Web3


Đầu năm nói chuyện Web3 Nghĩ cũng vất vả cho những người muốn bám theo các chuyển động công nghệ, hết “dữ liệu lớn” đến “học máy”, hết “trí tuệ nhân tạo” đến “công nghệ 4.0”. Nay thêm một khái niệm mới đang trở nên thời thượng, chưa biết sẽ mở ra một giai đoạn … Continue reading Web3

[2022] Cùng nhau lập Bảng Tầm Nhìn (vision board)


Ảnh minh hoạ Bật mí 6 bước lập bảng tầm nhìn chi tiết Bảng tầm nhìn (vision board) là công cụ vô cùng hữu ích trong phát triển bản thân. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng bảng tầm nhìn – cũng như ứng dụng trong thực … Continue reading [2022] Cùng nhau lập Bảng Tầm Nhìn (vision board)

How Android apps work on Windows 11 PCs


The Windows Subsystem for Android is an upcoming feature that will allow users to run Android apps on Windows 11 PCs. While it wasn’t ready to go …How Android apps work on Windows 11 PCs https://youtu.be/G3vwCVTs6FE

iPhone 13 Face ID could work with face masks and foggy glasses


Just when face recognition was shaping up to be the de facto biometric security system for smartphones, the world was hit with a pandemic that …iPhone 13 Face ID could work with face masks and foggy glasses