Tìm hiểu tiếp thị liên kết là gì ? – Một cách kiếm tiền cho blogger


Tiếp thị liên kết Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là một hình thức Marketing dựa trên hiệu suất. Đây là một cách để các doanh nghiệp, công ty tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của mình dựa trên nền tảng Internet. Trong đó, một Publisher sẽ quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ … Continue reading Tìm hiểu tiếp thị liên kết là gì ? – Một cách kiếm tiền cho blogger