Fake Windows 11 installers come with malware


Despite the minimal improvements and changes it will bring, the upcoming Windows 11 release still proved to be interesting enough for some people to …Fake Windows 11 installers come with malware

Nghe nhạc trước khi ngủ có thể gây mất ngủ


Những giai điệu vô thức vang lên trong đầu và lý do bạn không nên nghe nhạc trước khi ngủ Beat nhạc hay phiên bản không lời của một bài hát dễ bị mắc kẹt lại trong đầu bạn gấp đôi so với bài hát gốc. Nếu bạn cũng từng có một đoạn nhạc bị … Continue reading Nghe nhạc trước khi ngủ có thể gây mất ngủ