Blog và văn hóa blog


Blog và văn hóa blog: Cuộc sống thực trong thế giới ảo Internet đang xóa đi biên giới và rút ngắn thời gian đến mức đo bằng vài phần trăm giây. Blog và mạng xã hội nói chung là dạng độc đáo của chia sẻ trải nghiệm cá nhân với cộng đồng. Đối với nhiều … Continue reading Blog và văn hóa blog

7 sự thật phũ phàng về cuộc sống khiến bạn mạnh mẽ hơn


Chúng ta dành phần lớn cuộc sống để chờ đợi: chờ đợi một điều gì đó xảy ra, chờ đợi một chuyện gì đó kết thúc, chờ đợi một cái gì đó để bắt đầu. Nhưng tại sao chúng ta lại phải tốn thời gian chờ đợi? Đã đến lúc đối diện với sự thật … Continue reading 7 sự thật phũ phàng về cuộc sống khiến bạn mạnh mẽ hơn

Panasonic Toughbook 55 MK2 refresh brings Thunderbolt 4, dual SIM support


The majority of the laptops we cover here revolve around models designed for the consumer market, whether casual computer users, gamers, or anything in between. Those, of course, aren’t the only ones that need portable computers, and those who work in industrial areas or field operations aren’t well-served by this class of notebooks. Panasonic’s TOUGHBOOK…Panasonic Toughbook … Continue reading Panasonic Toughbook 55 MK2 refresh brings Thunderbolt 4, dual SIM support