Bài học rút ra từ đại dịch COVID


Rồi nhân loại sẽ bước qua đại dịch, với những đột phá khoa học và thất bại trong những quyết sách chống dịch. Chúng ta có thể học gì cho tương lai? Từ góc độ sử học, chúng ta cần đánh giá năm COVID như thế nào? Nhiều người tin rằng tổn thất khủng khiếp … Continue reading Bài học rút ra từ đại dịch COVID

[Covid19|Năm2] Đọc Sách – P2


Từ chiếc bookmark nghĩ về văn hóa đọc Một lần, tôi cần mua vài chiếc bookmark, đi khắp các hiệu sách và cửa hàng đồ lưu niệm nhưng không tìm đâu ra loại bookmark đẹp, xứng đáng dùng làm quà tặng một cách trân trọng. Chỉ có những miếng bìa vẽ sơ sài hình tháp … Continue reading [Covid19|Năm2] Đọc Sách – P2

[Covid19|Năm2] Đọc Sách – P1


Đọc hay không đọc: ấy mới là vấn đề Tựa bài này hiển nhiên nhái theo câu văn trích trong vở kịch Hamlet của Shakespeare: “To be or not to be, that is the question.” Động từ to be của tiếng Anh giống như chữ “Đạo” của Lão Tử, giải nghĩa thì không còn nghĩa … Continue reading [Covid19|Năm2] Đọc Sách – P1

[Covid19] Quên đi những gì đã mất để tiến về tương lai


Sau đại dịch: ta mất gì? Ta có là người tốt? Có những chấn thương sẽ dai dẳng, và nhiều người sẽ không được phép quên điều mình đã làm. Đại dịch COVID-19 vừa giống một cơn bão lại vừa không. Trong cơn bão, bạn tập trung nhiều vào gió, mưa và sinh mạng. Núp … Continue reading [Covid19] Quên đi những gì đã mất để tiến về tương lai