[CyberSec] Một vụ tấn công mạng, nửa nước Mỹ “hết xăng”


Vụ tấn công mạng bí ẩn đã làm tê liệt hệ thống đường ống cung ứng một nửa lượng xăng dầu cho toàn bờ Đông Hoa Kỳ và đe dọa đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu ra sao. https://youtu.be/1GTmG-rvbB8 Sáng thứ sáu 7-5, Colonial Pipeline - công ty tư nhân quản lý hệ … Continue reading [CyberSec] Một vụ tấn công mạng, nửa nước Mỹ “hết xăng”