Phim hay cuối tuần


Tập 9 này hay và rất gay cấn vì gần đến phần kết thúc, cái kết có hấp dẫn hay không chờ tập 10. https://cdn.voh.com.vn/voh/Image/2020/12/14/Bi-Long-Dai-Ca-phim-xa-hoi-den-Viet-Nam-001420201214.jpg https://youtu.be/h1CGsS5iXgU