Câu chuyện “Nguy” và “Cơ”


Chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế vượt qua covid và không bị văng khỏi khúc cua trong một cuộc đua của shark Hưng.

Cám ơn cô Vân và shark Hưng.

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s