Tết 2021 đi qua


Bông nhà trồng - hehe Một cái tết khác hẳn mấy chục cái tết trước đó, tết trôi qua không nhẹ nhàng cũng không nặng nề gì mấy nhưng đủ làm nhiều người thấy không vui, không thoải mải, buồn một chút ... nói chung là nhìn lại mình vẫn đỡ hơn nhiều người trên … Continue reading Tết 2021 đi qua

Thông điệp từ những sự nghiệp làm nên thiên niên kỷ


Tạo ra một môi trường để ai cũng có điều kiện phát huy tối đa tài năng của mình là điều kiện tiên quyết để sản sinh ra nhân tài. Còn để thành đạt một khối lượng sáng tạo lớn, mà Edison là trường hợp điển hình nhất, thì tri thức và kinh nghiệm của … Continue reading Thông điệp từ những sự nghiệp làm nên thiên niên kỷ