Luật hấp dẫn suy nghĩ


Khi bạn thay đổi suy nghĩ, bạn thực sự có thể thay đổi cuộc đời. Phần lớn mọi người không biết sức mạnh mình thực sự sở hữu. Chúng ta luôn nghĩ rằng, nếu một điều tuyệt vời hoặc không lý giải được xảy ra, nó chỉ có thể là một sự kiện ngẫu nhiên … Continue reading Luật hấp dẫn suy nghĩ