Giao tiếp bằng ý nghĩ


Giao tiếp bằng ý nghĩ: Một thập niên thăng hoa Trong số những địa hạt mà loài người khát khao khám phá, bộ não bé nhỏ của chúng ta thật ra vẫn còn là một đại dương sâu thẳm đầy bí ẩn. Ở đó, các nhà khoa học đã miệt mài cưỡi lên những con … Continue reading Giao tiếp bằng ý nghĩ

[Covid19] Hài chút thôi


https://youtu.be/E-l0r_5YU0A Dạo này rảnh không có gì để làm, nói chuyện với mấy con cá vậy.