Đường Mây Qua Xứ Tuyết


Sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết “Tại Nyang To Kyi Phug, các căn phòng nhập thất được xây cất kín đáo nhưng nó không hoàn toàn thiếu ánh sáng như nhiều người vẫn nghĩ. Trên nóc nhà có một lỗ hổng đục ra để ánh sáng có thể lọt vào bên trong, một bàn thờ … Continue reading Đường Mây Qua Xứ Tuyết