HENRYs Việt Nam, họ là ai?


Việt Nam đang có gần 10 triệu người thuộc nhóm HENRYs – thu nhập cao nhưng chưa giàu. Họ là ai? Hấp dẫn hơn cả giới thượng lưu, HENRYs - the High Earners Not Rich Yet - những người có thu nhập cao nhưng chưa giàu đang là tập khách hàng mà nhiều thương hiệu … Continue reading HENRYs Việt Nam, họ là ai?