Tại sao Windows vẫn đang ở dưới Trái Đất, còn Linux đã đi ra vũ trụ và đến tận Sao Hỏa?


Dù là hệ điều hành máy tính phổ biến nhất thế giới, nhưng Windows vẫn đang ngậm ngùi ở lại dưới Trái Đất, nhìn Linux đi ra vũ trụ và thậm chí đã đặt chân lên Sao Hỏa. Cho dù hiện nay Windows vẫn đang là hệ điều hành phổ biến nhất đối với người … Continue reading Tại sao Windows vẫn đang ở dưới Trái Đất, còn Linux đã đi ra vũ trụ và đến tận Sao Hỏa?