Các quốc gia có thể học được gì từ hình mẫu an ninh mạng Estonia?


Estonia là một trong những quốc gia đi đầu trong chiến lược số hóa mọi hoạt động trong cuộc sống, từ học trực tuyến đến các dịch vụ công, đồng thời cũng là một hình mẫu tiêu biểu về an ninh mạng trên thế giới mà các quốc gia khác có thể học hỏi. Estonia … Continue reading Các quốc gia có thể học được gì từ hình mẫu an ninh mạng Estonia?

Palo Alto Networks đồng hành với CyberKid nâng cao nhận thức không gian mạng cho trẻ em Việt Nam


Ngày 6/8, Công ty Palo Alto Networks đã chính thức ký hợp tác và trở thành đối tác chiến lược của CyberKid Vietnam. Đây là một dấu mốc quan trọng ghi nhận sự hợp tác cùng hướng tới một mục tiêu cộng đồng: phát triển các dự án, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức … Continue reading Palo Alto Networks đồng hành với CyberKid nâng cao nhận thức không gian mạng cho trẻ em Việt Nam