“Cơn khát” chip bán dẫn phơi bày điểm yếu của ngành xe hơi Đức


Nền kinh tế Đức phát triển bùng nổ nhờ quá trình toàn cầu hóa, nhưng giờ đây mạng lưới chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, thứ thúc đẩy nên nền kinh tế mạnh mẽ ấy lại đang cho thấy một yếu huyệt nghiêm trọng trong động lực phát triển của quốc gia này. Một … Continue reading “Cơn khát” chip bán dẫn phơi bày điểm yếu của ngành xe hơi Đức