Logistic giúp xuất nhập khẩu phát triển mạnh hơn trong đại dịch covid19

Một video phỏng vấn hai vị chuyên gia tài chính, một số chia sẻ thú vị và đáng quan tâm lĩnh vực này. Các bạn tham khảo trên youtube mình để bên dưới nhé.