8 loại hình trí thông minh: bạn nằm ở mục nào ?


Giáo sư Harvard cho rằng có 8 loại hình trí thông minh. Đọc để biết bạn nằm ở mục nào, có chuyên môn gì, xây dựng sự nghiệp ra sao Hiểu được giá trị bản thân, bạn sẽ chọn được cho mình những bước đi đúng đắn. Dựa trên bài viết được đăng tải trên … Continue reading 8 loại hình trí thông minh: bạn nằm ở mục nào ?

Avatar beats Avengers: Endgame as world’s highest-grossing film


Movies come and go but some seem to be able to rake in sales time and time again. That is if they get the chance to be shown again in cinemas years …Avatar beats Avengers: Endgame as world’s highest-grossing film https://youtu.be/BZ2lQFhSWVE