Cải thiện chỉ số văn minh trên không gian mạng bằng cách nào?


Photo by Josh Hild on Pexels.com Các chuyên gia cho rằng, bắt nạt trên mạng gây ra những hậu quả rất thật trong thế giới thực. ... Mặc dù trải nghiệm trực tuyến, chỉ số văn minh trên không gian mạng (DCI) năm 2020 của Việt Nam đã có những cải thiện trong đại dịch Covid … Continue reading Cải thiện chỉ số văn minh trên không gian mạng bằng cách nào?

Cách nào để học, chọn nghề không sai lầm?


Việc có công cụ hỗ trợ giúp học sinh phổ thông trung học hiểu được sở thích, thế mạnh, điểm yếu để xác định được ngành nghề phù hợp là một nhu cầu bức thiết.  https://youtu.be/shEDJmy8i-A "Nghề chọn mình, chứ mình không chọn nghề", đó là một trong những câu nói phổ biến của rất … Continue reading Cách nào để học, chọn nghề không sai lầm?

Bức tranh tài chính kinh tế 2020 và 2021


Logistic giúp xuất nhập khẩu phát triển mạnh hơn trong đại dịch covid19 Một video phỏng vấn hai vị chuyên gia tài chính, một số chia sẻ thú vị và đáng quan tâm lĩnh vực này. Các bạn tham khảo trên youtube mình để bên dưới nhé. https://youtu.be/uZQD2H0VE7c