The rising NFT tide lifts all tokens: So what is an NFT?


How can businesses absorb disruptive impact and begin to integrate these new business models in existing and new streams of business opportunity? …The rising NFT tide lifts all tokens: So what is an NFT?

[Sách] Hội chứng FOMO: Nỗi sợ bỏ lỡ cuộc chơi


Hội chứng FOMO: Nỗi sợ bỏ lỡ cuộc chơi và tại sao FOMO không phải lỗi của bạn? Đừng Sợ Lỡ Cuộc Chơi (FOMO) .Bạn đã bao giờ cảm thấy áp lực khi vô tình trông thấy những bức ảnh thú vị (được lựa chọn, xử lý màu chuẩn và cắt xén kỹ càng) mà … Continue reading [Sách] Hội chứng FOMO: Nỗi sợ bỏ lỡ cuộc chơi