Những cuốn sách chứa độc chất: Một phần lịch sử của giới xuất bản


Khi lật giở lại những trang sách cũ theo nhiều cách, người ta có thể tình cờ phát hiện ra những điều thú vị mà ngày nay ít người biết đến. Trong tiểu thuyết Il nome della rosa (đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Tên của đóa hồng) do Umberto Eco viết năm 1980, cuốn Poetics(Thi … Continue reading Những cuốn sách chứa độc chất: Một phần lịch sử của giới xuất bản

Mạng xã hội sẽ là… “kinh đô mua sắm” của người tiêu dùng Việt


62.6% người tiêu dùng Việt coi mạng xã hội là phương tiện tìm kiếm thông tin về thương hiệu và sản phẩm, và người tiêu dùng Việt dù có cơ hội quay về lối sống trước đại dịch nhưng họ không làm vậy… Ảnh minh họa. Trong báo cáo “Repota 2022: Tối ưu chiến lược … Continue reading Mạng xã hội sẽ là… “kinh đô mua sắm” của người tiêu dùng Việt