournament on board a flight to Singapore. [110]

In September 2011, the Window of the World theme park in Changsha, China opened an unlicensed Angry Birds attraction.[111] Visitors to the park use a large slingshot to launch stuffed versions of the bird characters at green balloons representing the pigs.[111] Upon learning of the attraction, Rovio Mobile was reported to be considering working with the theme park to officially license it.[112]

The game’s popularity has spawned knock-off and parody games that utilize the same basic mechanics as Angry Birds. For example, Angry Turds features monkeys hurling feces and other objects at hunters who have stolen their babies.[113] Another game, entitled Chicks’n’Vixens and released in beta form on Windows Phone 7 devices, replaces the birds and pigs with chickens and foxes, respectively.[114] The developer of Chicks’n’Vixens intended the game as a challenge to Rovio Mobile, which stated at the time that a Windows Phone port of Angry Birds wouldn’t be ready until later in 2011.[114]

Angry Birds has inspired works of religious analogy. A five-part essay entitled “Angry Birds™ Yoga – How to Eliminate the Green Pigs in Your Life” was written by Giridhari Dasa of the International Society for Krishna Consciousness (i.e. Hare Krishna) of Brazil, utilizing the characters and gameplay mechanics to explain various concepts of yoga in Gaudiya Vaishnavism as understood and interpreted by the Hare Krishna.[115][116][117][118][119] The piece attracted much media attention, in Brazil and abroad, for its unique method of philosophico-religious presentation.[120][121][122][123] The piece was also recognized and appreciated by Rovio Mobile’s Peter Vesterbacka, who was prompted to comment on Twitter, “Very cool! I can see Angry Birds Yoga becoming a worldwide craze;-)”.[115]

Rovio is investigating ways to expand the Angry Birds brand, including merchandise, television shows and movies.[124] The game’s official website offers plush versions of the birds and pigs for sale, along with T-shirts featuring the game’s logo and characters.[125] In May 2011, Mattel released an Angry Birds board game, entitled “Angry Birds: Knock on Wood”.[126] Over 10 million Angry Birds toys have been sold thus far.[127] Rovio opened the first official Angry Birds retail store in Helsinki on November 11, 2011 at 11:11am local time.[112] It expects to open its next retail store somewhere in China, considered the game’s fastest-growing market.[112]

Mikael Hed, CEO of Rovio Mobile, has envisioned a feature film in the stop-motion animation style of Aardman Animation.[124] To that end, Rovio has purchased a Helsinki-based animation studio to prepare Angry Birds short cartoons on Nickelodeon,[127] the first of which was a Christmas special named “Wreck the Halls” that debuted on Nickelodeon in December 2011.[128] Rovio also hired David Maisel, former executive producer of Marvel Studios films such as Iron Man and Thor, to head up production of feature-length films.[127] Hed acknowledges that such a film would be years away, and that Rovio must keep the characters relevant until then, by producing sequels or new ports of the original game.[124] Rovio officials have hinted that one such “sequel” will be told from the pigs’ point of view.[129]

 

References

 

 1. ^ “SDL Testimonials”. Galaxygameworks.com. Retrieved 2012-02-01.
 2. ^ “Angry Birds Chrome”. Chrome.angrybirds.com. Retrieved 2012-02-01.
 3. ^ a b c “Angry Birds Review”. IGN.com. February 11, 2010. Retrieved March 24, 2011.
 4. ^ a b c d e “The Supremely Addicting Angry Birds Hits 42 Million Free and Paid Downloads”. SymbianFreak.com. October 22, 2010. Retrieved December 11, 2010.
 5. ^ a b Tarmo Virki (November 2, 2011). “Angry Birds tops 500 million downloads”. Yahoo.com. Retrieved November 2, 2011.
 6. ^ a b c Van Camp, Jeffrey (November 23, 2010). “Israeli Angry Birds satire goes viral”. digitaltrends.com. Retrieved November 26, 2010.
 7. ^ a b c Shaer, Matthew (November 29, 2010). “Angry Birds bound for Xbox, PlayStation”. Retrieved November 29, 2010.
 8. ^ “Angry Birds will be bigger than Mickey Mouse and Mario. Is there a success formula for apps?”. MIT Entrepreneurship review. February 18, 2011. Retrieved March 27, 2011.
 9. ^ a b c d e f g h Chris Holt. “Angry Birds Review”. Macworld. Retrieved June 23, 2010.
 10. ^ Rovio Mobile. Angry Birds (in English). Scene: Achievements screen. “Icepicker: 5000 ice blocks smashed”
 11. ^ a b c d e f Keith Andrew (December 21, 2009). “Angry Birds (iPhone) review”. Pocket Gamer. Retrieved June 23, 2010.
 12. ^ a b c d e f Jon Mundy (October 13, 2010). “Interview: Rovio on the origin of Angry Birds, being inspired by swine flu, and why you may never see an Angry Birds 2”. Pocket Gamer. Retrieved November 30, 2010.
 13. ^ a b c d MobileWebGo (September 8, 2010). “How Did Angry Birds Become a BlockBuster? Rovio video interview and transcript”. MobileWebGo. Retrieved September 8, 2010.
 14. ^ a b Ryan Rigney (October 2, 2010). “The Origins of Angry Birds”. PCWorld.com. Retrieved December 7, 2010.
 15. ^ Alan Henry (March 3, 2011). “Is ‘Angry Farm’ for BlackBerry a Rovio Ripoff?”. PC Magazine. Retrieved March 6, 2011.
 16. ^ Rob Hearn (February 24, 2011). “iPhone hit Tiny Wings is probably based on indie game Wavespark”. Pocket Gamer. Retrieved March 6, 2011.
 17. ^ “Angry Birds IP”. TechCrunch. Retrieved May 15, 2011.
 18. ^ “Abstraction Games News”. AbstractionGames.com. Retrieved May 16, 2011.
 19. ^ a b c Daniel Ionescu (November 19, 2010). “Angry Birds Devs Angry At Android Fragmentation”. PCWorld.com. Retrieved December 7, 2010.
 20. ^ a b c d e Kim-Mai Cutler (March 13, 2011). “Rovio Has Been Working On The Facebook Version of Angry Birds For A Year”. InsideMobileApps.com. Retrieved March 25, 2011.
 21. ^ “Angry Birds to Sync Your Progress Across All Platforms Soon; New Easter Update Screenshots”. Phandroid.com. 2011-04-13. Retrieved 2012-02-01.
 22. ^ a b c “iOS Angry Birds Mighty Eagle On Its Way: Video”. phonesreview.co.uk. November 25, 2010. Retrieved November 30, 2010.
 23. ^ Joe White (June 22, 2010). “Angry Birds Receives Major Update”. AppAdvice.com. Retrieved November 29, 2010.
 24. ^ Rob Hearn (December 23, 2010). “Angry Birds iPhone Ham ‘Em High update introduces the 59p Mighty Eagle”. PhonesReview.co.uk. Retrieved December 24, 2010.
 25. ^ a b c Shawn Wagnon (November 25, 2010). “Angry Birds Ham ‘Em High with 15 new levels & the Mighty Eagle coming out to give you a new bird flinging high: Rovio gives you level busting can of sardines!”. Device. Retrieved November 30, 2010.
 26. ^ Doug Smith (February 4, 2011). “Angry Birds updated for iOS version 1.5.1”. MobilityDigest.com. Retrieved March 25, 2011.
 27. ^ Samuel Gibbs (March 18, 2011). “Angry Birds iOS update ends their Frontier Badlands adventure with 15 new levels, a Golden Egg and ads”. Switched.com. Retrieved March 25, 2011.
 28. ^ a b Brian X Chen (February 8, 2011). “Android in-app payments begin with Angry Birds”. Wired UK. Retrieved February 17, 2011.
 29. ^ “Angry birds version 1.6.0 gets you 15 new levels”.
 30. ^ “iTunes Preview: Angry Birds”. itunes.apple.com. August 25, 2011. Retrieved November 3, 2011.
 31. ^ Owen Good (December 11, 2011). “Angry Birds Second Birthday Invites a New Bird to the Party”. Kotaku.com. Retrieved December 12, 2011.
 32. ^ “Happy Birdday! – Rovio Entertainment Ltd”. Rovio.com. Retrieved 2012-02-01.
 33. ^ “Angry Birds (iOS)”. Retrieved March 24, 2011.
 34. ^ a b “Angry Birds (PSP)”. Retrieved March 24, 2011.
 35. ^ James Pikover (May 12, 2010). “Angry Birds review”. GameZone.com. Retrieved March 24, 2011.
 36. ^ a b c d Greg Miller (January 10, 2011). “Angry Birds Review”. PCMag.com. Retrieved February 4, 2011.
 37. ^ John Mundy (October 13, 2010). “Angry Birds: Winging endorsement”. PocketGamer.co.uk. Retrieved March 27, 2011.
 38. ^ PlayStation Official Magazine (Spring 2011):
 39. 113.^ “iPhone Review: Angry Birds Make Great Projectiles”. Wired. March 5, 2010. Retrieved July 28, 2010.
 40. ^ Will Greenwald (January 12, 2011). “Angry Birds (for PlayStation 3, PSP)”. PCMag.com. Retrieved February 4, 2011.
 41. ^ Damien McFerrin (January 19, 2011). “Angry Birds PC review”. ElectricPig.co.uk. Retrieved February 4, 2011.
 42. ^ a b Gustav Sandstrom (May 12, 2010). “Angry Birds Smartphone App Takes Off For Rovio”. Wall Street Journal. Retrieved June 23, 2010.
 43. ^ a b c d Leslie Horn (October 15, 2010). “Angry Birds for Android Launches as Free GetJar App”. PC Magazine. Retrieved October 18, 2010.
 44. ^ a b c Quentyn Kennemer (October 15, 2010). “Angry Birds is Free & It’s Out”. phandroid.com. Retrieved October 18, 2010.
 45. ^ Keith Dsouza (October 15, 2010). “GetJar Taken Down By Angry Birds”. Techie Buzz. Retrieved November 8, 2010.
 46. ^ Patrick Goss. “Angry Birds Android passes 2m mark”. techradar.com. Retrieved October 18, 2010.
 47. ^ Leigh Alexander (March 14, 2011). “Angry Birds sees 100 Million Downloads”. Gamasutra.com. Retrieved March 21, 2011.
 48. ^ Conrad Egusa (March 10, 2011). “Skype founder, others catapult $42M to Angry Birds”. venturebeat.com. Retrieved March 17, 2011.
 49. ^ a b Popkin, Helen A.S. (November 22, 2010). “‘Angry Birds’ fail to negotiate peace treaty”. MSNBC. Retrieved November 29, 2010.
 50. ^ a b Mike Butcher (December 10, 2010). “Angry Birds hits 50 million downloads, creates simple in-app purchases on Android”. TechCenter Europe. Retrieved December 11, 2010.
 51. ^ Eddie Makuch (January 4, 2012). “Angry Birds downloaded 6.5M times on Christmas Day”. GameSpot.com. CNet. Retrieved January 5, 2012.
 52. ^ Mike Wehner (May 24, 2011). “Apple approves its 500,000th app, but do you care?”. Yahoo! News. Retrieved May 24, 2011.
 53. ^ a b “iTunes top ten downloads of 2011”. KSAT.com. Associated Press. December 8, 2011. Retrieved December 9, 2011.
 54. ^ “The 6th Annual IMGA Winners”. IMGAwards.com. February 16, 2010. Retrieved June 23, 2010.
 55. ^ “The Top 25 iPhone Games”. September 10, 2010. Retrieved December 27, 2010.
 56. ^ Whitworth, Dan (April 12, 2011). “Angry Birds triumphs at Appy Awards”. BBC Newsbeat. Retrieved April 12, 2011.
 57. ^ “Webby Nominees”. Webbyawards.com. Retrieved 2012-02-01.
 58. ^ initclock() (2011-09-30). “Top 10 iPhone Game Apps In The World”. Worldtenz.net. Retrieved 2012-02-01.
 59. ^ “Angry Birds HD for iPad”. iTunes.apple.com. Retrieved June 23, 2010.
 60. ^ Dew Alam (August 25, 2010). “iPhone Game Angry Birds now on Palm webOS”. Top10.com. Retrieved August 25, 2010.
 61. ^ “Nokia Symbian^3 Angry Birds Available in Ovi Store”. Phones Review. October 22, 2010. Retrieved October 22, 2010.
 62. ^ Padmini Harchandrai (October 22, 2010). “Angry Birds Arrives for Symbian^3”. tech2.0. Retrieved November 29, 2010.
 63. ^ Mark Brown (May 18, 2010). “Angry Birds coming to Android this summer”. Pocket Gamer. Retrieved June 23, 2010.
 64. ^ Phil Nickinson (September 3, 2010). “Angry Birds for Android is here!!!”. Android Central.
 65. ^ Rey Gutierrez (January 3, 2011). “The Drop: Week of January 3rd 2011 New Releases”. PlayStation.com. Retrieved January 4, 2011.
 66. ^ Saket Narayan (January 27, 2011). “How to Download Angry Birds PC Game from Intel Appup Store”. TechSplurge. Retrieved February 21, 2011.
 67. ^ Chloe Albanesius (January 5, 2011). Intel’s AppUp center will only run on Windows XP or Windows 7, the platforms of Intel NetBooks, thereby excluding Vista users from the group of potential Windows players. /0,2817,2375200,00.asp “Rovio Releases Angry Birds for PCs, Netbooks”. PC Magazine. Retrieved January 6, 2011.
 68. ^ Jason D. O’Grady (January 6, 2011). “Mac OS 10.6.6 brings Mac App Store, Angry Birds to OS X (updated)”. ZDNet.com. Retrieved January 6, 2011.
 69. ^ Daemon Hatfield (August 2, 2010). “Angry Birds Migrating to PSP, Nintendo Platforms”. IGN.com. Retrieved September 9, 2010.
 70. ^ “Angry Birds confirmed for Nintendo 3DS”. 3DS Focus. February 5, 2011. Retrieved February 6, 2011.
 71. ^ “Angry Birds Game Coming to Facebook”. Mashable. March 7, 2011.
 72. ^ “Angry Birds is Coming to Windows Phone 7”. Esphoneblog.com. 2010-10-10. Retrieved 2012-02-01.
 73. ^ Erica Ogg (May 18, 2011). “Angry Birds for Windows Phone 7 delayed”. CNet.com. Retrieved 2011-05-18.
 74. ^ Chloe Albanesius (March 25, 2011). “Barnes & Noble Nook Update Will Bring Email, Apps Like ‘Angry Birds'”. PCMag.com. Retrieved April 20, 2011.
 75. ^ Michael Liedtke (June 1, 2011). “‘Angry Birds’ game migrating to TV on Roku player”. Atlanta Journal-Constitution (Cox Enterprises). Retrieved June 1, 2011.
 76. ^ Darren Murph (May 11, 2011). “Live from Google I/O 2011’s day 2 keynote!”. Engadget.com. Retrieved May 11, 2011.
 77. ^ Vlad Savov (May 11, 2011). “Angry Birds gets a web version, coming to Chrome Web Store”. Engadget.com. Retrieved May 11, 2011.
 78. ^ “Nokia Asha brings Angry Birds to the developing world, Mighty Eagle soars”. 2011-10-26. Retrieved 2011-10-26.
 79. ^ “Angry Birds for BlackBerry PlayBook Now Available!”. 2011-12-21. Retrieved 2011-12-21.
 80. ^ “Angry Birds making its way to to bada OS for free – only for Wave III for now”. GSMArena.com. January 4, 2012. Retrieved January 5, 2012.
 81. ^ a b c Richard Mitchell (October 21, 2010). “Angry Birds Halloween edition spooks iPad, iPhone”. Joystiq.com. Retrieved October 28, 2010.
 82. ^ a b c Jeff Cormier (December 1, 2010). “Angry Birds Seasons goes live and free for iOS and Android”. The Next Web. Retrieved December 1, 2010.
 83. ^ a b Ewan Spence (December 17, 2010). “Review: Angry Birds Seasons”. AllAboutSymbian.com. Retrieved December 17, 2010.
 84. ^ Vlad Bobleanta (December 1, 2010). “Angry Birds Seasons out for Android and iOS today, free to Halloween users”. switched.com. Retrieved December 1, 2010.
 85. ^ Christina Warren (February 7, 2011). “Angry Birds Gets Facebook-Infused Valentine’s Day Edition”. Mashable.com. Retrieved February 8, 2011.
 86. ^ “Angry Birds Seasons Go Green, Get Lucky Update is Here!”. March 9, 2011. Retrieved March 10, 2011.
 87. ^ Chloe Albanesius (April 18, 2011). “Angry Birds Seasons Gets Easter Update”. PCMag.com. Retrieved April 20, 2011.
 88. ^ Rob Hearn (June 22, 2011). “Angry Birds Seasons Summer Pignic update hits the App Store, adds 30 levels”. PocketGamer.co.uk. Retrieved June 22, 2011.
 89. ^ Angry Birds Seasons Moon Festival Episode Released, IGN, 1 September 2011. Accessed on 2 September 2011.
 90. ^ Official Promo for Ham’O’Ween. Accessed on 21 October 2011.
 91. ^ Rovio Mobile‘s official YouTube channel (December 30, 2012). “Happy New Year 2012 from the Angry Birds!”. youtube.com. Retrieved January 3, 2012.
 92. ^ “Year of the Dragon update for Angry Birds Seasons! – Rovio Entertainment Ltd”. Rovio.com. 2012-01-20. Retrieved 2012-02-01.
 93. ^ a b Paul Suarez (January 29, 2011). “‘Angry Birds Rio’ Release Teams With Hollywood”. PCWorld.com. Retrieved February 4, 2011.
 94. ^ Chloe Albanesius (April 4, 2011). “Angry Birds Rio Downloaded 10M Times”. PCMag.com. Retrieved April 20, 2011.
 95. ^ “NFC Enabled Angry Birds Magic Game To Be Exclusively Available For Nokia C7”. Symbian-Freak.com. April 19, 2011. Retrieved April 25, 2011.
 96. ^ “Breakthrough: Peace talks begin to settle bitter longstanding conflict”. hotair.com. November 25, 2010. Retrieved November 26, 2010.
 97. ^ “The Angry Birds Peace Treaty didn’t turn out so well”. intomobile.com. November 23, 2010. Retrieved November 26, 2010.
 98. ^ “Israeli satire show goes viral with Angry Bird take on peace talks”. Haaretz. November 22, 2010. Retrieved November 26, 2010.
 99. ^ Stewart, Keith (November 23, 2010). “Angry Birds Treaty brings casual gaming into the world of satire”. The Guardian (UK). Retrieved November 29, 2010.
 100. ^ Conan O’Brien (host) (December 15, 2010) (in English). Conan’s Message to Finland(Television production). TBS. Event occurs at 1:38. Retrieved December 21, 2010.
 101. ^ Jon Stewart (host) (February 16, 2011) (in English). Intro – Watson Competes on Jeopardy(Television production).
 102. ^ Daniel Tosh (January 11, 2011) (in English). Tosh.0: Angry Birds(Television production).
 103. ^ Mirkinson, Jack (February 10, 2011). “Chris Coons Mocks Jake Tapper”. Huffington Post (USA). Retrieved February 17, 2011.
 104. ^ Nick Wingfield (November 30, 2010). “Why We Can’t Stop Playing”. The Wall Street Journal (Dow Jones & Company, Inc.). Retrieved March 27, 2011.
 105. ^ [1][dead link]
 106. ^ Angry Birds Bing Video – Episode 1. Rovio Mobile. Retrieved March 7, 2011.
 107. ^ Angry Birds On A 15 Storey Building At SXSW. March 12, 2011. Retrieved June 9, 2011.
 108. ^ T-Mobile Angry Birds Live. Retrieved June 9, 2011.
 109. ^ Lim Yung Hui (June 11, 2011). “Guinness World Record at Nokia World’s Biggest Angry Birds Playground in Kuala Lumpur”. greyreview.com. Retrieved December 14, 2011.
 110. ^ Matt Molnar (September 21, 2011). “Angry Birds Take Over Finnair Flight to Singapore – NYCAviation”. Retrieved January 22, 2012.
 111. ^ a b Charles Cooper (September 16, 2011). “China steals “Angry Birds” for theme park”. CBS News. Retrieved November 12, 2011.
 112. ^ a b c “Angry Birds Opens First Store”. Yahoo.com. November 11, 2011. Retrieved November 12, 2011.
 113. ^ Marc Flores (January 31, 2011). “Bored with Angry Birds? Try Angry Turds”. IntoMobile.com. Retrieved February 5, 2011.
 114. ^ a b Chris Davies (February 2, 2011). “Chicks’n’Vixens brings Angry Birds clone to WP7 as Rovio protest”. Slashgear.com. Retrieved February 5, 2011.
 115. ^ a b “Angry Birds™ Yoga – How to Eliminate the Green Pigs in Your Life, Part I”. Giridhari Dasa. Retrieved June 26, 2011.
 116. ^ “Angry Birds™ Yoga – How to Eliminate the Green Pigs in Your Life, Part II”. Giridhari Dasa. Retrieved June 26, 2011.
 117. ^ “Angry Birds™ Yoga – How to Eliminate the Green Pigs in Your Life, Part III”. Giridhari Dasa. Retrieved June 26, 2011.
 118. ^ “Angry Birds™ Yoga – How to Eliminate the Green Pigs in Your Life, Part IV”. Giridhari Dasa. Retrieved June 26, 2011.
 119. ^ “Angry Birds™ Yoga – How to Eliminate the Green Pigs in Your Life, Final Part”. Giridhari Dasa. Retrieved June 26, 2011.
 120. ^ Kendall, Paul (February 7, 2011). “Angry Birds: the story behind iPhone’s gaming phenomenon”. London: telegraph.co.uk. Retrieved June 26, 2011.
 121. ^ Name (required) (2011-06-15). “Angry Birds Yoga Making a Splash in Brazil | Giridhari’s Blog”. Pandavas.wordpress.com. Retrieved 2012-02-01.
 122. ^ “topics”. Dzai.com.br. Retrieved 2012-02-01.
 123. ^ Smullen, Madhava (June 25, 2011). “Is ISKCON Devotee’s “Angry Birds Yoga” Set To Go Viral?”. news.iskcon.com. Retrieved June 26, 2011.
 124. ^ a b c Marc Graser (August 24, 2010). Angry Birds flies with Hollywood”. Variety. Retrieved November 29, 2010.
 125. ^ “Angry Birds Shop”. Rovio.com. Retrieved November 30, 2010.
 126. ^ Brian Stetler (January 7, 2011). “Angry Birds at C.E.S.”. New York Times. Retrieved January 8, 2011.
 127. ^ a b c “Angry Birds Aim For World Domination”. FoxNews.com. 2011-10-19. Retrieved 2011-10-20.
 128. ^ Eric Goldman (December 16, 2011). “Angry Birds Short Film Airing on Nickelodeon”. IGN.com. Retrieved December 19, 2011.
 129. ^ Bosker, Bianca (November 17, 2010). “Angry Birds sequel will reveal pigs’ point of view”. Huffington Post (USA). Retrieved January 6, 2011.

External links

Official website

Virus (máy tính)


 

Trong khoa học máy tính, virus máy tính (thường được người sử dụng gọi tắt là virus) là những chương trình hay đoạn mã được thiết kế để tự nhân bản và sao chép chính nó vào các đối tượng lây nhiễm khác (file, ổ đĩa, máy tính,…).

Trước đây, virus thường được viết bởi một số người am hiểu về lập trình muốn chứng tỏ khả năng của mình nên thường virus có các hành động như: cho một chương trình không hoạt động đúng, xóa dữ liệu, làm hỏng ổ cứng,… hoặc gây ra những trò đùa khó chịu.

Những virus mới được viết trong thời gian gần đây không còn thực hiện các trò đùa hay sự phá hoại đối máy tính của nạn nhân bị lây nhiễm nữa, mà đa phần hướng đến việc lấy cắp các thông tin cá nhân nhạy cảm (các mã số thẻ tín dụng) mở cửa sau cho tin tặc đột nhập chiếm quyền điều khiển hoặc các hành động khác nhằm có lợi cho người phát tán virus.

Chiếm trên 90% số virus đã được phát hiện là nhắm vào hệ thống sử dụng hệ điều hành họ Windows chỉ đơn giản bởi hệ điều hành này được sử dụng nhiều nhất trên thến giới. Do tính thông dụng của Windows nên các tin tặc thường tập trung hướng vào chúng nhiều hơn là các hệ điều hành khác. Cũng có quan điểm cho rằng Windows có tính bảo mật không tốt bằng các hệ điều hành khác (như Linux) nên có nhiều virus hơn, tuy nhiên nếu các hệ điều hành khác cũng thông dụng như Windows hoặc thị phần các hệ điều hành ngang bằng nhau thì cũng lượng virus xuất hiện có lẽ cũng tương đương nhau.

 

Mục lục

Lược sử của virus

 

Có nhiều quan điểm khác nhau về lịch sử của virus điện toán. Ở đây chỉ nêu rất vắn tắt và khái quát những điểm chung nhất và, qua đó, chúng ta có thể hiểu chi tiết hơn về các loại virus:

 

 • Năm 1949: John von Neumann (19031957) phát triển nền tảng lý thuyết tự nhân bản của một chương trình cho máy tính.
 • Vào cuối thập niên 1960 đầu thập niên 1970 đã xuất hiện trên các máy Univax 1108 một chương trình gọi là “Pervading Animal” tự nó có thể nối với phần sau của các tập tin tự hành. Lúc đó chưa có khái niệm virus.
 • Năm 1981: Các virus đầu tiên xuất hiện trong hệ điều hành của máy tính Apple II.
 • Năm 1983: Tại Đại Học miền Nam California, tại Hoa Kỳ, Fred Cohen lần đầu đưa ra khái niệm computer virus như định nghĩa ngày nay.
 • Năm 1986: Virus “the Brain”, virus cho máy tính cá nhân (PC) đầu tiên, được tạo ra tại Pakistan bởi Basit và Amjad. Chương trình này nằm trong phần khởi động (boot sector) của một dĩa mềm 360Kb và nó sẽ lây nhiễm tất cả các ổ dĩa mềm. Đây là loại “stealth virus” đầu tiên.
 • Cũng trong tháng 12 năm này, virus cho DOS được khám phá ra là virus “VirDem”. Nó có khả năng tự chép mã của mình vào các tệp tự thi hành (executable file) và phá hoại các máy tính VAX/VMS.
 • Năm 1987: Virus đầu tiên tấn công vào command.com là virus “Lehigh”.
 • Năm 1988: Virus Jerusalem tấn công đồng loạt các đại học và các công ty trong các quốc gia vào ngày thứ Sáu 13. Đây là loại virus hoạt động theo đồng hồ của máy tính (giống bom nổ chậm cài hàng loạt cho cùng một thời điểm).
 • Tháng 11 cùng năm, Robert Morris, 22 tuổi, chế ra worm chiếm cứ các máy tính của ARPANET, làm liệt khoảng 6.000 máy. Morris bị phạt tù 3 năm và 10.000 dollar. Mặc dù vậy anh ta khai rằng chế ra virus vì “chán đời” (boresome).
 • Năm 1990: Chương trình thương mại chống virus đầu tiên ra đời bởi Norton.
 • Năm 1991: Virus đa hình (polymorphic virus) ra đời đầu tiên là virus “Tequilla”. Loại này biết tự thay đổi hình thức của nó, gây ra sự khó khăn cho các chương trình chống virus.
 • Năm 1994: Những người thiếu kinh nghiệm, vì lòng tốt đã chuyển cho nhau một điện thư cảnh báo tất cả mọi người không mở tất cả những điện thư có cụm từ “Good Times” trong dòng bị chú (subject line) của chúng. Đây là một loại virus giả (hoax virus) đầu tiên xuất hiện trên các điện thư và lợi dụng vào “tinh thần trách nhiệm” của các người nhận được điện thư này để tạo ra sự luân chuyển.
 • Năm 1995: Virus văn bản (macro virus) đầu tiên xuất hiện trong các mã macro trong các tệp của Word và lan truyền qua rất nhiều máy. Loại virus này có thể làm hư hệ điều hành chủ. Macro virus là loại virus viết ra bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic cho các ứng dụng (VBA) và tùy theo khả năng, có thể lan nhiễm trong các ứng dụng văn phòng của Microsoft như Word, Excel, PowerPoint, OutLook,…. Loại macro này, nổi tiếng có virus Bazavirus Laroux, xuất hiện năm 1996, có thể nằm trong cả Word hay Excel. Sau này, virus Melissa, năm 1997, tấn công hơn 1 triệu máy, lan truyền bởi một tệp đính kèm kiểu Word bằng cách đọc và gửi đến các địa chỉ của Outlook trong các máy đã bị nhiễm virus. Virus Tristate, năm 1999, có thể nằm trong các tệp Word, Excel và Power Point.
 • Năm 2000: Virus Love Bug, còn có tên ILOVEYOU, đánh lừa tính hiếu kì của mọi người. Đây là một loại macro virus. Đặc điểm là nó dùng đuôi tập tin dạng “ILOVEYOU.txt.exe”. Lợi dụng điểm yếu của Outlook thời bấy giờ: theo mặc định sẵn, đuôi dạng .exe sẽ tự động bị dấu đi. Ngoài ra, virus này còn có một đặc tính mới của spyware: nó tìm cách đọc tên và mã nhập của máy chủ và gửi về cho tay hắc đạo. Khi truy cứu ra thì đó là một sinh viên người Philippines. Tên này được tha bổng vì Philippines chưa có luật trừng trị những người tạo ra virus cho máy tính.
 • Năm 2002: Tác giả của virus Melissa, David L. Smith, bị xử 20 tháng tù.
 • Năm 2003: Virus Slammer, một loại worm lan truyền với vận tốc kỉ lục, truyền cho khoảng 75 ngàn máy trong 10 phút.
 • Năm 2004: Đánh dấu một thế hệ mới của virus là worm Sasser. Với virus này thì người ta không cần phải mở đính kèm của điện thư mà chỉ cần mở lá thư là đủ cho nó xâm nhập vào máy. Cũng may là Sasser không hoàn toàn hủy hoại máy mà chỉ làm cho máy chủ trở nên chậm hơn và đôi khi nó làm máy tự khởi động trở lại. Tác giả của worm này cũng lập một kỉ lục khác: tay hắc đạo (hacker) nổi tiếng trẻ nhất, chỉ mới 18 tuổi, Sven Jaschan, người Đức. Tuy vậy, vì còn nhỏ tuổi, nên vào tháng 7 năm 2005 nên tòa án Đức chỉ phạt anh này 3 năm tù treo và 30 giờ lao động công ích.
 • Với khả năng của các tay hacker, virus ngày ngay có thể xâm nhập bằng cách bẻ gãy các rào an toàn của hệ điều hành hay chui vào các chỗ hở của các phần mềm nhất là các chương trình thư điện tử, rồi từ đó lan tỏa khắp nơi theo các nối kết mạng hay qua thư điện tử. Do dó, việc truy tìm ra nguồn gốc phát tán virus sẽ càng khó hơn nhiều. Chính Microsoft, hãng chế tạo các phần mềm phổ biến, cũng là một nạn nhân. Họ đã phải nghiên cứu, sửa chữa và phát hành rất nhiều các phần mềm nhằm sửa các khuyết tật của phần mềm cũng như phát hành các thế hệ của gói dịch vụ (service pack) nhằm giảm hay vô hiệu hóa các tấn công của virus. Nhưng dĩ nhiên với các phần mềm có hàng triệu dòng mã nguồn thì mong ước chúng hoàn hảo theo ý nghĩa của sự an toàn chỉ có trong lý thuyết. Đây cũng là cơ hội cho các nhà sản xuất các loại phần mềm bảo vệ có đất dụng võ.
 • Tương lai không xa có lẽ virus sẽ tiến thêm các bước khác như: nó bao gồm mọi điểm mạnh sẵn có (polymorphic, sasser hay tấn công bằng nhiều cách thức, nhiều kiểu) và còn kết hợp với các thủ đoạn khác của phần mềm gián điệp (spyware). Đồng thời nó có thể tấn công vào nhiều hệ điều hành khác nhau chứ không nhất thiết nhắm vào một hệ điều hành độc nhất như trong trường hợp của Windows hiện giờ. Và có lẽ virus sẽ không hề (thậm chí là không cần) thay đổi phương thức tấn công: lợi dụng điểm yếu của máy tính cũng như chương trình.

Các khái niệm có liên quan

 

 • Sâu máy tính (worm): là các chương trình cũng có khả năng tự nhân bản tự tìm cách lan truyền qua hệ thống mạng (thường là qua hệ thống thư điện tử). Điểm cần lưu ý ở đây, ngoài tác hại thẳng lên máy bị nhiễm, nhiệm vụ chính của worm là phá các mạng (network) thông tin, làm giảm khả năng hoạt động hay ngay cả hủy hoại các mạng này. Nhiều nhà phân tích cho rằng worm khác với virus, họ nhấn mạnh vào đặc tính phá hoại mạng nhưng ở đây worm được là một loại virus đặc biệt.

Worm nổi tiếng nhất được tạo bởi Robert Morris vào năm 1988. Nó có thể làm hỏng bất kì hệ điều hành UNIX nào trên Internet. Tuy vậy, có lẽ worm tồn tại lâu nhất là virus happy99, hay các thế hệ sau đó của nó có tên là Trojan. Các worm này sẽ thay đổi nội dung tệp wsok32.dll của Windows và tự gửi bản sao của chính chúng đi đến các địa chỉ cho mỗi lần gửi điện thư hay message.

 • Phần mềm ác tính (malware): (chữ ghép của maliciuossoftware) chỉ chung các phần mềm có tính năng gây hại như virus, worm và Trojan horse.
 • Trojan Horse: đây là loại chương trình cũng có tác hại tương tự như virus chỉ khác là nó không tự nhân bản ra. Như thế, cách lan truyền duy nhất là thông qua các thư dây chuyền. Để trừ loại này người chủ máy chỉ việc tìm ra tập tin Trojan horse rồi xóa nó đi là xong. Tuy nhiên, không có nghĩa là không thể có hai con Trojan horse trên cùng một hệ thống. Chính những kẻ tạo ra các phần mềm này sẽ sử dụng kỹ năng lập trình của mình để sao lưu thật nhiều con trước khi phát tán lên mạng. Đây cũng là loại virus cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể hủy ổ cứng, hủy dữ liệu.
 • Phần mềm gián điệp (spyware): Đây là loại virus có khả năng thâm nhập trực tiếp vào hệ điều hành mà không để lại “di chứng”. Thường một số chương trình diệt virus có kèm trình diệt spyware nhưng diệt khá kém đối với các đợt “dịch”.
 • Phần mềm quảng cáo (adware): Loại phần mềm quảng cáo, rất hay có ở trong các chương trình cài đặt tải từ trên mạng. Một số phần mềm vô hại, nhưng một số có khả năng hiển thị thông tin kịt màn hình, cưỡng chế người sử dụng.
 • Botnet: Là những máy tính bị bắt cóc và điều khiển bởi người khác thông qua Trojan, virus…

Điều đặc biệt nguy hiểm là các botnet được phơi bày từ các hacker không cần kỹ thuật lập trình cao. Nó được rao bán với giá từ 20USD trở lên cho các hacker. Hậu quả của nó để lại không nhỏ: mất tài khoản. Nếu liên kết với một hệ thống máy tính lớn, nó có thể tống tiền cả một doanh nghiệp.

Nhóm của Sites ở Sunbelt cùng với đội phản ứng nhanh của công ty bảo mật iDefense Labs đã tìm ra một botnet chạy trên nền web có tên là Metaphisher. Thay cho cách sử dụng dòng lệnh, tin tặc có thể sử dụng giao diện đồ họa, các biểu tượng có thể thay đổi theo ý thích, chỉ việc dịch con trỏ, nhấn chuột và tấn công.

Theo iDefense Labs, các bot do Metaphisher điều khiển đã lây nhiễm hơn 1 triệu PC trên toàn cầu. Thậm chí trình điều khiển còn mã hóa liên lạc giữa nó và bot “đàn em” và chuyển đi mọi thông tin về các PC bị nhiễm cho người chủ bot như vị trí địa lý, các bản vá bảo mật của Windows và những trình duyệt đang chạy trên mỗi PC.

Những công cụ tạo bot và điều khiển dễ dùng trên góp phần làm tăng vọt số PC bị nhiễm bot được phát hiện trong thời gian gần đây. Thí dụ, Jeanson James Ancheta, 21 tuổi, người Mỹ ở bang California, bị tuyên án 57 tháng tù vì đã vận hành một doanh nghiệp “đen” thu lợi bất chính dựa vào các botnet điều khiển 400.000 “thành viên” và 3 tay điều khiển bot bị bắt ở Hà Lan mùa thu năm trước chính là trung tâm “đầu não” điều khiển hơn 1,5 triệu PC!

Mặc dù đã có luật để bắt những tội phạm kiểu này, nhưng do dễ dàng có được những công cụ phá hoại nên luôn có thêm người mới gia nhập hàng ngũ hacker vì tiền hay vì tò mò.

 • Keylogger: Là phần mềm ghi lại chuỗi phím gõ của người dùng. Nó có thể hữu ích cho việc tìm nguồn gốc lỗi sai trong các hệ thống máy tính và đôi khi được dùng để đo năng suất làm việc của nhân viên văn phòng. Các phần mềm kiểu này rất hữu dụng cho ngành luật pháp và tình báo – ví dụ, cung cấp một phương tiện để lấy mật khẩu hoặc các khóa mật mã và nhờ đó qua mắt được các thiết bị an ninh. Tuy nhiên, các phần mềm keylogger được phổ biến rộng rãi trên Internet và bất cứ ai cũng có thể sử dụng cho mục đích lấy trộm mật khẩu và chìa khóa mã hóa.
 • Phishing: Là một hoạt động phạm tội dùng các kỹ thuật lừa đảo. Kẻ lừa đảo cố gắng lừa lấy các thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu và thông tin về thẻ tín dụng, bằng cách giả là một người hoặc một doanh nghiệp đáng tin cậy trong một giao dịch điện tử. Phishing thường được thực hiện bằng cách sử dụng thư điện tử hoặc tin nhắn, đôi khi còn sử dụng cả điện thoại.
 • Rootkit: Là một bộ công cụ phần mềm dành cho việc che dấu các tiến trình đang chạy, các file hoặc dữ liệu hệ thống. Rootkit có nguồn gốc từ các ứng dụng tương đối hiền, nhưng những năm gần đây, rootkit đã bị sử dụng ngày càng nhiều bởi các phần mềm ác tính, giúp kẻ xâm nhập hệ thống giữ được đường truy nhập một hệ thống trong khi tránh bị phát hiện. Người ta đã biết đến các rootkit dành cho nhiều hệ điều hành khác nhau chẳng hạn Linux, Solaris và một số phiên bản của Microsoft Windows. Các rootkit thường sửa đổi một số phần của hệ điều hành hoặc tự cài đặt chúng thành các driver hay các môdule trong nhân hệ điều hành (kernel module).

Khi hay tin CD nhạc của Sony cài đặt rookit để giấu file chống sao chép xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái, giới tin tặc hân hoan và nhanh chóng khai thác ứng dụng của Sony. Phần mềm của Sony giấu bất kỳ file hay tiến trình bắt đầu với “$sys$”, những kẻ viết phần mềm độc hại đã đổi tên file để lợi dụng đặc điểm này.

Vào tháng 3, nhà sản xuất phần mềm chống virus ở Tây Ban Nha là Panda Software cho biết họ đang tìm biến thể của sâu Bagle cực kỳ độc hại có trang bị khả năng của rootkit. Trầm trọng hơn, tương tự như các “nhà sản xuất” chương trình botnet, những kẻ tạo phần mềm rootkit còn bán hoặc phát tán miễn phí các công cụ, giúp những tay viết phần mềm độc hại dễ dàng bổ sung chức năng rootkit cho các virus cũ như Bagle hay tạo loại mới. Một dự án do Microsoft và các nhà nghiên cứu của đại học Michigan thực hiện thật sự mở đường cho nghiên cứu rootkit, tạo ra một phương thức mới gần như “đặt” HĐH chạy trên phần mềm có tên SubVirt (tên của dự án nghiên cứu). HĐH vẫn làm việc bình thường, nhưng “máy ảo” điều khiển mọi thứ HĐH nhìn thấy và có thể dễ dàng giấu chính nó.

May mắn là kỹ thuật này không dễ thực hiện và người dùng dễ nhận ra vì làm chậm hệ thống và làm thay đổi những file nhất định. Hiện giờ, loại siêu rootkit này chỉ mới ở dạng ý tưởng, cần nhiều thời gian trước khi tin tặc có thể thực hiện phương thức tấn công này.

 • Phần mềm tống tiền (Ransomware): Là loại phần mềm sử dụng một hệ thống mật mã để mã hóa dữ liệu thuộc về một cá nhân và đòi tiền chuộc thì mới khôi phục lại.
 • Cửa hậu (Backdoor): Trong một hệ thống máy tính, cửa hậu là một phương pháp vượt qua thủ tục chứng thực người dùng thông thường hoặc để giữ đường truy nhập từ xa tới một máy tính, trong khi cố gắng không bị phát hiện bởi việc giám sát thông thường. Cửa hậu có thể có hình thức một chương trình được cài đặt (ví dụ Back Orifice hoặc cửa hậu rookit Sony/BMG rootkit được cài đặt khi một đĩa bất kỳ trong số hàng triệu đĩa CD nhạc của Sony được chơi trên một máy tính chạy Windows), hoặc có thể là một sửa đổi đối với một chương trình hợp pháp – đó là khi nó đi kèm với Trojan.

Danh sách các đuôi tệp có khả năng di truyền và bị lây nhiễm

 

Các tập tin trên hệ điều hành Windows mang đuôi mở rộng sau có nhiều khả năng bị virus tấn công.

 

 • .bat: Microsoft Batch File (Tệp xử lí theo lô)
 • .chm: Compressed HTML Help File (Tệp tài liệu dưới dạng nén HTML)
 • .cmd: Command file for Windows NT (Tệp thực thi của Windows NT)
 • .com: Command file (program) (Tệp thực thi)
 • .cpl: Control Panel extension (Tệp của Control Panel)
 • .doc: Microsoft Word (Tệp của chương trình Microsoft Word)
 • .exe: Executable File (Tệp thực thi)
 • .hlp: Help file (Tệp nội dung trợ giúp người dùng)
 • .hta: HTML Application (Ứng dụng HTML)
 • .js: JavaScript File (Tệp JavaScript)
 • .jse: JavaScript Encoded Script File (Tệp mã hoá JavaScript)
 • .lnk: Shortcut File (Tệp đường dẫn)
 • .msi: Microsoft Installer File (Tệp cài đặt)
 • .pif: Program Information File (Tệp thông tin chương trình)
 • .reg: Registry File (Tệp can thiệp và chỉnh sửa Registry)
 • .scr: Screen Saver (Portable Executable File)
 • .sct: Windows Script Component
 • .shb: Document Shortcut File
 • .shs: Shell Scrap Object
 • .vb: Visual Basic File
 • .vbe: Visual Basic Encoded Script File
 • .vbs: Visual Basic File (Tệp được lập trình bởi Visual Basic)
 • .wsc: Windows Script Component
 • .wsf: Windows Script File
 • .wsh: Windows Script Host File
 • .{*}: Class ID (CLSID) File Extensions

Các hình thức lây nhiễm của virus máy tính

Virus lây nhiễm theo cách cổ điển

Cách cổ điển nhất của sự lây nhiễm, bành trướng của các loai virus máy tính là thông qua các thiết bị lưu trữ di động: Trước đây đĩa mềm và đĩa CD chứa chương trình thường là phương tiện bị lợi dụng nhiều nhất để phát tán. Ngày nay khi đĩa mềm rất ít được sử dụng thì phương thức lây nhiễm này chuyển qua các ổ USB, các đĩa cứng di động hoặc các thiết bị giải trí kỹ thuật số.

Virus lây nhiễm qua thư điện tử

Khi mà thư điện tử (e-mail) được sử dụng rộng rãi trên thế giới thì virus chuyển hướng sang lây nhiễm thông qua thư điện tử thay cho các cách lây nhiễm truyền thống.
Khi đã lây nhiễm vào máy nạn nhân, virus có thể tự tìm ra danh sách các địa chỉ thư điện tử sẵn có trong máy và nó tự động gửi đi hàng loạt (mass mail) cho những địa chỉ tìm thấy. Nếu các chủ nhân của các máy nhận được thư bị nhiễm virus mà không bị phát hiện, tiếp tục để lây nhiễm vào máy, virus lại tiếp tục tìm đến các địa chỉ và gửi tiếp theo. Chính vì vậy số lượng phát tán có thể tăng theo cấp số nhân khiến cho trong một thời gian ngắn hàng hàng triệu máy tính bị lây nhiễm, có thể làm tê liệt nhiều cơ quan trên toàn thế giới trong một thời gian rất ngắn.
Khi mà các phần mềm quản lý thư điện tử kết hợp với các phần mềm diệt virus có thể khắc phục hành động tự gửi nhân bản hàng loạt để phát tán đến các địa chỉ khác trong danh bạ của máy nạn nhân thì chủ nhân phát tán virus chuyển qua hình thức tự gửi thư phát tán virus bằng nguồn địa chỉ sưu tập được trước đó.

Phương thực lây nhiễm qua thư điển tử bao gồm:

 

Lây nhiễm vào các file đính kèm theo thư điện tử (attached mail). Khi đó người dùng sẽ không bị nhiễm virus cho tới khi file đính kèm bị nhiễm virus được kích hoạt (do đặc diểm này các virus thường được “trá hình” bởi các tiêu đề hấp dẫn như sex, thể thao hay quảng cáo bán phần mềm với giá vô cùng rẻ)
Lây nhiễm do mở một liên kết trong thư điện tử Các liên kết trong thư điện tử có thể dẫn đến một trang web được cài sẵn virus, cách này thường khai thác các lỗ hổng của trình duyệt và hệ điều hành. Một cách khác, liên kết dẫn tới việc thực thi một đoạn mã, và máy tính bị có thể bị lây nhiễm virus.
Lây nhiễm ngay khi mở để xem thư điện tử: Cách này vô cùng nguy hiểm bởi chưa cần kích hoạt các file hoặc mở các liên kết, máy tính đã có thể bị lây nhiễm virus. Cách này cũng thường khai thác các lỗi của hệ điều hành.

Virus lây nhiễm qua mạng Internet

Theo sự phát triển rộng rãi của Internet trên thế giới mà hiện nay các hình thức lây nhiễm virus qua Internet trở thành các phương thức chính của virus ngày nay.
Có các hình thức lây nhiễm virus và phần mềm độc hại thông qua Internet như sau:

 • Lây nhiễm thông qua các file tài liệu, phần mềm: Là cách lây nhiễm cổ điển, nhưng thay thế các hình thức truyền file theo cách cổ điển (đĩa mềm, đĩa USB…) bằng cách tải từ Internet, trao đổi, thông qua các phần mềm…
 • Lây nhiễm khi đang truy cập các trang web được cài đặt virus (theo cách vô tình hoặc cố ý): Các trang web có thể có chứa các mã hiểm độc gây lây nhiễm virus và phần mềm độc hại vào máy tính của người sử dụng khi truy cập vào các trang web đó.
 • Lây nhiễm virus hoặc chiếm quyền điều khiển máy tính thông qua các lỗi bảo mật hệ điều hành, ứng dụng sẵn có trên hệ điều hành hoặc phần mềm của hãng thứ ba: Điều này có thể khó tin đối với một số người sử dụng, tuy nhiên tin tặc có thể lợi dụng các lỗi bảo mật của hệ điều hành, phần mềm sẵn có trên hệ điều hành (ví dụ Windows Media Player) hoặc lỗi bảo mật của các phần mềm của hãng thứ ba (ví dụ Acrobat Reader) để lây nhiễm virus hoặc chiếm quyền kiểm soát máy tính nạn nhân khi mở các file liên kết với các phần mềm này.

Biến thể

Một hình thức trong cơ chế hoạt động của virus là tạo ra các biến thể của chúng. Biến thể của virus là sự thay đổi mã nguồn nhằm các mục đích tránh sự phát hiện của phần mềm diệt virus hoặc làm thay đổi hành động của nó.

Một số loại virus có thể tự tạo ra các biến thể khác nhau gây khó khăn cho quá trình phát hiện và tiêu diệt chúng. Một số biến thể khác xuất hiện do sau khi virus bị nhận dạng của các phần mềm diệt virus, chính tác giả hoặc các tin tặc khác (biết được mã của chúng) đã viết lại, nâng cấp hoặc cải tiến chúng để tiếp tục phát tán.

Virus có khả năng vô hiệu hoá phần mềm diệt virus

Một số virus có khả năng vô hiệu hoá hoặc can thiệp vào hệ điều hành làm tê liệt (một số) phần mềm diệt virus. Sau hành động này chúng mới tiến hành lây nhiễm và tiếp tục phát tán. Một số khác lây nhiễm chính vào phần mềm diệt virus (tuy khó khăn hơn) hoặc ngăn cản sự cập nhật của các phần mềm diệt virus. Kể cả cài lại HĐH và cài anti sau đó nhưng đã quá trễ.

Các cách thức này không quá khó nếu như chúng nắm rõ được cơ chế hoạt động của các phần mềm diệt virus và được lây nhiễm hoặc phát tác trước khi hệ thống khởi động các phần mềm này. Chúng cũng có thể sửa đổi file host của hệ điều hành Windows để người sử dụng không thể truy cập vào các website và phần mềm diệt virus không thể liên lạc với server của mình để cập nhật.

Cách phòng chống virus và ngăn chặn tác hại của nó

Có một câu nói vui rằng Để không bị lây nhiễm virus thì ngắt kết nối khỏi mạng, không sử dụng ổ mềm, ổ USB hoặc copy bất kỳ file nào vào máy tính. Nhưng nghiêm túc ra thì điều này có vẻ đúng khi mà hiện nay sự tăng trưởng số lượng virus hàng năm trên thế giới rất lớn.
Không thể khẳng định chắc chắn bảo vệ an toàn 100% cho máy tính trước hiểm hoạ virus và các phần mềm hiểm độc, nhưng chúng ta có thể hạn chế đến tối đa có thể và có các biện pháp bảo vệ dữ liệu của mình.

Sử dụng phần mềm diệt virus

Bảo vệ bằng cách trang bị thêm một phần mềm diệt virus có khả năng nhận biết nhiều loại virus máy tính và liên tục cập nhật dữ liệu để phần mềm đó luôn nhận biết được các virus mới.

(Để biết cách sử dụng phần mềm diệt virus hiệu quả, xem thêm tại “phần mềm diệt virus“)

Trên thị trường hiện có rất nhiều phần mềm diệt virus.
Trong nước (Việt Nam): Bkav, CMC.
Của nước ngoài: Avira, Kaspersky, AVG, ESET.
Và phát hành bởi Microsoft: Microsoft Security Essentials.

Sử dụng tường lửa

Tường lửa (Firewall) không phải một cái gì đó quá xa vời hoặc chỉ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) mà mỗi máy tính cá nhân cũng cần phải sử dụng tường lửa để bảo vệ trước virus và các phần mềm độc hại. Khi sử dụng tường lửa, các thông tin vào và ra đối với máy tính được kiểm soát một cách vô thức hoặc có chủ ý. Nếu một phần mềm độc hại đã được cài vào máy tính có hành động kết nối ra Internet thì tường lửa có thể cảnh báo giúp người sử dụng loại bỏ hoặc vô hiệu hoá chúng. Tường lửa giúp ngăn chặn các kết nối đến không mong muốn để giảm nguy cơ bị kiểm soát máy tính ngoài ý muốn hoặc cài đặt vào các chương trình độc hại hay virus máy tính.

Sử dụng tường lửa bằng phần cứng nếu người sử dụng kết nối với mạng Internet thông qua một modem có chức năng này. Thông thường ở chế độ mặc định của nhà sản xuất thì chức năng “tường lửa” bị tắt, người sử dụng có thể truy cập vào modem để cho phép hiệu lực (bật). Sử dụng tường lửa bằng phần cứng không phải tuyệt đối an toàn bởi chúng thường chỉ ngăn chặn kết nối đến trái phép, do đó kết hợp sử dụng tường lửa bằng các phần mềm.
Sử dụng tường lửa bằng phần mềm: Ngay các hệ điều hành họ Windows ngày nay đã được tích hợp sẵn tính năng tường lửa bằng phần mềm, tuy nhiên thông thường các phần mềm của hãng thứ ba có thể làm việc tốt hơn và tích hợp nhiều công cụ hơn so với tường lửa phần mềm sẵn có của Windows. Ví dụ bộ phần mềm ZoneAlarm Security Suite của hãng ZoneLab là một bộ công cụ bảo vệ hữu hiệu trước virus, các phần mềm độc hại, chống spam, và tường lửa.

Cập nhật các bản sửa lỗi của hệ điều hành

Hệ điều hành Windows (chiếm đa số) luôn luôn bị phát hiện các lỗi bảo mật chính bởi sự thông dụng của nó, tin tặc có thể lợi dụng các lỗi bảo mật để chiếm quyền điều khiển hoặc phát tán virus và các phần mềm độc hại. Người sử dụng luôn cần cập nhật các bản vá lỗi của Windows thông qua trang web Microsoft Update

(cho việc nâng cấp tất cả các phần mềm của hãng Microsoft) hoặc Windows Update (chỉ cập nhật riêng cho Windows). Cách tốt nhất hãy đặt chế độ nâng cấp (sửa chữa) tự động (Automatic Updates) của Windows. Tính năng này chỉ hỗ trợ đối với các bản Windows mà Microsoft nhận thấy rằng chúng hợp pháp.

Vận dụng kinh nghiệm sử dụng máy tính

Cho dù sử dụng tất cả các phần mềm và phương thức trên nhưng máy tính vẫn có khả năng bị lây nhiễm virus và các phần mềm độc hại bởi mẫu virus mới chưa được cập nhật kịp thời đối với phần mềm diệt virus. Người sử dụng máy tính cần sử dụng triệt để các chức năng, ứng dụng sẵn có trong hệ điều hành và các kinh nghiệm khác để bảo vệ cho hệ điều hành và dữ liệu của mình. Một số kinh nghiệm tham khảo như sau:

 • Phát hiện sự hoạt động khác thường của máy tính: Đa phần người sử dụng máy tính không có thói quen cài đặt, gỡ bỏ phần mềm hoặc thường xuyên làm hệ điều hành thay đổi – có nghĩa là một sự sử dụng ổn định – sẽ nhận biết được sự thay đổi khác thường của máy tính. Ví dụ đơn giản: Nhận thấy sự hoạt động chậm chạp của máy tính, nhận thấy các kết nối ra ngoài khác thường thông qua tường lửa của hệ điều hành hoặc của hãng thứ ba (thông qua các thông báo hỏi sự cho phép truy cập ra ngoài hoặc sự hoạt động khác của tường lửa). Mọi sự hoạt động khác thường này nếu không phải do phần cứng gây ra thì cần nghi ngờ sự xuất hiện của virus. Ngay khi có nghi ngờ, cần kiểm tra bằng cách cập nhật dữ liệu mới nhất cho phần mềm diệt virus hoặc thử sử dụng một phần mềm diệt virus khác để quét toàn hệ thống.
 • Kiểm soát các ứng dụng đang hoạt động: Kiểm soát sự hoạt động của các phần mềm trong hệ thống thông qua Task Manager hoặc các phần mềm của hãng thứ ba (chẳng hạn: ProcessViewer) để biết một phiên làm việc bình thường hệ thống thường nạp các ứng dụng nào, chúng chiếm lượng bộ nhớ bao nhiêu, chiếm CPU bao nhiêu, tên file hoạt động là gì…ngay khi có điều bất thường của hệ thống (dù chưa có biểu hiện của sự nhiễm virus) cũng có thể có sự nghi ngờ và có hành động phòng ngừa hợp lý. Tuy nhiên cách này đòi hỏi một sự am hiểu nhất định của người sử dụng.
 • Loại bỏ một số tính năng của hệ điều hành có thể tạo điều kiện cho sự lây nhiễm virus: Theo mặc định Windows thường cho phép các tính năng autorun giúp người sử dụng thuận tiện cho việc tự động cài đặt phần mềm khi đưa đĩa CD hoặc đĩa USB vào hệ thống. Chính các tính năng này được một số loại virus lợi dụng để lây nhiễm ngay khi vừa cắm ổ USB hoặc đưa đĩa CD phần mềm vào hệ thống (một vài loại virus lan truyền rất nhanh trong thời gian gần đây thông qua các ổ USB bằng cách tạo các file autorun.ini trên ổ USB để tự chạy các virus ngay khi cắm ổ USB vào máy tính). Cần loại bỏ tính năng này bằng các phần mềm của hãng thứ ba như TWEAKUI hoặc sửa đổi trong Registry.
 • Sử dụng thêm các trang web cho phép phát hiện virus trực tuyến: Xem thêm phần “Phần mềm diệt virus trực tuyến” tại bài phần mềm diệt virus

Bảo vệ dữ liệu máy tính

Nếu như không chắc chắn 100% rằng có thể không bị lây nhiễm virus máy tính và các phần mềm hiểm độc khác thì bạn nên tự bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu của mình trước khi dữ liệu bị hư hỏng do virus (hoặc ngay cả các nguy cơ tiềm tàng khác như sự hư hỏng của các thiết bị lưu trữ dữ liệu của máy tính). Trong phạm vi về bài viết về virus máy tính, bạn có thể tham khảo các ý tưởng chính như sau:

Sao lưu dữ liệu theo chu kỳ là biện pháp đúng đắn nhất hiện nay để bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể thường xuyên sao lưu dữ liệu theo chu kỳ đến một nơi an toàn như: các thiết bị nhớ mở rộng (ổ USB, ổ cứng di động, ghi ra đĩa quang…), hình thức này có thể thực hiện theo chu kỳ hàng tuần hoặc khác hơn tuỳ theo mức độ cập nhật, thay đổi của dữ liệu của bạn.
Tạo các dữ liệu phục hồi cho toàn hệ thống không dừng lại các tiện ích sẵn có của hệ điều hành (ví dụ System Restore của Windows Me, XP…) mà có thể cần đến các phần mềm của hãng thứ ba, ví dụ bạn có thể tạo các bản sao lưu hệ thống bằng các phần mềm ghost, các phần mềm tạo ảnh ổ đĩa hoặc phân vùng khác.

Thực chất các hành động trên không chắc chắn là các dữ liệu được sao lưu không bị lây nhiễm virus, nhưng nếu có virus thì các phiên bản cập nhật mới hơn của phần mềm diệt virus trong tương lai có thể loại bỏ được chúng.

Nguồn tham khảo

 

Hiểu Biết Sơ Đẳng về Virus, Spam Mail, và Spyware

 Trang chủ củaBkav– một phần mềm diệt virus của Việt Nam

Liên kết ngoài

 

Nguồn tham khảo:    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Windows 8 Tablets: Still Hiding


Little was heard or seen of Windows 8 tablets at CES; where were they, and what’s to come?

 

Considering that 2012 will be the year of Microsoft’s dramatic upgrade to Windows 8, one might have thought the floor of the Consumer Electronics Show last week would be filled with prospective hardware platforms for the new Windows operating system. it might have seemed logical to expect that to hear lots about tablets with Windows 8. But news on that front was surprisingly…quiet.

While CEO Steve Ballmer talked Windows 8 at his keynote and showed a Qualcomm prototype tablet running Windows 8, Intel’s Paul Otellini briefly showed a and Lenovo unveiled its innovative IdeaPad Yoga, a Windows 8-primed convertible notebook whose screen can twist around to turn into a tablet, little chatter was heard on the Windows tablet front.

The same three companies that showed off Windows 8 on ARM processors at BUILD were in the mix once more. Nvidia got things started by having a Microsoft rep do a five-minute demo of Windows 8 running smoothly on an Nvidia reference platform at its press conference. Then, just hours thereafter, Ballmer was on stage showing the Qualcomm tablet already seen at BUILD. And in private briefings off the show floor, Texas Instruments displayed a Windows 8 reference platform.

Running 7, Testing 8

A few Chinese tablet makers displayed tablets of distinctly generic design running Windows 7, but only one spoke specifically to Windows 8 plans. One tablet maker, Kupa, showed off its X11, a Windows 7 tablet available now that runs an Intel Atom Z670 processor; Kupa exhibited the tablet running the Windows 8 Developer’s Preview, and billed it as Windows 8-ready thanks to its 1366-by-768-pixel, 16:9 aspect ratio display — which matches to Microsoft’s optimized target for Windows 8; and to the specs of Samsung’s Series 7 tablet, distributed to Microsoft BUILD attendees last fall with the Windows 8 preview preinstalled.

But beyond the Yoga — an inventive concept that’s perfect for making noise at a big event like CES — none of the tablet makers were ready to talk about Windows 8 on a tablet, and what we might expect to see in that form factor. Samsung had nothing to discuss at the show on the Windows 8 tablet front.

Fujitsu’s Paul Moore, senior director of product development, hinted that Microsoft is encouraging a clean look on tablets that will run the new OS, but “they’ve been a bit vague so far.” Fujitsu, which already has the Stylistic Q550 on the market running an Intel Atom CPU, is looking at least one, maybe two updates to that model’s specs by midyear. The company is looking at boosting performance for better video playback. “That seems to be the biggest challenge on Atom,” Moore says. “And that’s the noticeable complaint customers have: The video is a little choppy.”

Windows 8: The CPU Question

The Windows 8 interface is clearly optimized for touch, but what remains unclear is what, if any, advantage Windows 8 will have when it comes to the tablet market. That’s in part because Microsoft hasn’t yet clarified if and how exist Windows apps will work on the Windows 8 version destined for use on ARM processors. ARM tablets will have a distinct weight, power, and likely price advantage over tablets with x86 processors, which makes the ARM tablet space an intriguing one to watch.

 

Meanwhile, Intel is readying a dual-pronged approached to tablets to compete with the coming ARM onslaught. Its single-core Medfield platform, launched at CES and due in the second quarter, is designed for Android; and its Clover Trail platform, due in the second half of this year, is built from the ground up for Windows 8. Clover Trail will replace the current Atom chips being used in most of the Windows 7 tablets available today, from companies like Fujitsu, Kupa, and Viewsonic; only Samsung, with its Core i5-based Series 7, has released a Windows tablet that uses the beefier CPU common to laptops.

What should users expect from ARM devices? In a private demo, Qualcomm showed off the second public Windows 8 build of its reference system, this time showing that the connected standby feature was enabled, even for connectivity like AT&T 4G LTE. Connected standby, a new state that powers down the system in a way that you can resume immediately, will enable 4G Windows 8 tablets to save power and extend battery life, for example.

“Microsoft has discussed this new [to its OS] concept of always on, always connected. We see this as a marriage of smartphone functionality and computing,” says Qualcomm’s Steve Horton, director of software and product management. “The content you care about will be active, and you will be able to program it, and it will be able to be fed.”

 

While tablet makers were mum when asked how ARM platforms will influence their tablet designs, the use of ARM will no doubt keep things interesting. In a previous conversation at BUILD, Horton noted that with ARM chips, there’s no restriction on form factor beyond the fact that Microsoft is asking hardware OEMs to stick to displays with 16:9 aspect ratio to match the optimal screen size for the new Windows 8 Metro interface.

When asked about Windows 8 tablets using ARM, for example, Senior Designer Junghwan Hong and Principal Designer Sangwon Yoon, the Samsung designers involved in creating the gorgeous, lightweight Series 9 laptop, shied away from specifics, but admitted that the prospect of ARM presents a new design opportunity and challenge.

“As designers, we are studying ARM,” Yoon says. “ We have a lot of different form factors for ARM devices. ARM has no fans, so for designers, that’s a good feature.” One logistical challenge: ARM tablets will likely carry relatively low prices, which “means we cannot use fancy materials. But they have to look good. That’s a challenge.”

And it’s likely not the only challenge for Windows 8 tablets. Even without any solid teasers at CES, 2012 promises to shape into an interesting year for tablets running Microsoft’s next operating system refresh.

 

By Melissa J. Perenson, PCWorld

Tập hợp một số Ebook


 

Nội dung Ebook :

 

Slide Ngày hội công ngệ Vmware –  Vmware Technology Day 2011

Hướng dẫn cấu hình VPN trên windows server 2003

Commands phổ biến trong CCNA – CCNP

Lab Linux – Centos – Nhất Ngệ

Cloud Computing của IBM – IBM Cloud Computing Technology

Hướng dẫn tạo đĩa Ghost máy tính All Mainboard – Có link download phần mềm

Hướng dẫn sử dụng Mỉcrosoft Project 2007

Ebook Nguyên tắc 80/20

Ebook về Steve Jobs – CEO  APPLE

 

Download Link :

 

http://www.mediafire.com/?03a66eqdxxxrxr9

 


 

 

Worldwide mobile communications – Telecommunications company