Khai phá não bộ với khoa học thần kinh


Khai phá não bộ với khoa học thần kinh, siêu năng lực như những võ sư là điều có thể Hơn 10 phút tập não với một cỗ máy fMRI có thể đáng giá cả chục năm khổ luyện của một võ sư. Đâu đó trên thế giới này, bạn có thể đã nghe nhiều … Continue reading Khai phá não bộ với khoa học thần kinh

New Mac Pro MPX modules add potent AMD Radeon W6000 GPUs


Apple has released three new Mac Pro MPX graphics cards modules, bringing AMD’s latest GPUs to the desktop powerhouse. The new MPX modules will be …New Mac Pro MPX modules add potent AMD Radeon W6000 GPUs