M1 Mac virtualization: Parallels Desktop vs. VMware Fusion


M1 Mac virtualization I have a Mac Mini with the original ARM-based M1 chip. Not surprisingly, the first thing I wanted to do on it was to run virtual machines. (You might…M1 Mac virtualization: Parallels Desktop vs. VMware Fusion

Mac emulators for System 7 and Mac OS 8 run on M1 Macs in a web browser


Mac emulators for System 7 and Mac OS 8 run on M1 Macs in a web browser There’s always a surprising amount of interest in Mac emulators for classic Macintosh and vintage Mac machines. For the older ones among us, it’s a …Mac emulators for System 7 and Mac OS 8 run on M1 Macs … Continue reading Mac emulators for System 7 and Mac OS 8 run on M1 Macs in a web browser

Linux vs Windows vs Mac OS!. 10 reasons why Linux is the winner of the day


10 reasons why Linux is the winner of the day AMONTECH 🖥️ The definition of an ‘operating system’ is bound to evolve with customer demands and technological possibilities. Virginia Postrel …Linux vs Windows vs Mac OS!. 10 reasons why Linux is the winner of the day

[2022] Cùng nhau lập Bảng Tầm Nhìn (vision board)


Ảnh minh hoạ Bật mí 6 bước lập bảng tầm nhìn chi tiết Bảng tầm nhìn (vision board) là công cụ vô cùng hữu ích trong phát triển bản thân. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng bảng tầm nhìn – cũng như ứng dụng trong thực … Continue reading [2022] Cùng nhau lập Bảng Tầm Nhìn (vision board)