NFT (Non-fungible token) là gì


NFT - 'cơn sốt' mới sau Bitcoin Thay vì Bitcoin, một bộ phận giới đầu tư tiền điện tử đang bỏ ra hàng triệu USD để mua các vật phẩm được đại diện bằng chuỗi mã NFT. https://youtu.be/zpROwouRo_M Thương vụ mua bán liên quan đến NFT đình đám nhất thuộc về một bức ảnh được … Continue reading NFT (Non-fungible token) là gì