Thời gian phải chăng chỉ là một ảo tưởng?


Nhiều thập kỷ qua, các nhà vật lý và các triết gia không ngừng suy nghĩ về vấn đề thời gian. Thời gian có tồn tại độc lập hay không? Tại sao thời gian lại phải có nhiều tính chất khác nhau thay đổi từ cơ học cổ điển Newton đến lý thuyết tương đối Einstein rồi lý thuyết lượng tử.

Giáo sư triết gia Craig Callender trình bày một cách nhìn mới mẻ về thời gian: thời gian chỉ là một phương thức thuận tiện để đo đạc các quá trình trong vũ trụ. Thời gian không tồn tại độc lập, chúng ta chỉ cảm nhận được thời gian vì chúng ta là một hệ con bị ràng buộc với các hệ con khác trong vũ trụ bởi nhiều mối liên quan. Thời gian được ví như tiền tệ vốn chỉ là một phương tiện giao dịch, thuận tiện hơn phương thức trao đổi trực tiếp bằng hiện vật. Bài báo của Craig Callender 1 có thể đem lại nhiều tia sáng mới cho vật lý và triết học trong vấn đề thời gian.

Các khái niệm về thời gian và sự thay đổi của thời gian có thể đột sinh từ một vũ trụ mà về cơ bản là phi thời gian tính. Thời diểm hiện tại được cảm nhận là đặc biệt, hiện tại là hiện thực. Song khi bạn hồi tưởng lại quá khứ hay suy tưởng về tương lai, bạn vẫn đang sống trong hiện tại. Lẽ dĩ nhiên, thời quãng bạn đọc những dòng chữ này không kéo dài lâu. Nói cách khác, ta cảm thấy thời gian đang chảy nhưng thực tế là hiện tại đang liên tục cập nhật.

Chúng ta có một cảm nhận trực giác về sự định hình của quá khứ và sự hình thành của tương lai chỉ khi nào hiện tại xuất hiện. Các phương trình vật lý không nói cho chúng ta biết những sự  kiện nào đang xảy (điều này trông giống một bản đồ mà không ghi rõ “bạn đang ở nơi nào”). Như vậy, thời gian hiện tại không có mặt trong các phương trình do đó cũng không có dòng chảy của thời gian.

Thời gian không tồn tại độc lập song là một phương thức mô tả mối quan hệ giữa các đối tượng. Ý tưởng đó đã dẫn họa sĩ Keith Peters đến bức tranh trên trong đó nhiều đường vòng chạy quấn quanh đối tượng này sang đối tượng khác.

Sự cách biệt trong suy nghĩ thông thường của chúng ta và cách hiểu thời gian trong khoa học đã làm bối rối nhiều nhà tư tưởng suốt thời gian lịch sử.

Nhiều nhà vật lý lý thuyết tin rằng thời gian không tồn tại.

Ý tưởng thời gian không tồn tại quả là rất khó hiểu đối với trực giác. Mọi việc chúng ta làm dường như đều thực hiện trong thời gian. Một lý thuyết không có thời gian phải đương đầu với việc giải thích vì sao chúng ta thấy mọi sự thay đổi nếu quả thật trong vũ trụ không có thời gian.

Mặc dầu thời gian không tồn tại ở mức cơ bản song thời gian có thể xuất hiện ở những mức cao hơn – hoàn toàn giống như một cái bàn trông như một vật  rắn mặc dầu được cấu tạo bởi một tập các hạt kết với nhau trong một không gian gần như trống rỗng. Như vậy, tính rắn là một tính tập thể, nói cách khác là một sự đột sinh (emergent) từ tập của các hạt. Tương tự như vậy, thời gian chính là một tính chất đột sinh bất kể đối với các thành phần nào của vũ trụ.

Khái niệm về sự đột sinh của thời gian là một thế cách mạng biểu diễn sự phát triển của lý thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Các nhà vật lý lý thuyết khi đeo đuổi mộng tưởng thống nhất đều xem vấn đề thời gian là vấn đề cơ bản. Họ nghĩ rằng, một lý thuyết thống nhất phải là một lý thuyết không có thời gian, và cho rằng nếu không đi sâu vào tìm hiểu thời gian thì khó lòng xây dựng được lý thuyết thống nhất.

Sự xuất hiện và  biến đi của thời gian

Thời gian đã đảm đương nhiều công việc trong vật lý song các công việc đó có thể càng ngày càng biến mất đi.|

Thời gian cổ điển

Chúng ta sẽ lấy làm lạ khi các định luật chuyển động của Isaac Newton đòi hỏi thời gian phải có nhiều tính chất rất đặc biệt. Mọi người quan sát đều công nhận tính kế tiếp của nhiều sự kiện, trong vật lý cổ điển, chúng ta có thể nói rằng một sự kiện này xảy ra trước, sau hay đồng thời với một sự kiện khác. Như thế, thời gian cung cấp một phương tiện để xếp đặt thứ tự của các sự kiện. Tính đồng thời của hai sự kiện là một điều tuyệt đối độc lập với mọi người quan sát. Hơn nữa, thời gian phải liên tục bởi vì có như thế thì chúng ta mới định nghĩa được vận tốc và gia tốc. Thời gian cổ điển đòi hỏi khái niệm thời quãng (duration)-mà các nhà vật lý gọi là metric-như thế chúng ta có thể xác định được khoảng cách giữa hai sự kiện trong thời gian. Cũng giống như thứ tự các sự kiện, thời quãng giữa hai sự kiện là một yếu tố độc lập với mọi người quan sát.

Như vậy, về thực chất, Newton đòi hỏi rằng vũ trụ song hành với sự tồn tại một đồng hồ chủ (master clock). Chiếc đồng hồ này phân vũ trụ thành nhiều thời điểm và vật lý Newton chỉ lắng nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ này mà thôi. Newton cảm nhận dòng chảy thời gian và đồng thời cảm nhận hướng chảy của thời gian đó về tương lai, mặc dầu những tính chất bổ sung này của thời gian không bị đòi hỏi bởi các định luật Newton.

Thời gian Newton giống như chiếc mũ cũ của chúng ta song một phút suy nghĩ cho chúng ta thấy những điều lạ lùng. Các tính chất của thời gian: thứ tự (order), liên tục (continuity), thời quãng (duration), tính đồng thời (simultaneity), dòng chảy (flow) và mũi tên thời gian (arrow of the time) đều kết dính với đồng hồ chủ mà Newton gọi là “thời gian”. Toàn thể những tính chất này không thay đổi suốt trong gần hai thế kỷ.

Mũi tên thời gian

Sau đó, những tính chất này bị nhiều cuộc tấn công vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế ký 20. Cuộc tấn công đầu tiên là từ phía nhà vật lý người Áo Ludwig Boltzman: nếu các định luật Newton là đúng cho cả hai chiều của thời gian thì sẽ không có mũi tên thời gian (luôn hướng về tương lai). Thay vì vào đó Boltzman cho rằng hướng mũi tên thời gian không phải là một tính chất nội tại của thời gian mà xuất phát từ tính bất đối xứng của vật chất hình thành trong vũ trụ. Boltzman đã loại được một tính chất của thời gian Newton một cách thuyết phục.

Thời gian trong lý thuyết tương đối

Tiếp theo là cuộc tấn công của Einstein về ý tưởng đồng thời (simultaneity) tuyệt đối: theo lý thuyết tương đối thì sự đồng thời còn phụ thuộc vào chúng ta chuyển động như thế nào.

Sân khấu chính thức của các sự kiện không phải là thời gian mà cũng không phải là không gian mà là đa tạp tích hợp: không-thời gian. Hai quan sát viên chuyển động với hai vận tốc khác nhau không thể đồng ý với nhau rằng một sự cố nào đó xảy ra lúc nào và ở đâu song họ có thể đồng ý với nhau rằng sự cố đó đã xảy ra tại tọa độ nào trong không-thời gian.

Một điều tồi tệ nữa lại xảy ra năm 1915 khi Einstein xây dựng xong lý thuyết tương đối tổng quát, thống nhất lý thuyết tương đối hẹp với lực hấp dẫn. Hấp dẫn đã làm cong thời gian và như thế thời quãng một giây ở đây không giống thời quãng một giây ở nơi khác. Ta khó lòng nói được một sự kiện này xảy ra trước hay sau một sự kiện khác. Mặc dầu nhiều nhà vật lý cho rằng, một lý thuyết thống nhất sẽ có thể loại thời gian, thực tế thời gian đã mất đi từ năm 1915.

Cắt lát không-thời gian để thấy thời gian có điểm khác biệt với không gian

Chúng ta có thể nghĩ rằng sự khác biệt giữa không gian và thời gian gần như biến mất và kịch trường chính thức của các sự kiện là một đa tạp bốn chiều. Lý thuyết tương đối dường như không gian hóa (spatialize) thời gian: biến thời gian thành một chiều của đa tạp đó. Không-thời gian giống như một ổ bánh mì mà chúng ta có thể cắt lát theo nhiều chiều (Hình 1).

Ngay cả trong lý thuyết tương đối tổng quát, thời gian vẫn giữ một nhiệm vụ khác biệt để giúp phân biệt hai khái niệm “đồng dạng thời gian” (timelike) và “đồng dạng không gian” (spacelike). Các sự kiện đồng dạng thời gian là những sự kiện nối liền nhau bởi nguyên lý nhân quả: tồn tại những vật thể hoặc ánh sáng có thể đi từ sự kiện này đến sự kiện kia để gây nên nhân quả. Các sự kiện đồng dạng không gian là những sự kiện không có dính dáng gì với nhau về nhân quả: không tồn tại những vật thể hoặc ánh sáng có thể đi kịp từ sự kiện này đến sự kiện kia để đảm bảo được nguyên lý nhân quả.

Hình 1. Một quả bóng chuyển động và đập vào một bức tường nằm trong một khối tạo nên một không-thời gian. Có hai cách cắt lát không-thời gian.
A / Trong cách thứ nhất (cách thông thường) ta cắt không- thời gian (cắt ngang ) theo từng thời điểm tạo nên một cuốn phim mô tả chuyển động của quả bóng Mỗi khung ảnh dẫn đến khung ảnh tiếp sau theo đúng các định luật vật lý.
B / Nếu dùng phép cắt lát thứ hai (cắt dọc) không theo hướng quá khứ tương lai mà theo hướng từ trái sang phải. Mỗi lát cắt vừa là một phần không gian vừa là một phần thời gian. Bên trái bức tường quả bóng xuất hiện ở hai vị trí còn bên phải bức tường quả bóng không xuất hiện.

A/ Hãy cắt lát không thời gian thành từng lát cắt từ quá khứ đến tương lai: mỗi lát cắt là một không gian ba chiều tại một thời điểm. Tổng các lát cắt đó  làm thành không-thời gian bốn chiều.

B/ Song nếu ta cắt theo một kiểu khác theo hướng Đông Tây thì mỗi lát cắt ba chiều lại là một hỗn hợp lạ lùng của các sự kiện đồng dạng không gian và các sự kiện đồng dạng thời gian.

Hai cách cắt lát này giống như cách ta cắt một ổ bánh mì theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều nằm ngang.

Cách cắt lát thứ nhất cho những hình ảnh không gian tại những thời điểm kế tiếp của thời gian.

Cách cắt lát thứ hai không có một hình ảnh tương tự nào: nó tương ứng với cách cắt không thời gian không phải từ quá khứ đến tương lai mà từ phía Đông sang phía Tây. Ví dụ của một lát cắt này là bức tường phía bắc của nhà bạn cộng với những điều gì sẽ xảy ra trong tương lai trên bức tường đó và từ phép cắt đó bạn có thể áp dụng những quy luật vật lý để tái lập các phần còn lại của cái nhà.

Thời gian lượng tử

Một mục đích tối thượng của vật lý là thống nhất lý thuyết tương đối rộng với lý thuyết lượng tử để tạo nên một lý thuyết duy nhất: lý thuyết lượng tử của hấp dẫn.

Ta gặp thêm nhiều rắc rối: lý thuyết lượng tử nói rằng các vật thể có nhiều cách hành xử khác với trong vật lý cổ điển ví như vận tốc và vị trí. Sự mô tả của một vật thể phải được thực hiện nhờ một hàm sóng biểu diễn trạng thái. Trạng thái này tiến triển liên tục theo thời gian và nhờ đó các nhà vật lý có thể tính được xác suất của điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Những điều này lại cho phép thời gian có những tính chất mới 2.

Thứ nhất, thời gian lại cho phép những nghịch lý xảy ra với những xác suất nhất định. Vậy thời gian cho phép sự tồn tại các nghịch lý.

Thứ hai, tùy theo thứ tự các phép đo mà chúng ta có thể thu được những kết quả khác nhau.

Thứ ba, cơ học lượng tử dẫn đến hiện tượng liên đới lượng tử (quantum entanglement). Từ đó có hiện tượng ma quái tác dụng từ xa (“spooky action at a distance”) trong nghịch lý ERP (Einstein, Rosen & Podolsky). Như vậy, theo Einstein phải tồn tại đồng hồ chủ mà chính lý thuyết tương đối của ông ngăn cấm.

Các nhà lý thuyết mong muốn loại bỏ thời gian khi xây dựng một lý thuyết thống nhất nhưng lại bối rối vì vai trò quan trọng của thời gian trong lý thuyết lượng tử: đó chính là nguồn gốc khó khăn trong quá trình hình thành một lý thuyết thống nhất.

Vậy thời gian đi đâu?

Như chúng ta biết, có nhiều phương án thống nhất lý thuyết hấp dẫn với lý thuyết lượng tử: Lý thuyết Dây (String theory), CDT (Causal Dynamical Triangulation ), Hình học không Giao hoán (Non Commutative geometry), LQG (Loop Quantum Gravity)…3.

Các phương án này được phân chia thành hai nhóm: nhóm thứ nhất lấy lượng tử làm cơ sở như trong lý thuyết dây Lý thuyết Dây (còn có thời gian), nhóm thứ hai muốn xuất phát từ lý thuyết hấp dẫn (có thể thời gian bị loại). Thực tế sự khác biệt giữa hai nhóm này rất mờ. Các nhà Lý thuyết Dây đang tìm cách loại bỏ thời gian.

Hình 2a. Bên trái hình vẽ ta dùng thời gian để đo tốc độ ánh sáng, nhịp đập của quả tim và vận tốc quay của một hành tinh và thu được theo thứ tự: 300.000 km/giây,73 nhịp đập/phút, 1vòng quay/ngày. Bên phải hình vẽ ta không dùng đến thời gian nữa và lấy một nhịp đập của trái tim làm đơn vị thì thu được theo thứ tự: 240.000 km/nhịp đập, 1 nhịp đập và 108.000 nhịp đập/1 vòng quay.
Hình 2b. Bên trái hình vẽ ta dùng đồng USD để tính giá trị của một cốc cà phê, 1 đôi giày và một chiếc ô tô đã qua sử dụng và thu được theo thứ tự: 2USD, 100USD và 2000 USD. Bên phải hình vẽ lấy giá trị một cốc cà phê làm đơn vị ta thu được theo thứ tự: 1 cốc cà phê,50 cốc cà phê / 1 đôi giày và 1000 cốc cà phê/một chiếc ô tô đã qua sử dụng.

Vào những năm 1950, 1960 khi John Wheeler và Bryce DeWitt tìm cách viết những phương trình Einstein dưới dạng giống như những phương trình của QED (Quantum Electrodynamics – Điện động lực học Lượng tử) cốt để sử dụng những phương pháp lượng tử hóa quen thuộc của QED  thì họ đã đi đến một kết quả hết sức bất ngờ: phương trình bây giờ được gọi là phương trình Wheeler – DeWitt hoàn toàn không chứa thời gian. Ký hiệu t biểu diễn thời gian đã bị loại mất. Điều này đã làm bối rối các nhà vật lý trong nhiều thập kỷ. Sao mà thời gian lại biến mất? Song nhìn lại ta thấy điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Như đã nói ở trên thời gian đã gần như biến mất từ lý thuyết tương đối tổng quát trước cả lúc các nhà vật lý có ý định thống nhất với lý thuyết lượng tử. Nếu nói một cách tường minh hơn thì thời gian không tồn tại. Carlo Rovelli (Đại học Marseille, Pháp) cùng với nhà vật lý người Anh Julian Barbour đã tìm cách viết lại lý thuyết lượng tử trong một khuôn khổ không chứa thời gian như lý thuyết tương đối đòi hỏi. Ý tưởng chính của hai tác giả là: nếu không tồn tại một thời gian tổng thể (global time) thì chúng ta cần nối liền một hệ thống vật lý này với một hệ thống vật lý khác. Thay vì theo dõi tóc trên đầu bạn đã bạc đi như thế nào theo thời gian, bạn có thể nối liền quá trình bạc tóc của bạn với quỹ đạo của vệ tinh. Thời gian trở nên thừa. Mọi sự thay đổi có thể mô tả không cần thời gian. (xem hình 2a,2b). Tương tự như vậy, tiền tệ thuận tiện hơn là trao đổi  hiện vật khi phải thanh toán một cốc cà phê: thời gian thuận tiện trong việc nối liền một hệ thống vật lý này với một hệ thống vật lý khác ví như quá trình bạc tóc với quỹ đạo vệ tinh. Và thời gian quả là một ảo giác thuận tiện hơn bất cứ điều gì trong vũ trụ như đồng tiền trong cuộc sống thường nhật. Song nếu loại bỏ thời gian thì chúng ta phải tư duy lại lý thuyết lượng tử.

Phục hồi thời gian

Một câu hỏi cấp bách là nếu chấp nhận hấp dẫn lượng tử thì phải giải thích vì sao vũ trụ dường như có thời gian? Ngay lý thuyết tương đối rộng khi hấp dẫn yếu và vận tốc nhỏ cũng có nhiều mẫu con thời gian mà tổng thể là một thời gian tựa Newton. Barbour & Rovelli còn gợi ý rằng thời gian (hay ít nhất ảo tưởng về thời gian) có thể xuất hiện từ điều không có gì cả (nothingness).

Năm 1931, nhà vật lý người Anh Nevill F.Mott xét sự va chạm của một hạt nhân helium với một nguyên tử. Ông phân hệ thành hai hệ con và sử dụng hạt nhân helium như một “đồng hồ” đối với nguyên tử còn lại. Điều đáng chú ý là nguyên tử xét tương đối với hạt nhân helium tuân theo một phương trình chuẩn phụ thuộc thời gian của lý thuyết lượng tử song ở đây một hàm số của không gian đóng vai trò của thời gian. Tuy rằng toàn hệ là không phụ thuộc thời gian song các hệ con lại phụ thuộc. Như vậy, trong toàn hệ thời gian đã ẩn núp trong các hệ con (Hình 2a,2b).

Toàn vũ trụ có thể không có thời gian song hãy tưởng tượng vũ trụ bị phân chia thành nhiều hệ con thì một số hệ con lại đóng vai trò “đồng hồ” cho các hệ con khác. Chúng ta cảm nhận thời gian chỉ vì chúng ta theo bản chất là một hệ con.

Nhà triết học Pháp Maurice Merleau-Ponty nói rằng, thời gian bản thân thực tế không chảy và sở dĩ ta cảm nhận dòng chảy của thời gian vì “ta đã lén đặt vào dòng sông một chứng nhân của dòng chảy”. Như vậy, khuynh hướng tin rằng thời gian đang chảy là hệ quả của việc quên mất rằng chúng ta là một hệ con với các mối liên hệ với vũ trụ trong bức tranh chung. Merleau-Ponty đã nói về những trải nghiệm chủ quan của chúng ta về thời gian và đến bây giờ thì chúng ta phải đoán nhận được rằng thời gian khách quan có thể giải thích được như là hệ quả của những mối quan hệ giữa các hệ con của vũ trụ. Thời gian chỉ tồn tại bằng cách phân chia vũ trụ thành những hệ con và tìm ra các mối quan hệ giữa chúng.

Trong bức tranh đó, thời gian vật lý đột sinh từ việc chúng ta nhận thức bản thân như một hệ tách rời với mọi thực thể khác.

Kết luận

Vậy thời gian là không tồn tại độc lập. Ta cảm nhận dòng chảy của thời gian chỉ vì ta là một hệ con có nhiều mối quan hệ với các hệ con khác trong vũ trụ. Cách nhìn mới mẻ này có thể giúp các nhà vật lý trong việc xây dựng một lý thuyết thống nhất hấp dẫn và lượng tử và các nhà triết học trong việc xây dựng một nhận thức luận mới đối với không-thời gian và vật chất của thế giới khách quan.

Cao Chi biên dịch / TiaSang
———
Tài liệu tham khảo
[1] Craig Callender, Is time an illusion? Scientific American, tháng 6/ 2010.
[2] Cao Chi, Cơ Học Lượng Tử: từ quan điểm Einstein đến quan điểm tương quan, KHTQ số tháng 9 / 2008.
[3] Bạn đọc có thể tìm thấy các lý thuyết này trong “Kỷ yếu Max Planck 2009 (Cao Chi , Tồn tại chăng một lý thuyết của tất cả)”

Web3


Đầu năm nói chuyện Web3

Nghĩ cũng vất vả cho những người muốn bám theo các chuyển động công nghệ, hết “dữ liệu lớn” đến “học máy”, hết “trí tuệ nhân tạo” đến “công nghệ 4.0”. Nay thêm một khái niệm mới đang trở nên thời thượng, chưa biết sẽ mở ra một giai đoạn mới của Internet hay chỉ là một cơn sốt chóng qua – đó là Web3.

 Ảnh: aax.com

Đây là giai đoạn thứ 3 trong quá trình “tiến hóa” của thế giới Internet. Lạ là 2 đời trước gọi là Web 1.0 và Web 2.0, nhưng thế hệ mới nhất không gọi Web 3.0 hay Web 3 mà hầu hết đều viết là Web3.

Hết tĩnh, đến động, rồi phi tập trung

Web 1.0 là các trang web tĩnh vào những năm 1990, chỉ hiển thị văn bản, toàn là chữ vì ảnh được dùng hạn chế; càng nhiều ảnh, tốc độ tải về càng chậm, có lúc gõ địa chỉ rồi phải chờ một lúc, toàn bộ trang mới hiện lên màn hình. Lúc đó, bấm vào đường dẫn, máy tự động chuyển chúng ta sang trang khác đã là một sự diệu kỳ. Với Web 1.0, chèn video là điều xa xỉ và ít ai làm, thông tin chỉ đi một chiều từ web đến người xem.

Đến đầu thế kỷ này, Web 2.0 thay chân Web 1.0 để biến Internet thành một thế giới động, có tương tác hai chiều, hình ảnh và video đủ cả. Cứ nhìn vào những gì Gmail có thể làm được trên nền tảng web mới thấy Web 2.0 đã đi rất xa so với Web 1.0. Hiện nay người dùng vào Facebook, tương tác đủ kiểu, từ bấm like đến gõ nhận xét, từ tạo ra một mẩu chuyện mới đến phát video trực tuyến cho cả ngàn người xem. Cần lưu ý người ta dùng Web 2.0 nhưng không chỉ trình duyệt dùng trên máy tính mà còn các ứng dụng trên điện thoại di động và các thiết bị khác.

Nay, theo nhận định của một số tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, giai đoạn Web3 đã bắt đầu, dù mới manh nha nhưng sẽ thay đổi tận gốc rễ cách con người sử dụng Internet. Web3 có thật hay không, bao giờ nó phổ biến hay Web3 chỉ là cách truyền bá cho các loại tiền mã hóa, cho giới mua bán NFT dụ dỗ người mới – đến nay vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát.

Dù có nhiều người hình dung Web3 theo những cách khác nhau, cái nguyên lý ai nấy đều đồng ý là Web3 khác các đời web trước ở chỗ “phi tập trung”. Cả tỉ người dùng phải dựa vào Google để tìm kiếm thông tin, nhận và gởi email; dựa vào Facebook để duy trì liên lạc với bạn bè; vào Spotify để nghe nhạc; vào Netflix để xem phim. Các nơi này đóng vai một trung tâm, một đầu mối để các bên gặp nhau mà giao dịch như ca sĩ gặp người nghe, diễn viên gặp người xem, nhà quảng cáo gặp khách tiêu dùng. Đó là tính chất tập trung của Web 2.0. Với thế hệ Internet 3.0 thì ngược lại, vì thay cho các app (ứng dụng) trên Web3 sẽ là các dApp (ứng dụng phi tập trung).

Yahoo Finance: Web3

Người ta kỳ vọng Web3 sẽ loại bỏ các tổ chức trung gian hiện đang ăn một phần rất lớn doanh thu của các bên tạo ra. Trên lý thuyết, Web3 sẽ giúp ca sĩ tiếp cận trực tiếp với người nghe, nhận thù lao thẳng, không chia hoa hồng cho ai. Web3 chia tiền quảng cáo cho người dùng Facebook chứ không để nơi này hưởng trọn như bây giờ. Nói cách khác, Web3 là một nền tảng “dân chủ hóa” Internet, đưa nó về lại với các ý tưởng nguyên thủy, ai nấy bình đẳng như nhau, không chịu lệ thuộc vào các ông lớn công nghệ.

Lịch sử tiến hóa thế giới web. Ảnh: mozartcultures.com

“Nhiên liệu” của Web3

Để thực hiện nguyên lý “phi tập trung”, các máy tính kết nối với nhau đều ngang hàng, Web3 phải dựa vào công nghệ blockchain. Nghe đến đây sẽ có nhiều người nản vì đụng phải khái niệm “chuỗi khối” mà họ đã ghét hay bó tay không thể hiểu. Cứ hình dung mỗi máy tính là một khối, liên kết với nhau một cách chặt chẽ thành chuỗi để duy trì một cuốn sổ cái, máy nào cũng như nhau, ai ghi thêm gì vào đều phải được toàn bộ các máy trong chuỗi chấp nhận. Vì thế, cuốn sổ cái này ai cũng truy cập được nhưng không thể một ai tự mình sửa chữa thông tin.

Như vậy, sau này dùng Web3 để mua hàng, nghe nhạc, coi phim, chơi game, tham gia mạng xã hội… tất cả đều sử dụng công nghệ blockchain, về lý thuyết sẽ tạo ra các mối liên kết, dù đó là để trả tiền, nhận tiền, đăng nội dung, tải nhạc… Không có máy chủ, không có tổ chức đầu mối mang tính tập trung – tức không có Mark Zuckerberg phán bạn viết như thế này là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi, phải xóa thôi.

Còn nền tảng kỹ thuật của Web3 phải như thế nào để giải quyết hàng loạt các vấn đề như vận hành blockchain cần nguồn năng lượng lớn, phí “xăng nhớt” duy trì blockchain cao, ai đứng ra phân xử nếu có tranh chấp, làm sao ngăn ngừa đạo nhạc, đạo phim, thậm chí lừa đảo lấy hết hàng hóa… thì chưa có tài liệu nào về Web3 nói cho cặn kẽ.

Ted talk : web3

Hiện nay các nơi ứng dụng Web3 ở mức sơ khai thì tặng người dùng các token như các đồng xu ảo sau này sẽ dùng vào nhiều việc như tiền để trả dịch vụ đọc báo hay phiếu bầu để quyết định một số vấn đề được đưa ra để trưng cầu. Thị trường NFT (chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên thế giới ảo) đang tiến hành trên Web3 và các giao dịch tiền mã hóa phi tập trung, tức không có công ty nào đứng ra làm chủ xị, không có con người điều hành, tất cả tiến hành giao dịch với nhau một cách tự động thông qua các hợp đồng thông minh cũng là một dạng Web3.

 Ảnh: paxful.com

Hoài nghi và kỳ vọng

Mặc dù hầu hết giới công nghệ đều thừa nhận blockchain sẽ có nhiều ứng dụng thú vị trong tương lai chứ không chỉ dùng để quản lý tiền mã hóa như Bitcoin hay Ether, nhưng cũng không ít người cho rằng khái niệm Web3 hiện đang được thổi phồng quá đáng, đặc biệt là việc mua bán NFT tiền triệu, tiền tỉ. Một điều lạ mà nhân loại nhiều lần chứng kiến, hễ đẻ ra một thứ công nghệ mới thì y như rằng một thời gian ngắn sau sẽ có kẻ tận dụng nó để làm điều xấu như máy tính và virus, tiền mã hóa và lừa đảo đầu tư đa cấp…

Web3 vận hành trên blockchain hay trên các hợp đồng thông minh – mà những thứ này do con người soạn ra nên nó có bảo đảm an toàn hay không tùy thuộc vào tay nghề và đạo đức của người lập trình. Hai bên giao dịch với nhau bằng một hợp đồng thông minh nhưng một bên cố ý cài cắm các điều khoản gài bẫy bên kia, nếu không phát hiện mà cứ ký thì dù “thông minh” vẫn xảy ra khả năng bị lừa.

Ở hướng kỳ vọng, người ta mong Web3 sẽ phá vỡ thế độc quyền của các đại gia công nghệ, từ Google đến Apple, từ Facebook đến Twitter… Thử nghĩ mà xem, hiện nay có ai đủ khả năng tạo ra một mạng xã hội khác để cạnh tranh với Facebook – nó quá lớn, số người dùng áp đảo nên hàng loạt mạng tìm cách ngoi lên nhưng không cạnh tranh nổi. Ai có thể xây một ngôi nhà chứa các ứng dụng trên điện thoại di động để người dùng vào tải về, trừ phi phải khép mình núp bóng vào App Store hay Google Play. Nếu Web3 thành công, sẽ có hàng loạt Facebook mới ra đời do người dùng xây dựng nên và tự họ quản lý.

Nhưng mới tuần trước, hai nhân vật nổi tiếng trong làng công nghệ đã lên tiếng chê bai Web3. Cựu giám đốc điều hành Twitter là Jack Dorsey cho rằng Web3 nếu vận hành cũng sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của các quỹ đầu tư mạo hiểm. Ông viết trên Twitter: “Bạn không sở hữu được Web3 đâu. Các quỹ đầu tư mạo hiểm và đối tác nắm hết. Web3 sẽ không bao giờ thoát được vòng kiềm tỏa của họ. Suy cho cùng, nó sẽ là một hình thái tập trung với một cái nhãn khác mà thôi”. Elon Musk, ông chủ Hãng Tesla, thì nói Web3 là một từ marketing kêu rổn rảng hơn là một thực tế. Cũng trên Twitter, ông này viết: “Có ai thấy Web3 đâu không? Tôi không tìm ra nó”.

Web3 hiện mới ở mức “tiềm năng to lớn”, trên đó có cả những người say mê xây dựng các nền tảng cho nó, cũng có người săm soi các khe hở để lừa đảo làm giàu và nhiều nhất là giới kinh doanh đang thích nghi với nó để soạn các lời có cánh, chiêu dụ đủ loại khách hàng tham gia kẻo lỡ cơ hội. Người bình tĩnh chỉ cần nhớ khái niệm blockchain được rao giảng cả chục năm nay, thử hỏi nó đã được ứng dụng vào việc gì thật sự có ích chưa, ngoại trừ quản lý tiền mã hóa và các loại NFT? “Phi tập trung” đồng nghĩa 10 người 10 ý, rất khó để những con người say mê ý tưởng “phi tập trung” ngồi lại với nhau để xây dựng các chuẩn mực cho thế giới Web3 này.

Michael Jordan, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, cùng con trai là Jeffrey Jordan vừa thành lập Công ty Heir để kết nối các danh thủ thể thao với người hâm mộ thông qua Web3. Bỏ qua các ngôn ngữ có cánh thường thấy trong các thông cáo báo chí, có thể thấy Heir sẽ làm một ứng dụng HEIR để phân phối một token xây dựng trên công nghệ chuỗi khối Solana. Trên nền tảng này, các vận động viên và người hâm mộ có thể gặp nhau, dùng token này để mua đồ lưu niệm, xem video độc quyền, mua ảnh có chữ ký… Chưa biết ứng dụng này có thành công hay không vì năm 2022 mới ra mắt, nhưng về nguyên tắc, vẫn chưa “phi tập trung” hẳn vì các bên còn dựa vào một công ty điều hành làm trung gian là Heir của gia đình Jordan.

XÊ NHO / TTCT

[2022] Cùng nhau lập Bảng Tầm Nhìn (vision board)


dream board
Ảnh minh hoạ

Bật mí 6 bước lập bảng tầm nhìn chi tiết

Bảng tầm nhìn (vision board) là công cụ vô cùng hữu ích trong phát triển bản thân. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng bảng tầm nhìn – cũng như ứng dụng trong thực hành liên tưởng (visualization) cho mục tiêu thành công trong cuộc sống.

Vision board là gì?

Nói một cách dễ hiểu, bảng tầm nhìn (vision board) hay bảng ước mơ (dream board) là một chiếc bảng bất kỳ bạn sử dụng để ghép nối những câu từ và hình ảnh liên quan đến mục tiêu – ước mơ của bạn lại với nhau. Những câu từ và hình ảnh này sẽ đóng vai trò cơ sở cho bạn thực hành hình dung (visualization) – một trong những kỹ thuật được áp dụng phổ biến nhất trong cải thiện hiệu suất.

Hiện nay, bạn có thể dễ dàng tìm mua các mẫu vision board có sẵn tại cửa hàng hoặc trên online. Thậm chí, bạn có thể sử dụng đến những thứ đơn giản như nút chai hoặc bảng áp phích để làm thành bảng tầm nhìn. Bằng cách mô tả trực quan về mục tiêu của bạn trong một không gian cụ thể, bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy và ghi nhớ những điều bản thân mong muốn đạt được hơn.

Quan sát bảng tầm nhìn hàng ngày và tưởng tượng ra chính bạn trong đó – đây là một trong những phương thức hữu hiệu nhất để thực hành Luật hấp dẫn (The Law hof Attraction).

Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu Luật hấp dẫn là gì – Đây là một trong những quy luật phổ quát nhất của vũ trụ. Hiểu được luật hấp dẫn và áp dụng trong cuộc sống, đó là bạn đã đi được nửa chặng đường tiến tới thành công và hạnh phúc lâu dài

Lợi ích của Vision board

Tuy đơn giản, bảng tầm nhìn (vision board) là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để trực quan hóa hiện tại và tương lai của bạn. Những bức ảnh ghép đầy cảm hứng đóng vai trò như hình ảnh của bạn về tương lai – một ví dụ, ý tưởng hoặc mô tả hữu hình về nơi bạn sẽ đến. Nói ngắn gọn, vision board là mô tả sinh động cho ước mơ và cuộc sống lý tưởng của bạn.

“Não bộ của bạn sẽ hoạt động không ngừng nghỉ để hiện thực hóa những tuyên bố của bạn trong tiềm thức. Và khi những tuyên bố đó biến thành sự khẳng định và hình ảnh hóa mục tiêu của bạn, đó cũng chính là lúc bạn đã sẵn sàng để trở thành con người mình mơ ước”

Jack Canfield

“Một bức tranh có giá trị bằng ngàn lời nói”. Tâm trí luôn phản ứng mạnh mẽ với những kích thích thị giác. Bằng cách hình ảnh hóa mục tiêu, bạn sẽ được truyền cảm hứng hành động mạnh mẽ – cảm xúc này sau đó sẽ trở thành nguồn năng lượng cần thiết để Luật hấp dẫn phát huy tác dụng trong cuộc sống của bạn.

hình ảnh về ước mơ

Ứng dụng bảng tầm nhìn trong quá trình đặt mục tiêu (goal setting)

Bằng cách đặt bảng tầm nhìn ở một nơi có thể nhìn thấy hàng ngày, bạn sẽ đảm bảo bản thân thường xuyên được nhắc nhở về cuộc sống hằng mong ước. Sự hình dung này sẽ kích hoạt năng lực sáng tạo của sức mạnh tiềm thức, cũng như lập trình não bộ để phát hiện ra các nguồn lực sẵn có luôn tồn tại xung quanh. Thông qua Luật hấp dẫn, hình dung cũng là cách để bạn “hấp dẫn” những con người, nguồn lực và cơ hội cần thiết để bạn có thể đạt được mục tiêu đề ra.

vision board examples - smart goals

Thực hành hình dung (visualization) thường xuyên mỗi ngày sẽ góp phần truyền cảm hứng cho bạn đạt được mục tiêu đề ra. Bạn sẽ dần nhận thấy bản thân đang làm những việc cần thiết để đưa bạn đến gần hơn với cuộc sống lý tưởng như:

 • Tình nguyện đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong công việc
 • Tích cực phát biểu trong các cuộc họp tại công sở
 • Sẵn sàng xin sự giúp đỡ khi cần thiết
 • Dám chấp nhận rủi ro trong cuộc sống và công việc – để có cơ hội phát triển từ đó.

Cách lập bảng tầm nhìn (Vision board)

Bí quyết lập bảng tầm nhìn (vision board) là tìm những hình ảnh tiêu biểu, mang tính biểu trưng cho những trải nghiệm, cảm xúc và tài sản mà bạn muốn “hấp dẫn” vào cuộc sống – từ đó đưa lên lên bảng tầm nhìn của bạn. Hãy thể hiện sự sáng tạo trong quá trình này. Sử dụng hình ảnh, tạp chí, mạng Internet – bất cứ thứ gì bạn thấy có thể truyền cảm hứng cho mình.

Bạn có thể cân nhắc đưa chính hình ảnh bản thân lên bảng tầm nhìn này. Hãy chọn một bức ảnh được chụp khi bạn đang vui vẻ. Ghi lên trên đó những lời khẳng định, câu nói truyền cảm hứng, danh ngôn và suy nghĩ của bản thân. Chọn những từ ngữ và hình ảnh mang lại cho bạn sự thoải mái và động lực phấn đấu.

Cách lập bảng tầm nhìn How to make vision board

Bạn cũng có thể sử dụng bảng tầm nhìn để mô tả các mục tiêu và mơ ước trong mọi lĩnh vực cuộc sống – hoặc chỉ một lĩnh vực cụ thể mà bạn đang tập trung phát triển. Giữ bảng tầm nhìn thật gọn gàng và chỉ viết những nội dung cần thiết lên trên đó. Tránh để vision board trông lộn xộn hoặc hỗn loạn – lẽ đương nhiên, bạn đâu có muốn “hấp dẫn” sự hỗn loạn vào cuộc sống của mình, đúng không?

Chỉ sử dụng những từ và hình ảnh thể hiện tốt nhất mục đích, tương lai lý tưởng của bạn – cũng như những từ ngữ khơi dậy cảm xúc tích cực trong bạn. Ưu tiên sự đơn giản và rõ ràng khi xây dựng vision board. Quá nhiều hình ảnh và thông tin sẽ khiến bạn phân tâm và khó tập trung vào mục đích cụ thể.

ý tưởng vision board ideas

Nếu bạn đang cố gắng hình dung và thay đổi nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, hãy cân nhắc lập nhiều bảng tầm nhìn khác nhau. Bạn có thể sử dụng một bảng cho các mục tiêu cá nhân, và một bảng khác cho các mục tiêu nghề nghiệp và tài chính. Thậm chí, bạn có thể đặt bảng tầm nhìn nghề nghiệp tại văn phòng, trên bàn làm việc – như một nguồn động lực cho chính bản thân. Dù quyết định làm gì, hãy nghiên cứu kỹ cách lập bảng tầm nhìn – và sử dụng nó thường xuyên – để hiện thực hóa những ý tưởng và ước mơ của bạn.

Quy trình 6 bước lập bảng tầm nhìn

Dưới đây là quy trình 6 bước đơn giản để xây dựng bảng tầm nhìn (vision board) hiệu quả.

1. Lập danh sách các mục tiêu bạn muốn đạt được trong năm tới

Trước tiên, bạn cần xác định rõ mục tiêu bạn muốn đạt được là gì. Hãy dành chút thời gian để tìm hiểu chính xác định nghĩa của bạn về cuộc sống lý tưởng – cùng những gì bạn cần hoàn thành trong 12 tháng tới để đưa bản thân đến gần hơn với mơ ước của mình. Trong quá trình này, bạn cũng có thể sử dụng các kỹ thuật thiền định để đảm bảo tâm trí minh mẫn và phát triển trực giác.

2. Thu thập hình ảnh từ sách báo cũ

Sách báo cũ là một trong những nguồn cung hình ảnh tốt nhất cho vision board của bạn. Ban có thể lục tìm lại kho sách trong nhà, mượn bạn bè, hoặc ra các sạp báo/ cửa hàng tiện dụng để sắm cho mình những cuốn sách truyện, tạp chí… đẹp nhất.

3. Lựa chọn những hình ảnh thể hiện mục tiêu và truyền cảm hứng cho bạn

Hãy lên lịch vài giờ vào buổi tối trong tuần (hoặc cuối tuần) để lựa chọn những bức ảnh biểu trưng cho mục đích bạn đang theo đuổi. Hình ảnh được lựa chọn phải đủ để bạn cảm nhận ý nghĩa mong muốn từ đó.

Lấy ví dụ, bạn đang có kế hoạch chuyển nhà về quê. Đừng quá lo lắng nếu không thể tìm thấy một tấm hình thể hiện chính xác “ngôi nhà mơ ước” của bạn. Chỉ một bức tranh hoàng hôn bình dị cũng sẽ đủ để truyền cảm hứng cho bạn. Hoặc nếu bạn đang trên hành trình tìm kiếm bạn đời, đừng phí thời gian kiếm một bức ảnh thể hiện hình mẫu “người trong mộng” của bạn. Thay vào đó, hãy tìm bức ảnh đại diện cho tình yêu – hình ảnh hai người nắm tay nhau, hoặc chỉ đơn thuần là bức vẽ một trái tim.

mục tiêu cuộc sống - life goal

4. Ghép các tấm ảnh lại với nhau

Khi đã thu thập đủ ảnh, đã đến lúc bắt tay xây dựng bảng tầm nhìn của bạn! Chuẩn bị một mảnh giấy/ tấm bìa mềm từ trước, sau đó dán các bức tranh của bạn lên – theo bố cục mà bạn cảm thấy ưng ý nhất.

5. Khơi nguồn cảm hứng bằng những lời khẳng định tích cực

Trọng tâm của vision board không phải là những ước vọng vật chất – mà là CẢM GIÁC của bạn. Vì lý do này, hãy thêm vào bảng tầm nhìn các từ ngữ khẳng định tích cực nhằm mô tả cảm xúc mỗi ngày của bạn (ví dụ: “vui vẻ”, “dồi dào”, “mạnh mẽ”, “không sợ hãi”, “yêu thích”, “lành mạnh”,“yêu thương”, “tài chính dư dả”, v.v…).

Hãy dành thời gian để lập danh sách các từ ngữ mô tả cách bản thân BẠN muốn cảm nhận về cuộc sống, kế hoạch và mục tiêu cần hoàn thành. Bạn có thể tham khảo trên sách báo, hoặc tự viết ra theo suy nghĩ của bản thân. Sau đó, thể hiện những từ ngữ này lên bảng tầm nhìn – một cách hấp dẫn trực quan.

6. Dành một vài phút chiêm nghiệm bảng tầm nhìn mỗi ngày

Để phát huy toàn bộ tác dụng của bảng tầm nhìn (vision board), điều quan trọng là bạn phải đặt nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Hãy dành vài phút để nhìn lại bảng tầm nhìn của mình ít nhất 1-2 lần mỗi ngày.

Bạn có thể quan sát bảng tầm nhìn ngay trước khi phác thảo kế hoạch hay bảng tầm nhìn mới – đây là cơ sở để bạn ghi nhớ những mục tiêu cần hoàn thành, cũng như rèn luyện tâm trí để “hấp dẫn” những điều tích cực bạn mong muốn vào cuộc sống. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm việc này mỗi đêm trước khi ngủ – đây là cách rất hay nhằm thúc đẩy tiềm thức nghĩ ra những ý tưởng mới trong giấc ngủ. Nhờ vậy, bạn sẽ thức dậy vào buổi sáng hôm sau tràn đầy động lực thành công – cũng như nhận thức rõ những cơ hội và hành động cần thiết để tiến gần hơn đến cuộc sống hằng mơ ước.

Bí quyết sử dụng bảng tầm nhìn (vision board)

Sau khi hoàn thành bảng tầm nhìn của bạn, hãy thử để nó trên tủ, cạnh giường ngủ của bạn – ở vị trí thoáng đãng mà bạn có thể thường xuyên nhìn thấy. Dành thời gian mỗi sáng/ tối để hình dung, khẳng định, tin tưởng và ghi khắc mục tiêu của bạn vào trong tâm trí.

Việc dành thời gian thực hành hình dung (visualization) vào buổi tối ngay trước khi đi ngủ có tác dụng rất đặc biệt. Những suy nghĩ, hình ảnh bạn liên tưởng đến trong 45 phút cuối cùng trước khi đi ngủ sẽ được lặp đi lặp lại suốt đêm trong tiềm thức của bạn. Trong khi đó, những suy nghĩ và hình ảnh đầu tiên trong ngày sẽ tạo thành nguồn cảm hứng tích cực cho bạn đạt tới tương lai hằng mong muốn.

sức mạnh tiềm thức subconscious mind

Khi thời gian trôi qua và ước mơ của bạn bắt đầu thành hiện thực, hãy nhìn vào vision board của bạn – đây là lúc bạn nhận thấy luật hấp dẫn đang hoạt động trong cuộc sống của mình. Đừng xóa bỏ những hình ảnh thể hiện các mục tiêu đã thành hiện thực. Những cột mốc này là lời nhắc nhở trực quan sinh động về những điều tốt đẹp bạn đã “hấp dẫn” một cách có ý thức vào cuộc sống của mình.

Nếu có thể, bạn nên viết thêm ngày và thời gian cụ thể lên bảng tầm nhìn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Luật Hấp dẫn đáp ứng nhanh chóng như thế nào những năng lượng, cam kết và mong muốn của bạn. Vision board sẽ là nơi ghi lại hành trình phát triển bản thân, hiện thực hóa ước mơ và thành tích của bạn – với từng cột mốc cụ thể. Nó sẽ trở thành bản ghi chép về hành trình phát triển, nhận thức và học hỏi hằng ngày của bạn. Chắc chắn, bạn sẽ muốn lưu giữ lại nó làm tư liệu đối chiếu trong những năm tới.

Mỗi năm, bạn hãy cố gắng lập một bảng tầm nhìn (vision board) mới. Cùng với quá trình phát triển, ước mơ của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Bảng tầm nhìn cần phải được lưu giữ và trân trọng – nó ghi lại không chỉ ước mơ, mà còn là quá trình phát triển và thành tựu của bạn.

Mẫu vision board hoàn chỉnh

Sau đây là một ví dụ mẫu về bảng tầm nhìn cá nhân mà bạn có thể tham khảo làm nguồn cảm hứng cho chính mình.

Mẫu bảng tầm nhìn - vision board template

Ngoài ra, bạn có tham khảo thêm một số vision board template tại link Pinterest sau đây: https://www.pinterest.com/scrappinmichele/vision-board-samples/.

Để vision board trở thành một phần cuộc sống của bạn

Hãy thường xuyên nhìn vào bảng tầm nhìn mỗi ngày – và cảm nhận nguồn cảm hứng mà nó mang lại cho bạn.

Hãy nắm giữ nó trong tay và ý thức rõ tương lai của bạn đang được thể hiện trên đó.

Đọc to những lời khẳng định hàng ngày và những câu nói truyền cảm hứng.

Hình dung chính bản thân đang sống theo mong muốn đó.

Cảm nhận bản thân trong tương lai mà bạn đã vạch ra.

Hãy giữ vững sự tin tưởng vào bản thân – rằng thành công cuối cùng sẽ đến với bạn.

Thể hiện lòng biết ơn với những điều tốt đẹp đã và đang hiện hữu trong cuộc sống.

Thừa nhận những mục tiêu đã hoàn thành, cũng như những thay đổi đã xảy ra trong cuộc sống của mình.

Thực hành nhìn vào bảng tầm nhìn trước khi đi ngủ và mỗi khi thức dậy.

cuộc sống mơ ước ideal life

Lời kết

Bảng tầm nhìn (vision board) là một công cụ đơn giản – nhưng vô cùng hữu hiệu – để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là nguồn cảm hứng cho bạn sẵn sàng lên kế hoạch cho bảng tầm nhìn của riêng mình – cũng như sẵn sàng cho thành công lớn hơn trong tương lai.

——

6 ý tưởng tạo một Vision Board (Bảng tầm nhìn) hoàn hảo giúp bạn đạt được mục tiêu của mình

Để nắm bắt được ước mơ và đặt ra những mục tiêu phát triển có thể khiến bạn mất rất nhiều thời gian để tư duy và suy ngẫm. Tuy nhiên, để đạt được thành tựu đòi hỏi ở bạn nhiều thứ hơn không chỉ là sự chăm chỉ và quyết tâm, bạn cần phối hợp toàn bộ tâm trí thì mới có thể đạt được mục tiêu của mình. Đây là lý do tại sao tạo Vision Board là điều cần thiết – tức là bạn sẽ sử dụng những hình ảnh liên tưởng để kích thích và thôi thúc các hoạt động tiềm thức của bạn.

Trong bài viết này, VietsourcingHR sẽ giúp bạn tìm thấy một số ý tưởng về Vision Board khiến bạn hình dung rõ ràng hơn về ước mơ và mục tiêu của bạn về nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.

Vision Board thực sự là gì? Vision Board là hình ảnh về tương lai của bạn. Hình tượng hóa nơi mà bạn muốn tới.

Vision Board là một đại diện trực quan về những ước mơ và mục tiêu mà bạn đang hướng tới. Nó là sự lồng ghép hình ảnh và ý nghĩa ngôn từ nhằm kích thích trí tưởng tượng của bạn và làm cho bạn dễ dàng hình dung mục tiêu. Một trong những lý do chính để một Vision Board trở nên quan trọng đó là cung cấp một lời nhắc nhở hàng ngày về mục tiêu và ước mơ của bạn. Ngoài ra, bằng cách mỗi ngày đều hình dung trước “hình ảnh lý tưởng về tương lai”, bạn sẽ tìm thấy được cảm xúc, động lực và năng lượng để theo đuổi và đạt được ước mơ của mình.

Một lý do khác để nên có Vision Board hoàn hảo là nó buộc bạn phải suy nghĩ rõ ràng hơn về những gì bạn muốn cho tương lai. Điều này giúp bạn tập trung khi đưa ra lựa chọn về những gì đang theo đuổi. Vision Board cũng giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào hành động bất cứ lúc nào có cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình. Bởi vì bạn đã liên tục nuôi dưỡng tâm trí với thông tin trực quan về một cái gì đó, tâm trí của bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho bạn khi nó tiếp xúc với bất kỳ cơ hội nào liên quan. Nó cũng sẽ kích thích bạn hành động. Do đó, bạn có thể luyện tập tâm trí để nắm bắt các cơ hội cùng với Vision Board.

Dreams vision board concept with success and travel, flat isolated vector illustration

5 bước để tạo một Vision Board 

Để tạo ra một Vision Board phù hợp với ước mơ và tầm nhìn cá nhân của bạn đồng thời thúc đẩy bạn đạt được thành tựu dựa theo những gì đã đặt ra, bạn có thể thực hiện các bước sau: 

1. Suy ngẫm và viết ra những ước mơ, mục tiêu 

 Điều gì quan trọng nhất đối với bạn? Những mục tiêu lớn trong cuộc đời bạn là gì? Bạn muốn đạt được điều gì trong năm sau, ba năm hay năm năm sau nữa? Những điều bạn muốn đạt được trong cuộc sống của bạn là gì? Hãy suy nghĩ về những câu hỏi này, sau đó viết ra. 

2. Sưu tầm hình ảnh có liên quan đến mục tiêu

Sau khi viết các mục tiêu, đây là thời điểm để bạn hình dung chúng. 

Hãy bắt đầu thu thập những hình ảnh có liên quan đến con người, nơi chốn, đồ vật, văn bản, trích dẫn hoặc ngay cả những bức ảnh của chính bạn cũng có thể đại diện cho những hình ảnh trong tâm trí bạn. Bạn có thể cắt chúng trong tạp chí hoặc tìm hình ảnh trên internet. 

Nhập từ khóa tìm kiếm trên các trang như Pinterest, nó sẽ trả về vô số hình ảnh có liên quan đến tìm kiếm của bạn. 

3. Ghép ảnh từ bộ sưu tập của bạn 

Sắp xếp những hình ảnh bạn đã tìm được, sau đó ghép chúng lại, sắp xếp vào mỗi mục để có thể nhìn thấy dễ dàng. Bạn có thể đặt những hình ảnh này trên máy bay giấy, thẻ đeo, bảng áp phích, v.v…

4. Cá nhân hóa Vision Board 

Sử dụng ngôn ngữ của riêng bạn vào Vision Board, bạn có thể đánh dấu, sơn, dán stickers, thẻ trích dẫn, v.v. thêm từ ngữ vào những hình ảnh cũng là 1 cách truyền cảm hứng cho bạn. 

5. Trưng bày Vision Board 

Trưng bày Vision Board của bạn ở nơi bạn có thể nhìn thấy nó mỗi ngày như: đặt trong phòng ngủ, văn phòng hoặc bất kỳ nơi nào dễ thấy.

Ý tưởng tạo Vision Board để đạt được mục tiêu của bạn

Để thực sự thành công, các khía cạnh chính trong cuộc sống của bạn phải được đem ra xem xét. Do đó, khi tạo Vision Board, hãy tạo các cột khác nhau cho từng khía cạnh của cuộc sống như:

 • Sức khỏe thể chất
 • Cuộc sống gia đình và các mối quan hệ
 • Công việc và sự nghiệp
 • Tiền bạc và mức độ hài lòng
 • Sức mạnh tâm linh
 • Sức mạnh tinh thần

Nếu bạn có không gian, bạn cũng có thể tạo Vision Board cho từng khía cạnh riêng điều đó sẽ làm cho Vision Board của bạn không còn bị cồng kềnh. Dưới đây là một số mẹo để tạo Vision Board cho từng khía cạnh mà tôi đã đề cập. 

How to Make a Vision Board of Your Dreams | Sydne Style

1. Sức khỏe thể chất

Bạn phải giữ gìn vóc dáng, sức khỏe và toát ra năng lượng thể chất tối ưu để đối mặt với các nhu cầu hàng ngày. Đây là điều bạn có thể đặt lên Vision Board của mình để nhắc nhở bản thân mỗi ngày.

Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng giảm cân, bạn có thể tìm hình ảnh về hình mẫu cơ thể lý tưởng dành cho bạn; đây có thể là người mà bạn ngưỡng mộ, người mẫu, vận động viên, một câu chuyện giảm cân thành công hoặc bất kỳ hình ảnh đại diện nào đó cho những gì bạn mong muốn.

Nếu có một số loại thực phẩm mà bạn nghĩ rằng bạn muốn kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn để giữ sức khỏe, hãy tìm những hình ảnh đó. Bạn cũng có thể tìm thấy một số trích dẫn về cuộc sống lành mạnh, ghép thành bộ sưu tập và đặt chúng vào Vision Board của bạn.

2. Cuộc sống gia đình & các mối quan hệ 

Bạn phải cân nhắc về việc tận hưởng sự bình yên, hòa thuận, hạnh phúc trong gia đình và các mối quan hệ của bạn. Do đó, hãy nuôi dưỡng tâm trí bằng những hình ảnh truyền cảm hứng hàng ngày để định hình suy nghĩ, hành vi và cách ứng xử trong cuộc sống gia đình.

Hãy bắt đầu bằng cách viết ra những gì bạn mong muốn cho gia đình và các mối quan hệ của bạn. Có thể liên quan đến việc sống trong một ngôi nhà mơ ước, hoặc bạn cùng với người yêu xách vali đến 1 hòn đảo nào đó để nghỉ mát. Hay cũng có thể ở dạng lời khẳng định tình yêu dành cho vợ/chồng của bạn, cam kết của bạn trong cuộc hôn nhân hoặc nuôi dạy con cái theo một cách nào đó.

3. Công việc & sự nghiệp phát đạt

Bạn mong nhận được công việc mong muốn, thăng chức hoặc chỉ đơn giản là tăng lương, bạn cũng có thể tìm kiếm hình ảnh về công ty bạn muốn làm việc hoặc một cá nhân hiện đang có danh mục đầu tư tương tự. Hãy tìm kiếm, sắp xếp và đưa chúng lên Vision Board của bạn.

4. Tiền bạc và mức độ hài lòng

Một Vision Board có thể giúp bạn thể hiện sự giàu có và hài lòng về tiền bạc. Điều này hoàn toàn có thể đạt được bằng cách sử dụng hình ảnh và từ ngữ có thể truyền cảm hứng cho bạn để bạn kiếm nhiều tiền hơn, tiết kiệm nhiều hơn và đầu tư nhiều hơn. 

Mục tiêu sẽ là kiếm đủ tiền để đáp ứng tất cả những nhu cầu của bạn và vẫn có dư. Khi bạn nhìn vào những hình ảnh này mỗi ngày, bạn sẽ tìm thấy cảm hứng và ý tưởng để vận hành nó.

5. Sức mạnh tâm linh 

Để giữ tinh thần và tâm hồn, bạn cần lấp đầy tâm trí hằng ngày bằng những cảm hứng, điều đó sẽ giữ cho bạn hạnh phúc và hoàn thiện bản thân. Thu thập những hình ảnh nói về hoạt động trải nghiệm tâm linh mà bạn mong muốn, ghép lại và đặt chúng vào Vision Board của bạn.

6. Sức mạnh tinh thần

Để đạt được mục tiêu, bạn đòi hỏi phải có sự tỉnh táo, động lực và khả năng phục hồi cao. Bạn cần giữ cho tâm trí ở trạng thái có thể chịu được những áp lực đến từ công việc, gia đình và xã hội.

Thu thập hình ảnh về sự khẳng định cá nhân, khuyến khích và động lực để giữ cho tinh thần của bạn luôn cân bằng.

Kỹ thuật số với Vision Board

Làm bảng Vision Board cho các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của bạn phải cần không gian và thời gian tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng đảm bảo được 2 yếu tố đó. Với Vision Board tự động, bạn có thể tạo bao nhiêu tùy thích và truy cập chúng ngay trên máy tính và thiết bị di động của mình.

Để tạo Vision Board tự động, bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến như Pinterest, Canva hoặc các công cụ có sẵn trên máy tính của mình như Paint để tạo ảnh ghép, cắt và lưu ảnh trực tuyến. Hãy sử dụng Công cụ Snipping (hoặc Grab nếu bạn sử dụng Mac).

Khi đã tạo Vision Board cho mình xong, bạn có thể đặt nó làm màn hình chính, màn hình khóa hoặc đặt nó trên trình chiếu để hiển thị khi máy tính của bạn ở chế độ rảnh.

My Dream Home: A Vision Board (AD) - Emily Underworld

Chốt lại

Bạn sẽ nhận được rất nhiều từ Vision Board nếu như bạn xác định được những nỗ lực cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Theo nghiên cứu những người hình dung bản thân thực hiện các yêu cầu để đạt được mục tiêu của họ có nhiều cơ hội thành công hơn những người hình dung bản thân họ đã đạt được mục tiêu. Vì vậy, hãy kết hợp nhiều hình ảnh và ngôn ngữ hơn trên Vision Board của bạn!

(Jane, biên tập từ lifehack.org)

——

4 bước tạo một Vision Board hoàn hảo để tiếp thêm động lực mỗi ngày

Vision Board (tạm dịch: bảng tầm nhìn) là một tấm bảng với chất liệu bất kì được đính hoặc dán những hình ảnh, câu tuyên ngôn về mục tiêu của cuộc đời bạn hoặc bất cứ thứ gì làm bạn cảm thấy hạnh phúc.

Thông thường, đó có thể là những bức ảnh về nơi mà bạn muốn tới, thứ bạn muốn sở hữu, người bạn yêu thương hay muốn gặp gỡ, hoặc thậm chí là chân dung của người nổi tiếng bạn hâm mộ. Bạn biết đấy, tâm trí của chúng ta luôn bị tác động mạnh mẽ với những ý nghĩ được hình tượng hóa thông qua hình ảnh, vì thế những bức ảnh này thực sự làm tăng kích thích não và thôi thúc bạn hành động không ngừng để đạt được những điều đó.

Tôi đã có nhiều năm sử dụng vision board, từ việc tạo bảng cho đến trải nghiệm hiệu quả của nó. Vậy nên hôm nay tôi muốn dành chút thời gian để chia sẻ các bước tạo lập một vision board hoàn hảo và những mẫu vision board tạo thêm cảm hứng cho bạn.

1 – Cần chuẩn bị những gì?

Bạn cần gì chuẩn bị những gì để xây dựng một vision board hiệu quả? Tôi sẽ gợi ý cho bạn một vài dụng cụ cơ bản như sau:

– Một tấm bảng đủ lớn để vừa có thể dán lên mọi thứ bạn thích, vừa có thể treo vừa vặn trên tường. Màu sắc và chất liệu của tấm bảng tùy bạn lựa chọn. Tôi thường chọn những tấm bảng có màu sặc sỡ dù biết rằng sau khi cắt dán cũng bị che lấp đi, nhưng bạn biết đấy, vision board của mình mà, phải theo sở thích của mình chứ.

– Keo dính nhất định phải chọn loại chất lượng cao hoặc có thương hiệu. Đừng sử dụng keo hoặc hồ dán giá rẻ để sau vài ngày thì keo hồ khô lại và mọi thứ sẽ rơi xuống đấy.

– Một cây kéo vừa vặn với các ngón tay.

Tất cả tạp chí, tranh ảnh, báo in, tờ rơi, catalogue mà bạn có. Thông thường, khi bắt đầu một vision board, tôi phải chuẩn bị ít nhất 40 đến 50 quyển tạp chí để xem qua và tìm cảm hứng. Tôi không chọn cố định một thể loại tạp chí nào cả vì không muốn tự giới hạn bản thân mình, thế nên tôi cũng khuyên bạn hãy chủ động ra khỏi vùng an toàn để xây dựng một vision board sáng tạo nhất. Những quyển tạp chí của tôi có nội dung trải dài từ hoa hậu thế giới cho đến ẩm thực đa quốc gia, từ địa lý tự nhiên National Geographic cho đến các ngành khoa học Mỹ. Thậm chí nếu đã có ý tưởng cụ thể thì hãy tìm kiếm trên Internet, sau đó in chúng ra hoặc ghép nhiều tấm hình lại với nhau, chèn thêm nhãn dán, kí tự, họa tiết bất kì. Bạn cũng cần lưu ý thêm là chúng ta đang tập trung tìm kiếm hình ảnh nên tốt nhất hãy chọn những tạp chí có phần trực quan nhiều hơn phần văn bản để tiết kiệm thời gian. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, sự đa dạng chính là chìa khóa thành công của vision board nên đừng ngần ngại thực hiện vision board theo phong cách của mình nhé.

– Tiếp theo, hãy cố gắng chuẩn bị một không gian thoải mái vì bạn có thể sẽ mất ít nhất vài giờ để hoàn thành một vision board. Hãy tin tôi, mông và lưng của bạn sẽ trở nên đau nhức sau khi ngồi hàng tiếng đồng hồ trên sàn nhà cứng trong tư thế cúi người để dán keo và sắp xếp mọi thứ. Vì thế, theo kinh nghiệm của tôi thì bạn nên chuẩn bị một cái bàn lớn để có thể đứng thẳng lưng làm việc hoặc nếu chỉ có thể ngồi trên sàn thì hãy lót dưới mông một tấm đệm và sau lưng một chiếc gối.

– Để có thêm nhiều tài liệu và tạp chí, bạn có thể mời thêm bạn bè đến nhà và cùng nhau thực hiện vision board. Họ sẽ mang theo tạp chí và các bạn sẽ tham khảo lẫn nhau trong khi nhâm nhi chút thức ăn nhẹ và rượu vang.

2 – Có cần xác định trước mục tiêu của vision board?

Có cần xác định trước mục tiêu của vision board? Câu trả lời là có thể có và cũng có thể không. Thông thường, mọi người thường bắt đầu vision board khi đã xác định được mục tiêu và công việc của họ lúc này chỉ là tìm kiếm nguồn tài liệu phù hợp và trực quan hóa những mục tiêu đó. Tuy nhiên, cũng thật tốt khi ngồi xuống với một đống tạp chí và bắt đầu tìm kiếm điều gì hấp dẫn bạn mà không cần xác định mục đích từ trước. Những điều gây hứng thú trong lúc đọc đống tạp chí kia có thể sẽ làm bạn bất ngờ đấy.

Nhưng tôi thường xác định mục tiêu trước khi tiến hành nên có thể gợi ý một vài nội dung cũng như mục tiêu vision board biết đâu sẽ tạo cảm hứng cho bạn:

– Năm sau của tôi sẽ như thế nào?

– Giá trị cốt lõi của tôi là gì?

– Định nghĩa về hạnh phúc, sức khỏe, giá trị bản thân, thành công… là gì?

– Tôi muốn công việc của mình phát triển theo hướng nào?

– Tôi thực sự muốn gì trong đám cưới, tuần trăng mật, nhà cửa, kỳ nghỉ du lịch… của mình?

– Điều gì đang ngăn cản tôi trở thành con người mà tôi muốn trở thành?

Một vision board đúng nghĩa sẽ giúp bạn trực quan hóa mọi mong muốn trong suy nghĩ của mình

3 – Bắt tay vào thực hiện

Bước 1: Đi tìm các mảnh ghép

Tôi thường dành nhiều giờ để lướt qua tất cả các tạp chí đã chuẩn bị, chọn những bức ảnh yêu thích và cắt hoặc xé chúng ra. Cho dù bạn xác định mục tiêu của vision board trước hay chưa thì tôi tin chắc rằng những bức ảnh được cắt xé sẽ có chút lộn xộn đấy. Nhưng yên tâm, bạn còn bước hai để sắp xếp đống hình ảnh “thập cẩm” đó thành một vision board thực thụ. 

Bước hai: Kết nối các mảnh ghép

Dọn đống tạp chí và bắt đầu ghép tất cả hình ảnh đã cắt xé lại với nhau theo bất cứ một trật tự nào bạn thấy hợp lý. Việc này không có đúng hay sai nên cứ thoải mái bày trí theo ý thích riêng, có thể đặt một hình lớn ở trung tâm sau đó tỏa ra các hình nhỏ hơn bên ngoài, đặt các kiểu hình có màu theo dạng ombre từ trên xuống dưới hay chia tấm bảng ra bốn phần biệt lập ở bốn góc với bốn nội dung riêng biệt nhau. Trước khi chính thức dán chúng vào bảng, hãy chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hài lòng với bản nháp ướm thử.

Tuy nhiên, đôi lần sau khi dán xong tôi lại thấy tiếc nuối vài chỗ, ví dụ như đáng lẽ bức ảnh to này nên nằm ở góc bảng, bức ảnh nhỏ nên dán đè lên trên bức kia. Đôi lần tôi thấy bực tức với chính bản thân mình như thế nhưng khi dán keo rồi thì không thể thay đổi nữa. 

Và bạn biết không, sau khi cảm xúc tiêu cực đó qua đi, tôi cảm thấy mình đã quá căng thẳng và nghiêm trọng hóa chức năng của tấm bảng. Suy cho cùng, về cơ bản, vision board cũng chỉ là một tấm giấy phẳng, một công cụ phục vụ cuộc sống tốt hơn chứ không để chúng ta phục vụ vẻ ngoài lộng lẫy của nó. Thế nên nếu vision board của bạn không hoàn hảo như bạn kì vọng thì cũng hãy tích cực lên nhé, miễn sao trên tấm bảng đó lột tả đầy đủ nội dung về ước mơ, hy vọng, mục tiêu, sở thích là đủ tuyệt vời rồi.Thực tế thì một tấm vision board sẽ làm phòng của bạn lộn xộn lên đấy

Bước 3: Chia sẻ với mọi người

Nếu có mời bạn bè tham gia thì tôi đề nghị mỗi cá nhân hãy chia sẻ vision board với tất cả mọi người. Như các bước thực hiện khác, không có khái niệm đúng hay sai để đánh giá, có chăng là chúng ta tự cân nhắc chính bản thân sau khi lắng nghe cảm nghĩ của bạn bè về vision board của mình. 

Để thuyết minh ngắn gọn và đầy đủ về vision board, bạn có thể bắt đầu bằng cách trả lời các câu hỏi: Chủ đề chính của bạn là gì? Tại sao chủ đề này lại có ý nghĩa với bạn? Làm thế nào bạn quyết định chọn và kết hợp những hình ảnh này lại với nhau? Phần thuyết trình sẽ tiếp tục được mở rộng và đào sâu khi “khán giả” đặt câu hỏi chất vấn “thuyết trình gia” về những gì đã được trình bày. Ưu điểm của việc trình bày với nhiều người là giúp chủ nhân của vision board có cơ hội hiểu rõ bản thân hơn, bởi vì khi bạn cố gắng giải thích toàn bộ ý tưởng thông qua câu hỏi “là gì” và “tại sao”, bộ não của bạn sẽ thực hiện công việc tổng hợp thông tin một lần nữa.

Tuy vậy, nhược điểm của việc chia sẻ là cảm xúc, suy nghĩ của bạn sẽ được phô bày và tranh luận bởi nhiều người khác, trong đó có thể vấp phải những ý kiến trái chiều khiến bạn cảm thấy phần nào bị tổn thương. Vì thế, nếu bạn quyết định chia sẻ với mọi người vision board thì hãy chuẩn bị một tinh thần cởi mở và vững chắc để đón nhận tất cả ý kiến nhé.

Bước 4: Lập bảng xong rồi thì làm gì tiếp theo?

Hãy nhớ lại lý do tại sao bạn bắt đầu lập vision board. Nếu vision board của bạn chứa đựng những ước mơ, hình ảnh tích cực thì bạn hoàn toàn nên treo nó ở bàn làm việc, phòng khách, cửa ra vào hoặc bất cứ nơi nào bạn dễ dàng cham mắt, giúp não bộ ghi nhớ hình ảnh và chuyển chúng vào tiềm thức, biến chúng thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc bạn hành động để chạm tới mơ ước. 

Tuy nhiên, nếu tạo vision board bằng những hình ảnh gợi kỷ niệm trong quá khứ hay những bài học cuộc đời đã trải qua, bạn nên cân nhắc treo chúng phía sau cửa tủ quần áo. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Nhưng tôi cho rằng việc treo những thất bại của mình trước tầm mắt là việc nên làm vì mỗi ngày hình ảnh đó hiển hiện trước mặt chúng ta, không cho phép bản thân tránh né chúng nữa. Bạn biết đấy, dù có là điều buồn bã, thất bại hay mất mát thì chúng vẫn là một phần cuộc sống, quá khứ góp phần hình thành nên con người chúng ta hôm nay. Vì vậy, bên cạnh việc giúp bạn có định hướng và trực quan hóa mong muốn, vision board còn giúp bạn vượt qua tiêu cực nhanh chóng hơn bằng cách đối mặt với nó. 

bảng ước mơ

Nếu vision board của bạn chứa đựng những ước mơ, hãy treo nó ở bàn làm việc, phòng khách, cửa ra vào hoặc bất cứ nơi nào bạn dễ dàng chạm mắt .

Biên tập và dịch: Thùy Vân
Nguồn: medium.com,huffspot

——

Bảng ước mơ – Tấm bản đồ kỳ diệu cho cuộc đời

Cơ duyên nào đưa tôi đến với Bảng ước mơ? Tôi chẳng nhớ đâu, chỉ biết là lâu lắm rồi. Chỉ nhớ từ khi biết và thực hành thiết kế bảng ước mơ, nó đã tạo nên sức mạnh kỳ diệu trên cuộc sống của tôi. Điều đó thúc đẩy tôi muốn chia sẻ với các bạn về công cụ này.

Phần đầu Video nói về bảng Tầm Nhìn

“Design the life you love and live it”

Bảng ước mơ là gì?

Bảng ước mơ hay còn được gọi là bảng tầm nhìn. Bạn có thể tìm thêm nhiều ý tưởng phong phú bằng cách gõ từ khóa tiếng Anh là dream board, hoặc vision board. Đó là khung ảnh nơi bạn dán những hình ảnh trực quan sinh động thể hiện những ước mơ bạn muốn có/làm/trở thành trong cuộc đời.

Dưới đây là một số ví dụ rất thú vị tôi tìm thấy nè!

bảng tầm nhìn

Cách làm bảng ước mơ

Đây là hoạt động khá đơn giản, tựa như một trò chơi thủ công và nghệ thuật. Tuy nhiên, nó mang lại kết quả thú vị với 7 bước đơn giản:

 1. Hình dung về những điều mình muốn có/ làm/ trở thành trong đời.
 2. Sưu tập và cắt hình ảnh từ tạp chí hay internet, tương ứng với ước mơ của bạn.
 3. Cả những câu nói truyền động lực với bạn.
 4. Dán những hình ảnh và câu nói này lên một tấm bảng có tên là Bảng ước mơ.
 5. Hãy treo bảng ước mơ ở vị trí trang trọng nhất và dễ dàng nhìn thấy nhất.
 6. Cuối cùng, hãy nhìn lên bảng ước mơ mỗi ngày và cảm nhận thực tại như ước mơ đang diễn ra.
 7. Kèm theo câu nói: “…và những điều tốt đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng sẽ xảy đến”
cách làm bảng ước mơ

Tại sao bảng ước mơ là tấm bản đồ kỳ diệu?

Tấm bản đồ kỳ diệu! Nghe rất kêu phải không bạn? Bảng ước mơ có thể được xem là một dự án thủ công và nghệ thuật, giúp bạn nhìn thấy ước mơ của mình khi chúng thành hiện thực. Vậy nên, nếu tôi mong muốn có một ngôi nhà mơ ước, tôi sẽ dán hình ảnh ngôi nhà nhỏ xinh, lắp sàn gỗ với khoảng sân rộng có cây xanh.

Bảng ước mơ – hình ảnh trực quan về những điều chúng ta mơ ước. Tại sao nó lại mang lại sức mạnh?

Tạo nên động lực và niềm tin giúp bạn sống cuộc đời mình mơ ước

“Điều gì bạn có thể ước mơ, điều đó đều có thể trở thành hiện thực” – Walt Disney

ước mơ

Để thực hiện bảng ước mơ, tôi cần dành thời gian để mường tượng cuộc sống mà tôi khao khát. Khi đó, tôi cho phép mình có thời gian để con tim mình lên tiếng và dám mơ mộng. Rồi khi tôi viết nó ra, tìm hình ảnh về nó và nhìn ngắm nó, dường như tôi nhìn rõ phương hướng. Bảng ước mơ nhắc tôi về những gì mình thật sự mong muốn và con đường mình hướng tới. Nó tạo động lực và niềm tin để sống ước mơ.

Sức mạnh của luật hấp dẫn

“Thế giới sẽ mở đường cho những ai biết họ đi đâu.” – Ralph Waldo Emerson

Không chỉ dừng lại ở đó, càng ngày tôi càng có hình ảnh rõ nét hơn về ước mơ của mình. Rồi bằng một cách kỳ diệu nào đó, vũ trụ cộng góp chung tay để giúp tôi tiến gần đến ước mơ. Sau này tôi biết được, đó là cách tôi áp dụng luật hấp dẫn trên cuộc đời mình. Điều gì cùng tần số với nhau sẽ thu hút nhau. Hình ảnh mơ ước càng rõ nét và vững chắc trong tâm thức, mơ ước đó càng dễ biến thành hiện thực.

bảng ước mơ

Nhìn lại bảng ước mơ đầu tiên được thực hiện, tôi phát hiện nhiều điều trong đó đã trở thành hiện thực. Càng ngày tôi càng xác tín về sức mạnh của bảng ước mơ. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện những bảng ước mơ mới…

Nếu bạn thực hiện bảng ước mơ, hãy chia sẻ với tôi nhé!

Tôi gởi lời chúc cho những mong ước bạn có trong đời sẽ thành hiện thực với bảng ước mơ!

——

Nguoidentubinhduong tổng hợp từ nhiều nguồn- link bên dưới

https://vietsourcinghr.com/vi/news/news&news_id=2639

https://vncmd.com/chuyen-de/coaching-mentoring/vision-board/

https://idesign.vn/eco-art/tutorial/4-buoc-tao-mot-vision-board-hoan-hao-de-tiep-them-dong-luc-moi-ngay-427454.html

https://hi-mylife.com/inspiration/bang-uoc-mo-tam-ban-do-ky-dieu-cho-cuoc-doi

—-

Phép thử tiền crypto


Không biết Hãng Finder khảo sát ở đâu, với ai, mà kết luận đến 41% dân Việt Nam có sở hữu tiền mã hóa (cryptocurrency hay crypto), hạng nhất thế giới luôn. Nghe còn ấn tượng hơn là 28% trong số này có đầu tư vào bitcoin! Hãng nghiên cứu Chainalysis cũng có kết luận tương tự.

Cũng như thông tin hình chụp bức tranh này, hình số hóa chiếc giày kia được bán đấu giá mấy triệu đôla, các mẩu tin về thế giới tiền ảo gây hoài nghi, tò mò và thắc mắc liệu thế giới chúng ta đang sống có đang rơi vào chỗ điên loạn khi người ta tranh nhau mua những đồng tiền được đặt tên theo những con chó một cách đùa giỡn! 

Nhưng cũng có nhiều người tin vào cái tương lai của thế giới ảo đó – họ hăm hở tìm hiểu để tránh lỡ chuyến tàu làm giàu của thế kỷ. Giải thích như thế nào đây, cái hiện tượng kỳ lạ này?

Ảnh: The New Yorker

Ảo là thật, thật là ảo

Không đợi đến khi Yuval Harari viết cuốn Sapiens, người ta mới biết các khái niệm như thượng đế, đất nước, tiền, doanh nghiệp… là không có thật, là các thực thể chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. 

Người ta đẻ những khái niệm đó ra để làm nền tảng gắn kết con người lại với nhau, nâng con người từ mức độ một động vật như bao động vật khác lên thành một loài độc đáo, biết kiềm chế để hợp tác làm nên những điều kỳ vĩ.

Thế thì hà cớ gì không nghĩ ra những khái niệm mới nảy nòi sau này như cái Metaverse của Mark Zuckerberg hay hàng loạt khái niệm kỳ lạ như NFT (non-tangible tokens – bản sao kỹ thuật số duy nhất của một tác phẩm), bitcoin và hàng loạt đồng tiền mã hóa khác…, vốn cũng là những thực thể không có thật (hy vọng) sẽ tồn tại trong trí tưởng tượng của những thế hệ sau này?

Nếu thế hệ trước tin vào cái cấu trúc tập trung của xã hội, có thứ bậc, trên dưới, thì thế hệ sau đòi mọi thứ phải phi tập trung, ngang hàng. 

Và thời điểm hỗn loạn của thế giới ảo hiện nay là lúc các khái niệm phi tập trung đó được rao giảng, được nhào nặn, lý thuyết hóa để sẽ có những nhóm người tin chúng như các thế hệ trước tin vào tờ giấy của các chính phủ phát hành và bảo đó là tiền. 

Chúng ta từng tin vào hàng loạt khái niệm không có thật, giờ thêm vài mươi cái nữa thì đã sao.

Trong một thời gian dài, người nào ra kinh doanh là đem toàn bộ tài sản kể cả nhà cửa, vườn tược ra đặt cược cho các thương vụ bán buôn. Thua lỗ, nợ nần là rất dễ bị xiết hết gia sản. 

Rồi có lẽ một nhóm “doanh nhân” nào đó ngồi lại, nghĩ ra khái niệm “trách nhiệm hữu hạn” để chỉ ràng buộc trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh vào một số vốn nhất định mà họ đưa vào thương trường thôi. 

Trước đó công ty trách nhiệm hữu hạn không hề tồn tại; sau khi luật lệ ra đời, nó cũng không hề tồn tại trên cuộc đời này, nhưng lại rất thực trong tâm trí những người liên quan, cùng chia sẻ niềm tin được thiết lập bằng luật lệ. Ngày nay không ai nói khái niệm một công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn là điên rồ cả.

Ngược lại, bây giờ mà nói “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, ắt hẳn mọi người sẽ nói đồ khùng; hay giới trẻ sẽ cười khẩy khi nghe khuyên “gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”. 

Với thế hệ sau, quan hệ giữa vị tổng thống một nước và người dân nước đó hay quan niệm trinh tiết đã thay đổi tận gốc rễ. 

Điều muốn nói là ở thời nào người ta cũng cùng nhau tin vào một số khái niệm và những khái niệm tùy thời đó sẽ trở thành chân lý tưởng như vĩnh hằng, không có gì bàn cãi, dù thực tế thì cái chân lý đó vẫn đã và đang dịch chuyển liên tục.

Nay, một đồng tiền mà mỗi lần đem ra tiêu xài phải tìm đỏ mắt mới có nơi chấp nhận, mỗi giao dịch phải chờ vài phút đến vài chục phút và tiêu tốn cả ngàn ký điện…, có người cho là điên, nhưng cũng có người hoan hô. 

Đó là bitcoin. Một hình chụp bìa báo The Economist thành một tác phẩm mang tên NFT được tranh mua với giá gần nửa triệu đôla, chúng ta cho là khùng, nhưng vẫn có người mua đấy thôi.

Thôi thì những người lớn tuổi đã quen với các khái niệm cũ được dày công vun đắp biết bao thế hệ hãy cứ hoài nghi và tránh xa các món vật phẩm mới trong cái “đa thế giới” mà các thế hệ sau đang tìm cách xây dựng rồi vun đắp theo kiểu của họ. 

Còn thế hệ trẻ cứ hăm hở với các khái niệm xa lạ như tài chính phi tập trung (DeFi), chuỗi khối (blockchain), tiền mã hóa, hợp đồng thông minh, tổ chức tự chủ phi tập trung (DAO)… và cứ trò chuyện với nhau để dần biến những khái niệm này thành “chân lý” như kiểu “công ty trách nhiệm hữu hạn” ngày xưa.

Ảo là ảo mà thật là thật

Chỉ có điều, cho dù 41% dân Việt Nam có sở hữu tiền mã hóa thật đi chăng nữa, 59% còn lại không màng tới tiền mã hóa ắt không muốn nửa thế giới kia sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. 

Tức nền kinh tế tiền mã hóa dù có tiềm năng hay tăng trưởng mạnh mẽ đến đâu cũng nên được gói gọn lại, chứ đừng để tác động lên nền kinh tế thật với các sản phẩm thật.

Muốn vậy, cách tốt nhất là các nước ra quy định làm nên rào chắn ngăn cách hai thế giới, hay cụ thể hơn, các sàn giao dịch tiền mã hóa cứ mua bán với nhau thoải mái, nhưng không được đổi từ tiền mã hóa ra tiền thật.

Kể cũng lạ, những người cổ xúy cho tiền mã hóa như bitcoin đều nhấn mạnh đến sự yếu kém của tiền truyền thống như bị nhà nước kiểm soát, giao dịch tốn kém. 

Thế tại sao họ không dùng các đồng tiền đã được sinh ra khá nhiều rồi đấy để mua bán với nhau, đừng dính líu gì đến đôla Mỹ hay euro hay bảng Anh nữa? 

Và kể cũng lạ, các đồng tiền mã hóa thay nhau ra đời nhưng hình như chỉ để trao đổi với đôla Mỹ và tự khen nhau khi so sánh giá tăng lên vùn vụt với các đồng tiền truyền thống. Nếu không so sánh làm sao biết giá trị thật của bitcoin là bao nhiêu, bởi rất hiếm khi đồng tiền này được sử dụng để đi chợ, mua hàng!

Có thể đoan chắc nếu buộc người đầu tư vào các đồng tiền mã hóa chỉ được dùng tiền thật để mua chứ không được dùng tiền mã hóa để bán rồi mua lại tiền thật, tức chỉ có vào chứ không có ra, thị trường này sẽ sớm xẹp như bóng xì hơi.

Hiện nay chính sách của các nước đang đi theo hướng này, cấm đoán hoặc cảnh báo các hoạt động giao dịch tiền mã hóa và các loại token, không được xem chúng là tiền. 

Mua bán các NFT để sau này trong thế giới ảo người sở hữu có thể hãnh diện khoe họ là chủ thì bình thường, nhưng tạo sàn giao dịch rồi cho đổi từ tiền mã hóa sang tiền thật là bị cấm. Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã bị cấm như thế ở Anh, Ý, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc…

Cách tiếp cận của Mỹ là bảo vệ nhà đầu tư, tức người dân nước họ khi bỏ tiền vào mua các loại tiền mã hóa. Vì thế giới quản lý nước này buộc các sàn kê khai cụ thể như ví tiền mã hóa của khách để ở đâu, dữ liệu giao dịch lưu ở nước nào, ai chịu trách nhiệm mỗi khi có kiện tụng xảy ra. 

Đặc biệt Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) rất quan tâm đến đồng stablecoin, tức đồng tiền mã hóa gắn chặt giá trị với đôla Mỹ, bởi như thế là làm loãng khả năng điều hành tiền tệ của họ.

Châu Âu cũng đang soạn luật để quản lý thị trường tiền mã hóa, trong đó sẽ cấm các đồng tiền stablecoin trả lãi và lưu hành. 

Nhiều nhà làm luật kêu gọi phải soạn quy định nhanh lên trước khi các stablecoin lấn sâu vào thị trường tiền tệ làm một tỉ lệ lớn không nằm trong sự kiểm soát của chính quyền các nước. Nhưng ưu tiên của châu Âu hiện nay là ngăn chặn việc sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Có nước xua đuổi thì cũng có nước mời gọi tiền mã hóa vào nước họ đầu tư. Chẳng hạn theo tờ The New York Times, Ukraine đang cố gắng trở thành “thủ đô” của tiền mã hóa; tháng 9 vừa rồi nước này mới thông qua luật hợp pháp hóa bitcoin.

Chính phủ Ukraine còn đang đưa ra nhiều ưu đãi để lôi kéo các doanh nghiệp chuyên về tiền mã hóa dọn về đây như một phương cách thúc đẩy nền kinh tế và xây dựng lại hình ảnh đất nước từng chịu tai tiếng về tham nhũng và bê bối tài chính.

Vấn đề nằm ở chỗ các doanh nhân công nghệ nếu có dồn về Ukraine là do pháp luật quá thoáng của nước này để họ rảnh tay suy nghĩ đủ loại sản phẩm nhằm hút tiền của thiên hạ. 

Giới quản lý tài chính Ukraine càng ít biết về họ, càng không hiểu gì về sản phẩm họ chào bán, càng mơ hồ về tình hình tài chính của họ, thì các công ty này càng mừng. 

Âu đó cũng là mâu thuẫn của cái thế giới ảo khi hết lời ca tụng các đồng tiền mã hóa, nhưng có lãi rồi lại đổi ra đôla hay euro để có tiền thật cầm trong tay mới mua được du thuyền hay máy bay riêng!

XÊ NHO / Theo TTCT

AI Humanoid Robot Makes Realistic Facial Expressions


Engineered Arts in Cornwall, England has developed Ameca, an engaging AI humanoid robot that has a wide range of realistic facial expressions and …

AI Humanoid Robot Makes Realistic Facial Expressions

Xu hướng bán lẻ và thương mại điện tử 2022


Dự báo 10 xu hướng thương mại điện tử “lên ngôi” năm 2022

Thương mại điện tử được xem là “mỏ vàng” trực tuyến được nhiều người săn đón. Nếu có ý định làm giàu, hãy tìm hiểu về 10 xu hướng thương mại điện tử sắp sửa lên ngôi trong năm 2022.

Thương mại điện tử là gì?

Định nghĩa về thương mại điện tử : Thương mại điện tử (E-commerce – EC) là hình thức giao dịch trực tuyến thông qua mạng Internet và các thiết bị di động. Đây là không gian vô hình có khả năng kết nối giữa người bán và người tiêu dùng. Những hình ảnh, thông tin về sản phẩm được cá nhân hoặc doanh nghiệp đăng tải trực tiếp trên các sàn thương mại điện tử. Trong khi đó, khách hàng chỉ cần ngồi tại nhà, chọn lựa sản phẩm và hoàn tất giao dịch.

xu-huong-thuong-mai-dien-tu

Thương mại điện tử không đòi hỏi người bán phải có mặt bằng hay cửa hàng offline truyền thống, cũng không yêu cầu người mua phải di chuyển trực tiếp đến nơi mua sắm. Cả hai bên giao dịch không cần gặp mặt nhau vẫn có thể trao đổi, mua bán.

Sau khi hoàn tất giao dịch, khách hàng sẽ nhận sản phẩm thông qua các dịch vụ chuyển phát. Họ có hai hình thức thanh toán: thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán online qua thẻ ngân hàng/ví điện tử.

Nhìn chung, thương mại điện tử là một thị trường tiềm năng “đánh thức” khả năng làm giàu của mọi người. Bên cạnh đó, việc hợp tác với một sàn điện tử cũng tiện lợi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn. Cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ không phải tốn một “mớ” tiền cho việc thuê nhân viên hoặc mặt bằng. Không chỉ vậy, thương mại điện tử còn là nơi tạo ra doanh thu đáng kể cho người khởi nghiệp.

Dự báo 10 xu hướng thương mại điện tử năm 2022

Mỗi năm, có khoảng hơn 600.000 người Việt Nam chọn khởi nghiệp bằng con đường thương mại điện tử. Những cửa hàng online có chi phí rẻ, tỷ lệ thành công cao, tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả.Theo thống kê có hơn 1.000.000 người kinh doanh online mà không hề cần gian hàng offline. Ví dụ: Nhà hàng online thành công hơn trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát, doanh số hàng trăm triệu 1 ngày.

xu-huong-thuong-mai-dien-tu

Sự xuất hiện của những mặt hàng mới

Một số dịch vụ cung cấp sản phẩm mới nổi lên như “nấm mọc sau mưa”, điển hình như dịch vụ giao đồ ăn sẵn và đồ ăn chế biến sẵn, nông sản tươi sạch, đồ dùng gia dụng,… Hoạt động này kéo theo những hình thức bán hàng mới như livestream.

Ví dụ: Các nông dân hoặc CEO tự livestream quảng bá sản phẩm, giao dịch trực tiếp với người tiêu dùng.

Chính sách bán hàng, thuế pháp lý được siết chặt

Trong năm 2022, các sàn thương mại điện tử có xu hướng quản chặt hơn về việc nộp thuế. Điều này giúp quá trình giao dịch trực tuyến trở nên chính thống và đảm bảo hơn. Ngoài ra, hệ thống thương mại điện tử sẽ hạn chế một số vấn đề sau:

 • Người dùng từ dưới 16 tuổi bị hạn chế khả năng livestream bán hàng 
 • Những sản phẩm nhái, không rõ nguồn gốc, giả mạo,…, bị nghiêm cấm hoàn toàn 
 • Hiện tượng BOT (người chơi ảo) hoặc tương tác ảo sẽ bị hạn chế 

Thông qua những quy định mới, sàn thương mại điện tử sẽ trở thành một “sân chơi” lành mạnh – công bằng – văn minh.

Hình thức livestream bán hàng được đẩy mạnh

Livestream hiện được xem là xu hướng mới trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến. Thông qua hình thức giới thiệu sản phẩm trực tiếp, người mua sẽ có cái nhìn trực quan và toàn diện hơn về sản phẩm. Vì vậy, livestream giúp người bán “chốt” được nhiều đơn hàng hơn.

Trong năm 2022, livestream sẽ được đẩy mạnh và trở thành một phương thức bán hàng chính thống. Do đó, mọi hình thức livestream sẽ phải đăng ký với các cơ quan quản lý, không tự phát như trước đây.

Hình thức bán hàng này là tiền đề để các nhà sáng lập phát triển ra các ứng dụng dành riêng cho livestream. Thay vì phát sóng trực tuyến trên mạng xã hội, người bán có thể livestream trên một nền tảng cụ thể, được hỗ trợ nhiều tính năng mới.

xu-huong-thuong-mai-dien-tu

Nền tảng MGM/KOC/KOLS phát triển

Xu hướng thương mại điện tử đang và sẽ tiếp tục “lên ngôi” là ba nền tảng chính: MGM, KOC và KOLS.

 • MGM (Members get Members): Khách hàng cũ giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mới và ăn chia lợi nhuận với doanh nghiệp (doanh nghiệp biến khách hàng thành người bán). 
 • KOL (Key Online Leaders): Doanh nghiệp sẽ hợp tác với những người có sức ảnh hưởng về một lĩnh vực trên mạng xã hội để thúc đẩy bán hàng. 
 • KOC (Key Opinion Consumers): Khá tương đồng với KOL, là những người có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường. 

Inbound marketing

Inbound Marketing được tạo ra nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí chạy quảng cáo trên các trang Social Media. Thay vì lập Fanpage và chạy ads, nhiều doanh nhân đã tự xây dựng các group cộng đồng (Facebook Group, Zalo Group). Nội dung của group có thể là bất kỳ chủ đề nào miễn sao thu hút được nhiều người dùng. Tuy nhiên, chúng phải thật sự hấp dẫn và mang lại những giá trị bổ ích.

Thông qua group, nhiều doanh nghiệp sẽ có được các đơn hàng mà không cần quảng cáo. Ngoài ra, Inbound Marketing còn giúp bạn tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu, duy trì mối quan hệ giao dịch trong thời gian dài. Tuy nhiên, xây dựng group đòi hỏi sự kiên trì vì việc này tốn khá nhiều thời gian. Do đó, hình thức Inbound Marketing thường bị nhiều doanh nghiệp bỏ qua mặc dù chúng mang lại hiệu quả bền vững.

Công cụ trigger cho thương mại điện tử phát triển mạnh

Trigger là một thủ thuật giúp các kênh thương mại phát triển mạnh mẽ. Những công cụ này có thể là: phần mềm tăng view, tăng traffic, tăng đơn hàng, tăng lượt theo dõi hoặc đăng ký. Thủ thuật này xuất hiện phổ biến tại các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Các chuyên gia sẽ sử dụng hình thức này để: tăng lượt sub trên TikTok, tăng review trên Shopee, tăng view trên Youtube,… Thủ thuật trigger giúp doanh nghiệp xây dựng và củng cố niềm tin với khách hàng mới hiệu quả hơn. 

xu-huong-thuong-mai-dien-tu

Xây dựng brand và nâng cao trải nghiệm trên sàn

Những thương hiệu lớn cũng bắt đầu thiết lập sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Trong khi đó, những thương hiệu nhỏ hơn xây dựng database để kéo người mua hàng online. Nhiều doanh nghiệp thiết lập hình thức thu hút khách hàng khá mới mẻ như: làm bao bì, thẻ cảm ơn, QR code, flash sales, feedback,… Với phương án này, khách hàng sẽ có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời.

Thương mại điện tử đa kênh và phân chia chuyên sàn

Trong năm 2022, bên cạnh các sàn thương mại điện tử phổ biến như: Shopee, Lazada, Tiki,…, một số nền tảng khác bắt đầu xây dựng sàn thương mại điện tử riêng. Bên cạnh đó, một số địa phương và các lĩnh vực khác cũng thiết lập sàn giao dịch địa phương, sàn chuyên biệt (sàn chuyên nông sản, sàn chuyên thức ăn, sàn y tế,…).

Short video commerce (TikTok)

Những video dạng ngắn ngày càng khởi sắc trên các trang mạng xã hội như: Instagram, TikTok, Facebook,… Đặc biệt là TikTok, những video ngắn có nội dung quảng cáo, unbox, review sản phẩm,…, hiện đang rất phổ biến. Thời lượng kéo dài trong 1 phút giúp tối ưu hóa chất lượng video, người xem cũng tiếp cận với sản phẩm hiệu quả hơn. Nhiều TikToker khéo léo thu hút khách hàng từ TikTok sang các sàn thương mại điện tử chính thức thông qua chuyên mục review hoặc unbox sản phẩm.

xu-huong-thuong-mai-dien-tu

Nội dung bài viết tham khảo từ phần chia sẻ của Mr. Tuấn Hà Founder & CEO VINALINK tại talk show “Sự bùng nổ của Thương Mại Điện Tử & Toàn cảnh thị trường công nghệ dành cho Thương Mại Điện Tử Việt Nam!” (tháng 7/2021).

Tham khảo: https://tino.org/vi/xu-huong-thuong-mai-dien-tu/

——

———

TOP 10 Xu Hướng Ngành Bán Lẻ Được Dự Đoán Trong Năm 2022

Năm 2022 có thể sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của những nhãn hiệu “ngách” trong môi trường hoạt động số, vượt xa những nhà bán lẻ truyền thông. Phải chăng đó cũng chính là xu hướng ngành bán lẻ sẽ được đầu tư trong năm tới đây!

Xu hướng ngành bán lẻ 

Thị trường Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường màu mỡ của ngành bán lẻ không chỉ đối với những doanh nghiệp trong nước mà còn với cả nước ngoài. Bà Rebecca Pearson – Phó Giám đốc phụ trách bán lẻ CBRE châu Á cũng nhận định, mặc dù thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ nhưng người tiêu dùng vẫn thích được trải nghiệm thực tế sản phẩm, đó cũng là lý do rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã đẩy mạnh cả việc bán hàng qua thương mại điện tử lẫn xây dựng các Booth trải nghiệm thực tế phục vụ người tiêu dùng.

Dưới đây là một số xu hướng ngành bán lẻ được dự đoán sẽ ngày một “bùng nổ” hơn nữa trong năm 2022: 

Máy bán hàng tự động 

Các doanh nghiệp hiện nay khi muốn tiếp cận khách hàng, đặc biệt là khách hàng vãng lai tốt nhất thì cần phải bắt kịp các xu hướng công nghệ mới để gây thu hút cũng như đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất. 

Các dòng máy bán hàng tự động đã có mặt trên thị trường từ rất lâu, nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ thì các sản phẩm ngày một thông minh hơn, đáp ứng nhu cầu và tiếp cận khách hàng ngày một tốt và tinh tế hơn.

Theo các chuyên gia thì những máy bán hàng muốn thu hút hơn thì không thể chỉ đơn giản là địa điểm trưng bày hàng hóa và mua bằng cách thức nhét tiền truyền thống mà cần phải được đầu tư công nghệ, tăng tính trải nghiệm và nắm bắt nhu cầu khách hàng trong khu vực hơn.

Xu hướng sử dụng máy bán hàng tự động thông minh

Smart Vending Machines (SVM) là sản phẩm máy bán hàng thông minh thế hệ mới được phát triển và sản xuất bởi công ty công nghệ Hyperlogy.Sản phẩm có thể coi là đi đầu trong lĩnh vực áp dụng công nghệ thông minh vào máy bán hàng.

SVM thay đổi phương thức thanh toán từ tiền mặt sang các hình thức tiện ích hơn như: thẻ POS, ví điện tử, mobile money. Không chỉ vậy, các phiên bản của máy còn cập nhật tính năng khử khuẩn, diệt virus ngoài bề mặt, bảo vệ sức khỏe của khách hàng, đặc biệt là trong thời buổi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đa dạng hình thức thanh toán và tiện ích khi mua sản phẩm chính là những điểm mới của máy bán hàng tự động, dự báo sẽ “lên ngôi” và giữ vững vị trí trong xu hướng ngành bán lẻ năm 2022 tới đây.

Thương mại điện tử 

Thương mại điện tử đứng đầu danh sách Không có gì ngạc nhiên khi thương mại điện tử là một trong những xu hướng bán lẻ quan trọng của năm 2022. 

Theo dữ liệu từ Statista, doanh số bán hàng B2C trực tuyến ở Đức đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2014-2021, tăng từ 35,6 tỷ Euro đến 72,8 tỷ Euro. Trên quy mô toàn cầu, Shopify ước tính doanh số bán hàng trực tuyến tạo ra 4,89 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và dự kiến ​​đạt 6,39 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. 

Về thị phần bán lẻ toàn cầu, doanh số bán hàng trực tuyến đã tăng từ 13,6 phần trăm vào năm 2019 lên 18 phần trăm trong năm 2020. Vào năm 2024, con số này có thể sẽ là 21,8%. 

Trong một bài báo trước, Inge de Bleeker lập luận rằng việc áp dụng rộng rãi thương mại điện tử ở đây là để tiếp tục sau đại dịch COVID-19.

Đa kênh 

Để tiếp tục mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm an toàn trong thời kỳ đại dịch, nhiều nhà bán lẻ bắt đầu cung cấp dịch vụ đa kênh. Ví dụ: dịch vụ nhấp và thu thập cho phép khách hàng mua sản phẩm trực tuyến và nhận tại cửa hàng miễn phí.

Theo một cuộc khảo sát của Applause được thực hiện vào tháng 11 năm ngoái, 71% người được hỏi cho biết họ sẽ mua sắm tại các cửa hàng cung cấp trải nghiệm đa kênh. Tìm hiểu ở đây cách các nhà cung cấp có thể tránh những vấp váp trong bán lẻ đa kênh.

Mạng xã hội 

Với việc người tiêu dùng Gen Z dành vài giờ mỗi ngày trên mạng xã hội, việc bán sản phẩm qua các nền tảng như Instagram đang ngày càng trở nên thuận lợi. Lợi ích chính là quảng cáo sản phẩm gần giống với nội dung không phải trả tiền, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. 

Mạng xã hội

Các kênh mạng xã hội cũng rút ngắn hành trình của khách hàng, vì khách hàng có thể hoàn tất việc mua hàng trực tiếp trên nền tảng mà không bị chuyển hướng đến cửa hàng trực tuyến. 

Tương tác thực tế ảo (AR)

Theo một cuộc khảo sát của Google, 66% người tiêu dùng quan tâm đến việc sử dụng AR (Augmented Reality) trong khi mua sắm. Những lợi thế cho các nhà bán lẻ là đáng kể. Hình ảnh 3D, trình diễn sản phẩm và dùng thử ảo có nghĩa là khách hàng có thể dùng thử các mặt hàng trước khi mua hàng, do đó giảm đáng kể tỷ lệ trả hàng cho các nhà bán lẻ. Hơn nữa, dữ liệu từ Shopify cho thấy việc sử dụng AR có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 94%.

Bán hàng trực tiếp (DTC)

Xu hướng ngành bán lẻ tiếp theo với kênh DTC (Direct – To – Customer), các công ty có thể bán sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trực tiếp cho người tiêu dùng, loại bỏ sự cần thiết của các bên trung gian.

Những lợi ích rõ ràng nhất là tốc độ tiếp cận thị trường cao hơn, giá cả thuận lợi hơn, tỷ suất lợi nhuận cao hơn và khả năng xác định và đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu của khách hàng. Tại Hoa Kỳ, doanh số bán hàng DTC đã tăng 45,5% từ năm 2019 đến năm 2020, với mức tăng trưởng dự kiến ​​là 15,9% trong năm nay, theo một báo cáo của eMarketer. 

Tập trung vào AI

Trên nhiều trang web bán lẻ, các sản phẩm đã được gợi ý dựa trên các mặt hàng đã xem hoặc đã mua trước đó. Với công nghệ AI, quá trình cá nhân hóa có thể được cải thiện hơn nữa, cho phép cập nhật văn bản trang đích và mô tả sản phẩm theo thời gian thực dựa trên nhu cầu của khách hàng. 

Tập trung vào AI

AI cũng có thể mang lại lợi ích cho việc điều hướng cửa hàng trực tuyến và rút ngắn hành trình của khách hàng bằng cách tạo các lối tắt được cá nhân hóa, ví dụ: bằng cách trưng bày quần áo của phụ nữ, nam giới hoặc nam giới trước tiên tùy thuộc vào nhận dạng giới tính của người tiêu dùng. 

Với các dòng máy bán hàng thông minh SVM, Hyperlogy cũng nhanh chóng nghiên cứu và áp dụng công nghệ AI để nhận diện nhu cầu khách hàng, đưa gợi ý thông qua đặc trưng vị trí, thời tiết và cảm biến khuôn mặt,…

Kênh bán hàng trực tuyến

Danh sách các xu hướng ngành bán lẻ hàng đầu trong năm 2021 không thể không nhắc đến xu hướng “vàng” đang lên kể từ sau các mùa giãn cách đại dịch Covid19 – Mua sắm qua các kênh trực tuyến. 

Xu hướng ngành bán lẻ này cho phép đại diện khách hàng tương tác trực tiếp với khách hàng tiềm năng để họ có thể phản hồi và thực hiện các yêu cầu của khách hàng hiệu quả hơn. 

Trung Quốc dẫn đầu trong xu hướng này, với thương mại điện tử phát trực tiếp của quốc gia này ước tính đạt khoảng 158 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 theo một báo cáo của Dao Insights. Tại Châu Âu, các nhà bán lẻ như Dior đã giới thiệu sản phẩm của họ trên TikTok. Còn ở Việt Nam, thông thường các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ luôn luôn đưa việc livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Instagram,…vào kế hoạch bán hàng của mình như một phần tất yếu để tăng doanh thu. 

Thương mại ngược (reCommerce)

Khái niệm này bắt nguồn từ xu hướng ngành bán lẻ bán lại các sản phẩm đã qua sử dụng trên các kênh trực tuyến và ngoại tuyến. 

eBay đã xuất bản Báo cáo thương mại điện tử đầu tiên trong năm nay về việc khảo sát hơn 4.000 người mua và người bán ở Đức, Pháp, Anh, Canada và Mỹ. Trong cuộc khảo sát, 79% người tiêu dùng Đức nói rằng họ đã mua các sản phẩm đã qua sử dụng trên eBay trong năm qua. Ngoài giá thấp hơn, khía cạnh bền vững của bán lẻ quảng cáo là động lực chính của việc áp dụng. 

Tính bền vững 

Xu hướng ngành bán lẻ cuối cùng vào năm 2021 là tính bền vững. Theo một cuộc khảo sát của Box Inc, 46% người tiêu dùng tin rằng thương mại điện tử không phải là một cách mua sắm bền vững. 73% tin rằng tỷ lệ lợi nhuận cao phù hợp với bán lẻ trực tuyến khiến nó không bền vững, trong khi 49% xác định giao thông và vận chuyển là không phù hợp với thực tiễn bền vững. Việc cung cấp các tùy chọn vận chuyển thân thiện với môi trường và đóng gói bền vững đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà bán lẻ trực tuyến.

Tính bền vững

Các xu hướng ngành bán lẻ của năm 2022 được khám phá ở trên đều đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Những xu hướng nào sẽ định hình vĩnh viễn trong tương lai vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Điều này chắc chắn rằng thương mại điện tử và bán hàng tự động sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng trong tương lai gần.

Tham khảo: https://www.smartvendingmachines.net/vi/tin-tuc-cong-nghe/top-10-xu-huong-nganh-ban-le-duoc-du-doan-trong-nam-2022

Hơn một phần ba dân số thế giới chưa bao giờ sử dụng Internet


2,9 tỷ người, hay 37% dân số toàn cầu, chưa bao giờ sử dụng internet.Liên minh Viễn thông Quốc tế của Liên Hợp Quốc (ITU) ước tính, trong số 2,9 tỷ người chưa từng truy cập web, 96% sống ở các nước đang phát triển.

ảnh minh hoạ – nguoidentubinhduong

Số người dùng internet đã tăng từ 4,1 tỷ người trong năm 2019 lên 4,9 tỷ người trong năm 2021, một phần do các biện pháp phong tỏa do COVID-19 thúc đẩy kết nối trực tuyến, nhưng đến nay vẫn còn hơn 1/3 dân số thế giới chưa dùng internet. Và ngay cả trong số những người đã dùng, hàng trăm triệu người có thể chỉ truy cập mạng không thường xuyên, sử dụng chung các thiết bị với người khác hoặc có tốc độ kết nối rất chậm, cản trở việc sử dụng internet của họ.

Hai cậu bé sử dụng máy tính tại một quán net ở Nairobi, Kenya.

Trong năm 2020, năm đầu tiên của cuộc khủng hoảng COVID, số người dùng internet trên toàn cầu đã tăng hơn 10% – đây là mức tăng hàng năm lớn nhất trong một thập kỷ trở lại đây. ITU cho rằng các biện pháp như phong tỏa, đóng cửa trường học và nhu cầu tiếp cận các dịch vụ như ngân hàng từ xa đã thúc đẩy người dân sử dụng internet.

Nhưng đáng lưu ý là sự tăng trưởng này không đồng đều, vì trong hoàn cảnh phong tỏa do đại dịch thì người dân ở các quốc gia nghèo hơn cũng không có khả năng truy cập Internet để đáp ứng các yêu cầu kết nối.
Ngoài ra, những người trẻ hơn, nam giới và cư dân thành thị có xu hướng sử dụng Internet nhiều hơn người lớn tuổi, phụ nữ và những người ở nông thôn – khoảng cách giới này rõ ràng hơn ở các quốc gia đang phát triển.
Rất khó kết nối internet cho các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa, vì chi phí lắp đặt tháp internet di động và các cơ sở hạ tầng cần thiết khác có thể cao gấp 5 lần so với các khu vực thành thị. Trong khi đó, đây là các cộng đồng nghèo hơn và ít có khả năng chi trả cho dịch vụ internet, vì thế các công ty viễn thông không có nhiều động lực trong việc kết nối các khu vực này.
“ITU sẽ làm việc để đảm bảo tạo ra cơ sở hạ tầng để kết nối 2,9 tỷ người còn lại. Chúng tôi quyết tâm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau,” Tổng thư ký ITU, Houlin Zhao cho biết.
UN ước tính, phải đến năm 2050, hoặc muộn hơn, mới có thể đạt mục tiêu phổ cập internet trên toàn cầu – có nghĩa là 90% dân số thế giới sử dụng internet.


Nguồn:
https://www.theguardian.com/technology/2021/nov/30/more-than-a-third-of-worlds-population-has-never-used-the-internet-says-un

https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/10/universal-internet-access-unlikely-until-2050-experts-say-lack-skills-investment-slow-growth

Hoàng Nam tổng hợp / khoahocphattrien

Vi khuẩn ăn nhựa có thể hỗ trợ các nỗ lực tái chế toàn cầu


Vi khuẩn từng chứng tỏ khả năng làm phân rã và đồng hóa nhựa và trở thành một hướng nghiên cứu mới kể từ năm 2016. Hiện tại, một nhóm nghiên cứu ở trường đại học Manchester đã tạo ra một đột phát về công nghệ sinh học có thể giúp con người sử dụng các tế bào vi khuẩn đã được chỉnh sửa để giảm thiểu rác thải nhựa.

Vi khuẩn ăn nhựa

Nhựa PET đã bị coi là một mối lo do số lượng nhựa được sử dụng trên toàn cầu không ngừng tăng lên và tác động của nó thông qua việc các loại chai nước, túi gói đồ sau đó không được tái chế làm ô nhiễm môi trường.

Một phần của lo ngại này là vô cùng khó phá vỡ được cấu trúc hóa học của nó, vốn được làm từ các monomer – các phân tử nhỏ được liên kết với nhau để hình thành các polymer. Để giải quyết vấn đề này, đã có nhiều nghiên cứu về khả năng của vi khuẩn trong việc phân hủy nhựa PET thành các monomer thành phần. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều giới hạn trong nghiên cứu về năng lực của các vi khuẩn trong việc nhận biết và hấp thụ những monomer phản hồi đó vào trong tế bào của chúng.

Trong nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Nature Communications “Structural basis of terephthalate recognition by solute binding protein TphC”, các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ sinh học Manchester đã nghiên cứu về tiềm năng ghi nhận một protein chính tham gia vào việc hấp thụ tế bào của monomer terephthalate (TPA), bằng protein liên kết chất tan TphC 1.

Việc sử dụng nhựa được cho là sẽ tăng gấp ba vào năm 2050 và thường đều là nhựa dùng một lần. Bất chấp những nỗ lực tái chế của ngành công nghiệp và tại gia, vẫn còn tồn tại một vấn đề mang tính hệ thống về nhựa dùng một lần, tuy nhiên không ai phủ nhận đây là một cơ hội thương mại. Bởi việc phát triển nhựa có khả năng phân hủy bằng vi sinh có thể là vấn đề chủ yếu để giải quyết vấn đề toàn cầu này.

Nhóm nghiên cứu ở Manchester đã sử dụng các kỹ thuật sinh hóa và cấu trúc để xác định các hợp chất, TPA được ghi nhận bằng TphC. Tiến sĩ Neil Dixon, tác giả đầu của nghiên cứu cho biết “Hiểu về cách vi khuẩn nhận biết và phân hủy xenobiotic là điều quan trọng về cả sinh thái lẫn công nghệ sinh học. Nếu hiểu ở cấp độ phân tử cách các sản phẩm phân hủy nhựa được xâm nhập vào trong các tế bào vi khuẩn có nghĩa là chúng ta có thể dùng các chất vận chuyển này trong các tế bào được thiết kế cho các ứng dụng xử lý sinh học để giải quyết các vấn đề gây lo ngại cho môi trường”.

Sử dụng các kỹ thuật cho phép nhóm nghiên cứu hình dung ra TphC ở cả việc phù hợp mở và đóng liên kết TPA, sau đó sư dụng cách tiếp cận khai phá hệ gene để khám phá các protein vận chuyển homologous và cả các enzyme tham gia trong quá trình phá hủy và đồng hóa TPA.

Các phần khai phá hệ gene đó đem lại một nguồn gene cho các nỗ lực kỹ thuật công nghệ sinh học và chuyển hóa trong tương lai, hướng đến các giải pháp kinh tế sinh học nhựa tuần hoàn. Có nhiều quan tâm về tiềm năng sử dụng các enzyme và vi sinh vật được thiết kế để phân hủy và đồng hóa nhựa.

Các phát hiện mới này hiện tại hỗ trợ cho việc phát triển các tế bào vi khuẩn được thiết kế cho việc tái chế rác thải nhựa dựa trên phân hủy sinh học.

Thanh Phương tổng hợp / Tiasang

Nguồn: https://phys.org/news/2021-10-plastic-eating-bacteria-aid-global-recycling.html

https://www.manchester.ac.uk/discover/news/plastic-eating-bacteria-could-help-aid-global-recycling-efforts/

———————–

1. https://www.nature.com/articles/s41467-021-26508-0