5 mặt trái của việc nghỉ hưu sớm


“Có lúc nghi ngờ chính mình... “ Trong một cuộc khảo sát của CompHealth năm 2017, 68% trong số 400 bác sĩ thuộc độ tuổi 55- nghỉ hưu được khảo sát cho biết họ không hào hứng với việc nghỉ hưu. Một số mối bận tâm hàng đầu bao gồm mất tương tác xã hội … Continue reading 5 mặt trái của việc nghỉ hưu sớm