Hạ tầng đám mây trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia


Điện toán đám mây là một trong các trọng tâm của chiến lược Hạ tầng số, bên cạnh hạ tầng kết nối viễn thông như 5G, một số platform thiết yếu, hay hệ thống đường truyền Internet cáp quang.Hạ tầng số phát triển là bệ phóng cho chuyển đổi sốChuyển đổi số, thúc đẩy nền … Continue reading Hạ tầng đám mây trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia

[Data] Chủ nghĩa thực dân dữ liệu: Dữ liệu đô hộ chúng ta thế nào?


Chủ nghĩa thực dân dữ liệu (data colonialism) là khái niệm đằng sau quyển sách đồng tác giả của Nick Couldry và Ulises Mejias mang tên ‘Cái giá của sự kết nối: Dữ liệu đang thuộc địa hóa và chiếm đoạt cuộc sống con người như thế nào’ (The Costs of Connection: How Data is … Continue reading [Data] Chủ nghĩa thực dân dữ liệu: Dữ liệu đô hộ chúng ta thế nào?