Đọc sách – Bài học từ Nhật Bản


Photo by Liger Pham on Pexels.com Sách là biểu tượng cho óc tò mò học hỏi, sáng tạo, biểu tượng của tài sản văn hóa, học thuật của một dân tộc. Có lẽ Nhật Bản từ ngày tiếp xúc với thế giới phương Tây đã tỏ ra là một dân tộc ham học hỏi cái … Continue reading Đọc sách – Bài học từ Nhật Bản